Mexiko

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/mexiko/

I Mexiko, söder om USA på den nordamerikanska kontinenten, finns många praktfulla lämningar efter de kulturer som mötte de spanska kolonisatörerna på 1500-talet. Arvet från ursprungsfolken vårdas samtidigt som de övervägande hör till landets fattiga. Mexiko räknas som ett medelinkomstland men de sociala klyftorna är enorma. Sedan 2006 har våld mellan narkotikaligor samt mellan dessa och polis och militär skördat runt 150 000 människors liv.

 

Mexiko – Geografi och klimat

Mexiko utgör den sydligaste delen av den nordamerikanska kontinenten och är drygt fyra gånger så stort som Sverige. Från den 300 mil långa gränsen mot USA smalnar landet av mot sydöst. Vid det smalaste stället, Tehuantepec-näset, är det bara 20 mil mellan Stilla havet och Mexikanska golfen. Stora höjdskillnader och läget mellan två oceaner ger landet ett varierat klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 964 375 km2 (2022)
Tid
svensk –7 till –9 timmar
Angränsande land/länder
USA, Belize, Guatemala
Huvudstad med antal invånare
Mexico City cirka 22 miljoner (med förstäder, uppskattning 2021)
Övriga större städer
Guadalajara, Puebla, Ciudad Juárez, Tijuana, León
Högsta berg
Pico de Orizaba (5 636 m ö h)
Viktiga floder
Río Brava/Río Grande, Río Usumacinta
Största sjö
Lago Chapala
Medelnederbörd/år
Mexico City 590 mm
Medeltemperatur/dygn
Mexico City 13 °C (januari) ,18 °C (maj)

Källor

Mexiko – Befolkning och språk

Mexiko är det största spanskspråkiga landet i världen och det näst största i Latinamerika i fråga om befolkning, efter Brasilien. Invånarantalet passerade 100-miljonersstrecket runt millennieskiftet och ökar med väl över en miljon människor om året. Merparten av invånarna är av blandad härkomst, med rötter i både Europa och bland ursprungsfolken.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet med blandad härkomst, minoritet av drygt 60 ursprungsfolk
Antal invånare
128 932 753 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
66 (2020)
Andel invånare i städerna
80,7 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
17,3 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
6,1 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2020)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
51,1 procent (2020)
Förväntad livslängd
75 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2019)
Förväntad livslängd för män
72 år (2019)
Språk
spanska och 68 inhemska språk är nationella språk (varav nahuatl, eller aztekiska, är störst och ett 40-tal är utrotningshotade)

Källor

Mexiko – Religion

En majoritet av mexikanerna är katoliker, men den folkliga religionsutövningen har på sina håll inslag av traditionella religioner med bland annat förfäders- och andedyrkan. Religionsfrihet råder enligt författningen och respekteras av myndigheterna.

Mexiko – Utbildning

Barnen i Mexiko förväntas gå tre år i obligatorisk förskola innan de börjar grundskolan vid sex års ålder. Skolplikten i den ordinarie skolan håller enligt ett beslut 2013 på att utökas från nio till tolv år, men det väntas dröja innan det införts fullt ut. Trots stora satsningar på utbildning sedan 1990-talet är kvaliteten på undervisningen ofta dålig.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
27 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
95,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,6 procent (2018)

Källor

Mexiko – Kultur

Mexiko har många storslagna lämningar från de högkulturer som blomstrade innan européerna kom. Efter den spanska erövringen växte en blandkultur fram. Syntesen återspeglas i den mångskiftande folkkonsten, i matkulturen och i säregna högtider som fortfarande firas på landsbygden, till exempel Alla helgons dag med picknick bland gravarna.

Mexiko – Sociala förhållanden

Inkomstskillnaderna är enorma i Mexiko. Varannan invånare räknas i nationell statistik som fattig och var tionde lever i extrem fattigdom. Samtidigt finns en välmående medelklass och en stor grupp mycket förmögna människor. Sociallagstiftningen tjänade länge som förebild i Latinamerika men har nu urholkats.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,7 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
92,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,4 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
520 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
48 procent (2020)

Källor

Mexiko – Seder och bruk

Den katolska helgonfiguren Vår fru av Guadalupe är den starkaste symbolen för Mexikos nationella kultur. Hon är en mexikansk, mörkhyad version av jungfru Maria och representerar blandningen av europeiska och ursprungsfolkens rötter – det som skapat "mestizon", den typiske mexikanen.

Mexiko – Äldre historia

I Mexiko fanns tidigt högkulturer. När spanjorerna kom på 1500-talet härskade aztekerna, men deras rike drabbades hårt av kolonisationen och en stor del av ursprungsbefolkningen dog av sjukdomar och förtryck. Ett frigörelsekrig ledde till att Mexiko blev självständigt från Spanien 1821. En revolt mot en diktator 1910 ledde till inbördeskrig med stor blodspillan. Revolutionsperioden tog slut 1917 då en radikal författning antogs.

Mexiko – Modern historia

Mexiko styrdes under större delen av 1900-talet av Institutionella revolutionspartiet (PRI). Landet moderniserades efter andra världskriget. En oljeboom på 1970-talet följdes av en skuldkris 1982. Därefter styrdes ekonomin allt mer mot marknadsekonomi, men en ny ekonomisk krasch inträffade 1994. PRI förlorade till sist makten och mellan 2000 och 2012 styrdes landet av det konservativa Nationella aktionspartiet (PAN). Under PAN:s styre sattes militären in i ett ”krig” mot det våld och den organiserade brottslighet som narkotikakartellerna låg bakom.

