Kina
Foto: Shutterstock/omers

Kina

Kina är världens folkrikaste land och ett av de största till ytan. Här uppstod en av de tidigaste högkulturerna för ett par tusen år sedan. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • December

  • Hongkongaktivister får fängelsestraff

   Tre unga ledare för demokratirörelsen i Hongkong – Joshua Wong, Agnes Chow och Ivan Lam – förklaras skyldiga till att ha organiserat och deltagit i olagliga demonstrationer i juni 2019. Wong, en av demokratianhängarnas mest välkända ledare, döms till 13 månader i fängelse medan Chow och Lam får något kortare straff. Om de unga aktivisterna hade straffats för handlingar efter det att den nya nationella säkerhetslagen trädde i kraft i juli i år så hade straffen varit betydligt hårdare, upp till livstids fängelse. Agnes Chow ska dock även åtalas för att ha brutit mot säkerhetslagen i augusti i år genom att ha uppmanat till självständighetssträvanden. 

  • November

  • Asiatiska länder bildar rekordstort handelssamarbete

   15 länder i Asien och Oceanien undertecknar handelsavtalet RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Medlemmarna är några av världens största ekonomier: Kina, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland samt tio sydöstasiatiska länder och tillsammans svarar de för nästan en tredjedel av världens samlade BNP. Samarbetet behöver ratificeras av nio länder, varav sex Aseanmedlemmar, för att träda i kraft. Indien deltog länge i förhandlingarna, men valde att dra sig ur 2019 av oro för konsekvenserna för inhemsk produktion. USA står utanför RCEP, som har setts som ett kinesiskt svar på det stora amerikanska handelsinitiativet TPP, vilket när Washington drog sig ur 2017 döptes om till CPTPP.

  • Hongkongs prodemokratiska parlamentariker avgår

   Efter att Hongkongregeringen tvingat fyra demokratianhängare att lämna den lagstiftande församlingen (Legco) beslutar sig hela demokrati-oppositionen för att avgå. Det handlar om 15 ledamöter. Beslutet att de fyra prodemokratiska politikerna skulle stängas av kom efter att den nationella folkkongressens ständiga utskott i Kina antagit en ny lag som tillåter Hongkongledningen att utesluta parlamentariker som anses hota den nationella säkerheten, utan att det krävs ett beslut i domstol.

  • Hongkong-parlamentariker gripna för bråk

   Sju ledamöter av Hongkongs lagstiftande församling (Legco) grips för tumult som uppstod under en session i en av kommitté i maj. Handgemäng utbröt då i Legco i samband med att en ordförande skulle tillsättas. Demokratianhängarna inom oppositionen hade förhalat tillsättningen vilket fick till följd att den Peking- och regeringsvänliga falangen handgripligen tillsatte en anhängare som ordförande. Det ledde i sin tur till att bråk uppstod. Endast demokratianhängare har gripits för bråket.

  • Oktober

  • Avtal om katolska biskopar förlängs

   En överenskommelse med Vatikanen om utnämning av biskopar från 2018 (Se September 2018) förlängs för ytterligare två års tid. Enligt avtalet ska en dialog hållas mellan Peking och Vatikanen om vilka som ska bli nya biskopar, men påven är den som utnämner dem. USA har utövat påtryckningar mot Vatikanen för att avtalet ska stoppas eftersom man hävdar att katoliker i Kina, som inte tillhör den  officiellt erkända katolska kyrkan, fortfarande utsätts för förföljelse. Meningen var att överenskommelsen mellan Peking och Vatikanen skulle leda till att även de samfund som tvingats verka under jord kan erkännas. Enligt avtalet måste de katolska biskopar som tillsätts ansluta sig till den statliga erkända katolska kyrkan.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0