Kina
Foto: Shutterstock/omers

Kina

Kina är världens folkrikaste land och ett av de största till ytan. Här uppstod en av de tidigaste högkulturerna för ett par tusen år sedan. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Januari

  • Stora städer stängs ned på grund av coronavirus

   Över 800 människor i Kina har smittats av ett virus som drabbar andningsvägarna och bland annat kan leda till allvarlig lunginflammation. Minst 25 människor har dött av coronaviruset, som först upptäcktes på en skaldjurs- och köttmarknad i provinsen Wuhan i Kina, men som nu spridits med enstaka fall till flera andra länder. Spridningen av viruset sammanfaller med att många kineser inleder resandet inför det kinesiska nyåret, då många kineser besöker familj och släktingar i andra delar av landet. Myndigheterna försöker hindra smittspridningen genom att ställa in flyg-, tåg och bussresor i Wuhan. Minst 20 miljoner människor berörs av reserestriktionerna. Därtill har offentliga nyårsfiranden ställts in i Peking, Shanghai och Macao medan den Förbjudna staden i Peking håller stängt.

  • USA och Kina undertecknar handelsavtal

   De båda handelsjättarna Kina och USA undertecknar en överenskommelse om ett första steg för att lösa konflikten mellan dem. Partnerna kom överens om det så kallade fas 1-avtalet i mitten av december 2019. Överenskommelsen innebar att de nya tullar som USA skulle ha infört på kinesiska varor från och med den 15 december inte blev av, därtill har USA lovat att halvera den 15-procentiga tullsatsen på vissa kinesiska varor belades med i september. I utbyte ska Kina ha lovat att köpa mer jordbruksprodukter från USA. Fas 1-avtalet uppges även beröra tvistefrågor som intellektuella rättigheter, tekniköverföring samt handel med jordbruksprodukter och finansiella tjänster. Det omfattar även valutapolitiska åtaganden och ett system för hur tvister om avtalet ska tolkas.

 • 2019

  • December

  • Kina håller militärövningar med Iran och Ryssland

   Iran, Kina och Ryssland inleder gemensamma militära övningar till havs i Indiska oceanen och utanför Omans kust. Övningarna ska pågå under fyra dagar. Enligt Irans regering är syftet bakom övningarna att “bidra till fred, vänskap och bibehållen säkerhet genom samarbete och enighet” vilket ska få till följd ”att visa att Iran inte får isoleras”.

  • Ny massdemonstration i Hongkong

   Ett stort antal Hongkongbor ansluter sig till en ny regeringskritisk demonstration. Det är den första sedan augusti som ordnas av demokratirörelsen Civil Human Rights Front. Enligt organisatörerna uppgår antalet demonstranter till omkring 800 000, men polisen beräknar antalet till drygt 180 000. Kraven från demokratirörelsen upprepas under protestmarschen: amnesti för de aktivister som gripits av polisen, en oberoende granskning av polisens agerande sedan demonstrationerna inleddes i juni samt fria val.

  • Möte mellan Kinas och Sydkoreas utrikesministrar

   Kinas och Sydkoreas utrikesministrar möts för första gången sedan relationerna mellan länderna försämrade 2016 i samband med utplaceringen av det amerikanska robotförsvarssystemet THAAD i Sydkorea. Vid mötet uppmanar den kinesiske utrikesministern Wang Yi Sydkorea att spela en ”konstruktiv” roll för att skapa regional fred och stabilitet. Han kallar även länderna för ”nära grannar, vänner och partner”. Vid mötet understryks också behovet av att öka utbytet på hög nivå och närmare kontakter. På dagordningen för mötet fanns också att förbereda ett toppmöte mellan Sydkoreas president Moon Jae-In, den kinesiske premiärminister Li Keqiang och Japans regeringschef Shinzo Abe senare i december.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0