Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Landet är numera medlem av EU och militäralliansen Nato, men rättsstatens utveckling under konservativt styre väcker oro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Juni

  • Hårt kritiserad rättsreform görs om

   President Duda undertecknar en ny lag som innebär att Polen avskaffar den disciplinkammare för domare som från EU-hålls setts som ett verktyg för regeringen att kontrollera domstolsväsendet. Syftet med den nya lagen är att få grönt ljus i Bryssel för utbetalning av 36 miljarder euro från EU:s kassa i bidrag och lån. Lagen har passerat Polens parlament även om oppositionen anser att regeringen även med Dudas förslag kan lägga sig i rättskipningen.

  • Klartecken med reservationer för covidpengar från EU

   EU-kommissionen ger, i princip, grönt ljus för utbetalning till Polen av 35,4 miljarder euro, som hämtas ur EU:s stödfond för ekonomisk återhämtning efter coronapandemin.  Pengarna har hållits inne i över ett år med hänvisning till Polens hantering av rättsväsendet, men nu har parlamentet i Warszawa godkänt lagändringar på viktiga punkter. I EU-kretsar finns behov av att uppvisa enighet i ljuset av Ukrainakrisen, men det finns också kvarstående oro för att Polens regering inte låter rättsväsendet arbeta oberoende. Flera kommissionärer var emot att godkänna utbetalningen, och det ställs fortfarande krav på Polen som kopplas till pengarna.

  • Maj

  • EU-sanktioner mot Rysslands handel med olja

   EU:s stats- och regeringschefer enas om ett sjätte paket med sanktioner mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina. Syftet är att begränsa ryska statens inkomster och därmed försvåra finansieringen av krigsinsatser. Senast vid slutet av 2022 ska nästan all import till EU-länder, bland dem Polen och Tyskland, av rysk olja ha upphört. Ungern har förhandlat hårt för egna önskemål och får igenom ett undantag för olja som transporteras via rörledning. Ett annat inslag i de utvidgade sanktionerna är att Rysslands största bank ska stängas av från det internationella systemet Swift. Toppmötet beslutar att anslå 9 miljarder euro till Ukrainas regering för att täcka ”omedelbara likviditetsbehov”.

  • Kritisk domare får återgå till jobbet

   En domare som varit avstängd från sitt jobb sedan 2019 efter att ha kritiserat regeringens rättsreformer får börja arbeta igen. Beslutet fattas av den kontroversiella disciplinkammare som bidragit till osämja mellan Polen och Bryssel. Från EU-håll har man framhållit inrättandet av disciplinkammaren som rättsvidrigt eftersom den ger regeringen möjlighet att utöva inflytande på rättsväsendet. Enligt EU-normer ska rättsväsendet stå fritt från direkt politisk styrning. Det är nu på förslag att disciplinkammaren ska avskaffas, men EU-kommissionen vill se tydligt ökad respekt för rättsstatliga grunder innan EU-medel som hållits inne betalas ut.

  • Ryssland stänger gasledning

   De ryska gasbolaget Gazprom meddelar att företaget kommer att sluta transportera gas via den polska sektionen av rörledningen Yamal-Europe som går från Ryssland via Polen till Tyskland. Gazprom uttalar sig dagen efter det att Moskva beslutat om sanktioner mot 30 utländska energiföretag, däribland EuRoPol GAZ S.A. som äger den polska delen av rörledningen. Hur hårt stoppet kommer att drabba Tyskland är oklart då rysk gas också kan transporteras till Tyskland via rörledningen Nord Stream i Östersjön.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0