Mexiko – Religion

En majoritet av mexikanerna är katoliker, men den folkliga religionsutövningen har på sina håll inslag av traditionella religioner med bland annat förfäders- och andedyrkan. Religionsfrihet råder enligt författningen och respekteras av myndigheterna.

Nationalhelgonet "Vår fru av Guadalupe" (Nuestra señora de Guadalupe eller Virgen de Guadalupe) betraktas som en uppenbarelse av jungfru Maria som också knyter an till ursprungsreligioner: hon ska enligt legenden ha talat nahuatl när hon uppenbarade sig 1531 för en  man som tillhörde ursprungsfolken.

Den katolska kyrkan i Mexiko hade historiskt starka band till kolonialmakten Spanien, vilket framkallade antikyrkliga stämningar under revolutionsperioden (se Äldre historia). Då förföljdes prästerskapet och hårda restriktioner mot kyrkan infördes i 1917 års författning. Dessa upphävdes först 1992, vilket bland annat innebar att präster fick rösträtt och rätt att bedriva undervisning i skolorna.

Under senare årtionden har andra kristna samfund vunnit nya anhängare. Bland dem finns pingstvänner, sjundedagsadventister, Jehovas vittnen och mormonkyrkan. Det har skapat motsättningar, särskilt i söder, där katoliker anklagas för att trakassera andra religiösa grupper. I en folkräkning 2020 identifierade sig drygt var tionde mexikan som protestant. Andelen som inte identifierade sig som troende alls hade nästan fördubblats jämfört med tio år tidigare, till 8 procent.

I delstaten Chihuahua finns runt hälften av cirka 100 000 mennoniter, kristna så kallade anabaptister, som tror på vuxendop, och som är starkt pacifistiska. Mennoniterna är ättlingar till en grupp invandrare som kom från Kanada på 1920-talet. I Mexiko finns också runt 60 000 judar och därutöver mindre grupper av en rad andra trossamfund.

Om våra källor

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0