Brasilien – Geografi och klimat

Brasilien är världens till ytan femte största land och täcker nästan halva Sydamerika. Det sträcker sig över tre tidszoner och gränsar till alla länder på kontinenten utom Chile och Ecuador. I Brasilien finns vidsträckta regnskogar, savannområden och tropiska våtmarker. Drygt hälften av landytan är skogbevuxen. Klimatet är övervägande tropiskt eller subtropiskt.

Ekvatorn skär genom den nordligaste delen av Brasilien. Världens största regnskogsområde, Amazonas eller Amazonbäckenet, breder ut sig över landets norra hälft. Det enorma Amazonas omfattar nio länder, men runt 60 procent av regnskogen ligger i Brasilien. Genom Amazonas flyter en tredjedel av allt flodvatten på jorden. Här bildas ett jättelikt vattensystem med över 10 000 vattendrag och floder, med Amazonfloden och dess bifloder Madeira och Negro som de största.

I Amazonas tropiska regnskog återfinns var tionde känd art i världen – eller mer än 40 000 växtarter, över 2 000 slags fiskar och 1 300 fågelsorter, samt drygt 400 typer av däggdjur. Men jordlagret i Amazonas är tunt och skogen sårbar (se även Jordbruk och industri samt Naturtillgångar, energi och miljö).

Söder om Amazonas övergår den fuktiga regnskogen i ett savannområde på det brasilianska höglandet. Artrikedomen är enorm också på den savann, Cerrado, som upptar en femtedel av Brasiliens yta. Även här utgör skövling ett hot mot känsliga naturtyper.

Mineralrika berg, med bland annat guld- och diamantfyndigheter, skiljer höglandet från Atlantkusten i öster. De högsta bergen reser sig vid gränsen mot Venezuela i norr.

I sydväst – till största delen i delstaten Mato Grosso men också in över gränsen till Bolivia och Paraguay – ligger Pantanal, världens största tropiska våtmark, som översvämmas varje år. Liksom i Amazonas finns här ett rikt djur- och växtliv. Översvämningarna gör det svårt att idka jordbruk i området. Bördiga jordar finns dock kring Paranáfloden längst i söder och här breder kaffeplantager och boskapsfarmer ut sig.

I Amazonas råder tropiskt klimat med hetta och hög luftfuktighet. Det regnar ofta och året om. På högplatåerna blir det också hett, men klimatet där är torrare och området utsätts ibland för svår torka. Även den långa kustremsan (cirka 750 mil) har till stor del tropiskt klimat, men också där är det torrare än i Amazonas.

Längre söderut är klimatet subtropiskt eller tempererat och nederbörden jämnt fördelad över året. Huvudstaden Brasília på höglandet ligger i regnskugga av bergen och får nästan ingen nederbörd alls från juni till augusti.

Läs om klimatförändringar i Naturtillgångar, energi och miljö

Om våra källor

127302

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0