Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Landet är numera medlem av EU och militäralliansen Nato, men rättsstatens utveckling under konservativt styre väcker oro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • September

  • Klartecken för nyhetskanal efter långbänk

   Nyhetskanalen TVN24 får sitt sändningstillstånd förnyat bara fyra dagar innan dess gällande licens löper ut. Beslutet har dragits i långbänk i 19 månader och har koppling till en ny etermedielag. Regeringen får kritik för att vilja motarbeta både TVN24 och andra medier som släpper fram kritiska röster. Den nya etermedielagen (som bland annat skulle tvinga fram ägarförändringar i TVN24) antogs i parlamentets underhus den 11 augusti, men röstades ned i senaten där oppositionspartier är i majoritet. Om underhuset röstar igenom lagändringarna igen, träder de i kraft.

  • Hbtq-fria zoner upphävs inför strypt pengaflöde från EU

   Inför hotet om indragna EU-bidrag har Świętokrzyskie, ett län (vojvod) som ligger nordost om Kraków, rivit upp ett beslut om att kalla sig ”zon utan hbtq-ideologi”. Två dagar tidigare har länspolitiker i Kraków upphävt en liknande zon. Proklamationer om hbtq-fria zoner har de senaste åren kommit från omkring 100 lokala eller regionala församlingar, framför allt i öster och sydöst där konservativt katolska värderingar är starka. EU-kommissionen har sedan dess gjort rättssak av vad som ses som diskriminering av minoriteter (se 15 juli) och fem polska län har fått se sina ansökningar om stöd ur EU:s pandemifond läggas på is.

  • EU-böter för fortsatt kolbrytning

   För varje dag som brytningen av brunkol fortsätter i en jättegruva i Turów i Schlesien måste Polen betala en halv miljon euro i böter. Ordern, som bottnar i klagomål från grannlandet Tjeckien, kommer från EU-domstolen (se 21 maj 2021). Det som bryts i gruvan är lignit, brunkol av låg kvalitet. Brytningen sker i en öppen täkt och ger miljökonsekvenser som oväsen och damm. Gruvan sysselsätter cirka 4 000 personer och den polska energikoncernen PGE vill fortsätta brytningen till 2044.

  • Augusti

  • Stängsel med taggtråd längs gränsen

   Ett taggtrådsstängsel ska resas längs Polens gräns mot Belarus för att hindra olagliga gränspassager, uppger försvarsminister Mariusz Błaszczak. Stängslet ska bli 2,5 meter högt och 13 mil långt (en tredjedel av gränsens sträckning). Det ska likna ett stängsel som Ungern reste längs sin gräns mot Serbien för att stoppa flyktingar under den tid, främst 2015, då inflödet i Europa var stort av flyktingar från Syrien. Polen och de baltiska staterna vänder sig till FN för att få hjälp mot regimen i Belarus, som anklagas för att organisera de migrantströmmar som pågår nu.

  • Vatikanen straffar biskop

   En pensionerad polsk ärkebiskop har bestraffats av Vatikanen för att ha ”mörkat” sexuella övergrepp mot barn, meddelar ärkestiftet i Wrocław. Heliga stolen har bland annat beslutat att Marian Gołębiewski, 83 år, ska göra en donation till en fond för skydd av minderåriga. Övergreppen begicks under 1990-talet och början av 2000-talet. Sedan förra året har sju andra polska biskopar och en kardinal bestraffats med liknande anklagelser som grund (se 25 juni och 27 juli 2021).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0