Mexiko – Politiskt system

Mexiko är en republik med stark presidentmakt. Det är också en förbundsstat, och på papperet har delstaterna långtgående självstyre under sina folkvalda guvernörer och delstatsregeringar. I praktiken är dock makten i hög grad centraliserad. Numera finns flera partier med inflytande över politiken.

Mexiko – Demokrati och rättigheter

Mexiko är en representativ demokrati där makten sedan 2000 har växlat mellan olika partier. Men rättsstaten har stora brister. Såväl politiska som medborgerliga rättigheter är begränsade på grund av korruption, våld och människorättsbrott som både statliga och icke-statliga aktörer gör sig skyldiga till. För journalister är Mexiko ett av de farligaste länderna i världen.

Mexiko – Aktuell politik

Mexiko styrs sedan 2018 av president Andrés Manuel López Obrador och hans vänsterparti Morena är störst i kongressen. López Obrador har entusiasmerat väljare som är trötta på korruption, brottslighet och fattigdom. Andra är oroade över auktoritära och populistiska tendenser hos presidenten.

Fakta – politik

Officiellt namn
Estados Unidos Mexicanos/ Mexikos förenta stater
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
president Andrés Manuel López Obrador (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rörelsen för nationell förnyelse (Morena) 198, Nationella aktionspartiet (PAN) 114, Institutionella revolutionspartiet (PRI) 70, Mexikos gröna ekologiska parti (PVEM) 43, Arbetarpartiet (PT) 37, Medborgarrörelsen (MC) 23, Demokratiska revolutionspartiet (PRD) 15 (2021) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Rörelsen för nationell förnyelse (Morena) 191/55, Nationella aktionspartiet (PAN) 81/23, Arbetarpartiet (PT) 61/6, Sociala mötespartiet (PES) 56/8, Institutionella revolutionspartiet (PRI) 45/13, Medborgarrörelsen (MC) 27/7, Demokratiska revolutionspartiet (PRD) 21/8, Mexikos gröna ekologiska parti (PVEM) 16/7, Nya allianspartiet (Panal) 2/1 (2018) 1 2
Valdeltagande
cirka 63 procent i presidentvalet 2018, cirka 52 procent i parlamentsvalet 2021
Kommande val
president- och kongressval 2024
1. siffrorna avser deputeradekammaren
2. siffrorna avser deputeradekammaren/senaten

Källor

Mexiko – Utrikespolitik och försvar

I utrikespolitiken betonar Mexiko rätten till självbestämmande i det egna landet och håller hårt på principen om att inte blanda sig i andra länders angelägenheter. Under 2000-talet har emellertid internationellt samarbete fått större utrymme. Mexiko deltar i regionala initiativ som rör handel och ekonomisk utveckling, kamp mot organiserad brottslighet och narkotikasmuggling, samt migration och mänskliga rättigheter.

Fakta – försvar

Armén
208 350 man (2017)
Flygvapnet
8 500 man (2017)
Flottan
60 300 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,6 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,9 procent (2020)

Källor

Mexiko – Ekonomisk översikt

Det urgamla jordbrukslandet Mexiko hör fortfarande till världens främsta majs- och grönsaksodlare, men sedan början av 1900-talet har först oljeutvinningen och senare industrin fått allt större betydelse för ekonomin. Ändå utgör handel och tjänster, inklusive turismen, numera huvuddelen av bruttonationalprodukten.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
8 329 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
6,2 procent (2021)
Total BNP
1 073 916 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
3,8 procent (2020)
Industrins andel av BNP
29,7 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
60,2 procent (2020)
Inflation
5,4 procent (2021)
Statsskuldens andel av BNP
61,0 procent (2020)
Utlandsskuld
467 512 miljoner US dollar (2020)
Valuta
mexikansk peso
Varuexport
417 151 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
383 172 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
26,1 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
76 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
olja, motorfordon, elektronik, jordbruksvaror
Största handelspartner
USA, Kina, Kanada, Japan, Colombia, Sydkorea, Tyskland
Bistånd per person
6 US dollar (2017)

Källor

Mexiko – Naturtillgångar, energi och miljö

Mexiko är rikt på naturtillgångar. Oljan har länge utgjort en pelare i ekonomin och landet är världens största silverproducent. Energibehovet täcks till största delen av olja och naturgas. Den omfattande användningen av fossila bränslen bidrar till stora miljöproblem.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 475 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
2071 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
472 140 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,7 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
9,6 procent (2018)

Källor

Mexiko – Jordbruk och fiske

Mexiko består till stor del av bergiga landskap och halvöknar vilket gör att endast en begränsad del av ytan lämpar sig för odling. Jordbruket bidrar numera bara med några få procent av bruttonationalprodukten, men det sysselsätter fortfarande ungefär var åttonde anställd.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
3,8 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
55,0 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
33,8 procent (2020)

Källor

Mexiko – Industri

Industrisektorn i Mexiko fick ett uppsving under 1990-talet genom avregleringar och frihandelsavtalet Nafta med USA och Kanada. Industrin är mångsidig men fordonstillverkningen är särskilt omfattande och viktig.