Mexiko – Geografi och klimat

Mexiko hör till den nordamerikanska kontinenten och är drygt fyra gånger så stort som Sverige. Från den 300 mil långa gränsen mot USA smalnar landet av mot sydöst. Vid det smalaste stället, Tehuantepec-näset, är det bara 20 mil mellan Stilla havet och Mexikanska golfen som är en del av Atlanten. Stora höjdskillnader och läget mellan två oceaner ger landet ett varierat klimat.

Huvuddelen av Mexiko upptas av en högplatå, La Mesa. Platån inramas i öster, väster och söder av bergskedjorna Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental och Sierra Madre del Sur. Platåns norra del ligger runt 1 000 meter över havet, medan de södra delarna, Mesa Central, är belägna på drygt 2 000 meters höjd. Här finns landets befolkningsmässiga och ekonomiska centrum, Mexikodalen, med huvudstaden Mexico City som är en av världens största metropoler.

Genom högplatån löper ett geologiskt instabilt bälte, där jordbävningar är vanliga. Öster och söder om huvudstaden ligger en vulkankedja med landets högsta bergstoppar: Pico de Orizaba, Popocatépetl och Iztaccíhuatl.

Bergskedjorna söder om högplatån planar ut i det låglänta Tehuantepec-näset, som är den geologiska skiljelinjen mellan Nord- och Centralamerika. Näset har varit täckt av tropisk skog men den har till största delen huggits ned. I området finns stora oljefyndigheter. Öster om näset ligger Chiapas högland och halvön Yucatán, som tillsammans bildar gräns mot Guatemala och Belize.

Mexiko har många naturtyper, med enorma öknar, tropiska regnskogar, mangroveträsk och högfjällsområden. Det räknas som ett av världens mest artrika länder, med många slags djur och växter som inte finns någon annanstans.

De enda större floderna utgör gränser mot USA och Guatemala: Río Bravo/Río Grande och Río Usumacinta.

Klimat

Mexiko ligger på ungefär samma breddgrad som Saharaöknen. Stora delar av den norra högplatån och de omgivande bergen har också karaktär av halvöken. 

Landet brukar delas in i tre klimatzoner. Den heta regionen (tierra caliente) på upp till 1 000 meters höjd över havet har en medeltemperatur över 22 grader. Den tempererade regionen (tierra templada) på mellan 1 000 och 2 000 meter har 15–22 graders medeltemperatur. I den kalla regionen (tierra fría) på över 2 000 meter över havet ligger medeltemperaturen under 15 grader. Nederbörden är ojämnt fördelad med torka i norr och tropisk fuktighet i söder. Atlantkusten får mer regn än Stillahavskusten.

Läs om klimatförändringar i Naturtillgångar, energi och miljö

Om våra källor

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0