Kina
Foto: Shutterstock/omers

Kina

Kina är världens folkrikaste land och ett av de största till ytan. Här uppstod en av de tidigaste högkulturerna för ett par tusen år sedan. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Oktober

  • Xi söker återförening med Taiwan på fredlig väg

   I ett tal i samband med det årliga firandet av upproret (i Wuchang) som blev början till kejsardömets fall den 10 oktober 1911 upprepar president Xi vikten av återförening med Taiwan. Men han betonar att återföreningen på ”fredlig väg” är att föredra eftersom det ligger i ”hela den kinesiska nationens intresse, inklusive bundsförvanterna i Taiwan.” Som tidigare upprepats från den kinesiska ledningens sida ska en återförening enligt presidenten ske enligt samma formula som gällt för Hongkong (och Macao), det vill säga ”ett land, två system”.

  • Korruptionsutredningar mot ledande partiföreträdare

   Utredningarna mot topptjänstemän inom kommunistpartiet fortsätter som ett led i president Xis kampanj mot korruptionen i landet. Den senaste att fångas in av korruptionsbekämpningsorganet (CCDI) är den tidigare justitieministern Fu Zhenghua, som anklagas för allvarliga brott mot lagen. Fu tros ha varit den som bidrog till att den tidigare toppchefen för säkerhetssektorn Zhou Yongkang fängslades vid mitten av 2010-talet (se 2015). Nyligen uteslöts en annan högt uppsatt viceminister för offentlig säkerhet ur partiet efter korruptionsmisstankar. Även företagschefer har fått stå till svars, som chefen för spritföretaget Kweichow Moutai, som nyligen dömdes till livstids fängelse.

  • September

  • Kina släpper kanadensare efter frigivandet av Huaweichef

   Huaweis finanschef Meng Wanzhou – som har suttit frihetsberövad i Kanada sedan december 2018 – släpps fri efter ett domstolsbeslut och återvänder till Kina. De två kanadensiska medborgarna Michael Kovrig and Michael Spavor som frihetsberövades 2018 i Kina får samtidigt lämna landet (se 2018). Spavor dömdes i augusti till elva års fängelse (se Augusti). Uppgörelsen har nåtts efter förhandlingar mellan Kanada, USA och Kina.

  • Fastighetsjätten Evergrande i ekonomisk kris

   Fastighetsjätten Evergrande, som framför allt är inriktad på bostäder, har skulder på över 300 miljarder dollar och har under senare tid fått allt större problem att kunna betala sina räntor. En del bedömare menar att Evergrande närmar sig en konkurs, något som skulle få stora konsekvenser för den kinesiska ekonomin om regeringen låter det ske utan att sätta in stöd. Evergrande investerar även i elektriska transportmedel, nöjesparker och fotbollsarenor. Nyheten om att Evergrande har svårt att betala räntorna på sina skulder skickar svallvågor över världens börser. Utanför Evergrandes många kontor i Kina samlas kunder och investerare och kräver pengar. Det är inte bara Evergrande som brottas med höga skulder utan skuldsättning är överhuvudtaget ett stort strukturellt problem i den kinesiska ekonomin.

  • Kina söker medlemskap i handelssamarbetet CPTPP

   Kina lämnar in en formell ansökan om medlemskap i det stora handelssamarbetet CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, tidigare TPP). Handelssamarbetet är det största i regionen med elva medlemsländer och som svarar för nära en sjättedel av världsekonomin.  2017 drog sig USA ur samarbetet, som då hette TPP, och hade tillkommit som ett sätt att bemöta Kinas växande inflytande. Alla medlemmarna i samarbetet måste godkänna nya medlemmar och för Kinas del kan de geopolitiska och ekonomiska spänningaran med Australien ställa till problem.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0