Kina
Foto: Shutterstock/omers

Kina

Kina är världens folkrikaste land och ett av de största till ytan. Här uppstod en av de tidigaste högkulturerna för ett par tusen år sedan. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juni

  • Ökade spänningar mellan Kina och Indien i Himalaya

   Sedan mitten av maj har indiska medier rapporterat om att flera hundra, enligt vissa källor flera tusen, kinesiska soldater har tagit sig in i indiska Ladakh vid den omtvistade gränsen mellan Indien och Kina i Himalaya. Soldater från bägge sidor har varit inblandade i skärmytslingar vid några tillfällen. Nu uppges båda länderna ha forslat tungt artilleri och annan militär utrustning till gränsområdet. Spänningen har ökat mellan länderna i området sedan Indien i augusti 2019 delade upp delstaten Jammu-Kashmir i federalt styrda Ladakh samt Jammu och Kashmir. Indien anser att den Kina-kontrollerade regionen Aksai Chin ingår i Ladakh. Enligt den statliga kinesiska dagstidningen Global Times har Indiens bygge av en ny motorväg till en militärbas i området oroat Peking som därför förflyttat trupper hit.  Diplomatiska samtal förs mellan länderna för att hitta en lösning på det spända läget. Vid ett möte mellan de båda ländernas arméchefer i början av juni enades parterna om att lösa konflikten fredligt i enlighet med redan ingångna bilaterala avtal. I maj rapporterades också om en gränsdispyt mellan de båda länderna i den indiska delstaten Sikkim, som ledde till att kinesiska och indiska soldater skadades efter stenkastning och slagsmål.

  • Maj

  • Peking vill införa säkerhetslag i Hongkong

   Vid Nationella folkkongressen årliga session, som hålls i slutet av maj efter att ha blivit uppskjuten i mars på grund av coronapandemin, godkänns en plan om att införa nationell säkerhetslag i Hongkong. Enligt paragraf 23 i Hongkongs grundlag (Basic Law) måste sådan lagstiftning antas som bland annat förbjuder förräderi, terrorism, uppvigling och separatism. Frågan är kontroversiell i Hongkong och när Hongkongregeringen försökte driva igenom lagstiftningen 2003 ledde det till massdemonstrationer som då medförde att den lades på is. Enligt centralregeringen i Peking är det de senaste månadernas massdemonstrationer i kombination med att Hongkongregeringen inte själv lyckats införa säkerhetslagstiftning som ligger bakom beslutet att gripa in för att tvinga igenom lagstiftningen. Lagen ska nu utformas och därefter antas av Hongkongs lagstiftande församling. Klart är att den kommer att göra det möjligt för kinesisk säkerhetstjänst att öppet ingripa för att kväsa våldsamma demonstrationer och självständighetssträvanden i Hongkong. Demokratiaktivister menar att säkerhetslagarna betyder slutet på ”Ett land, två system”- principen som styr relationen mellan Hongkong och fastlandet. Det finns en stark oro för att Hongkongbornas mänskliga rättigheter kommer att hotas. USA:s svar på Kinas hårda linje mot Hongkong är att meddela att regionen inte längre anses ha en särskild status, vilket bland annat innebär fördelaktiga handelsavtal. 

  • April

  • Kina namnger öar i omtvistade ögrupper

   Ett 80-tal öar, rev och undervattensklippor i Paracel- och Spratlyögrupperna har fått egna namn meddelar ministeriet för naturresurser samt inrikesministeriet. Flera andra länder kring Sydkinesiska havet gör anspråk på dessa ögrupper och under det senaste årtiondet har spänningarna ökat (se Kina: Utrikespolitik och försvar). Vietnam protesterar mot den kinesiska namngivningen och hävdar att det kränker landets territoriella suveränitet. Några dagar tidigare har Peking även meddelat att de bägge ögrupperna ska administreras under två nybildade distrikt under staden Sansha i provinsen Hainan.

  • Femton demokratiaktivister grips i Hongkong

   Hongkongpolisen griper femton personer som misstänks för att ha organiserat och deltagit i olagliga demonstrationer förra året mellan augusti och oktober. Några av dem utreds för att ha fört vidare information om demonstrationerna via olika medier. Bland aktivisterna som gripits finns inte bara unga Hongkongbor i 20- till 30–årsåldern utan även 70- och 80–åriga oppositionspolitiker. De massdemonstrationer som har skakat staden sedan sommaren 2019 har bedarrat sedan coronaviruset började sprida sig i Hongkong i början av året. Men bedömare tror att gripandena kan blåsa liv i protesterna, inte minst eftersom centralregeringen i Peking driver på för att Hongkongledningen ska anta ny säkerhetslagstiftning i området. Vid tidigare försök att införa sådana lagar i Hongkong 2003 ledde det till omfattande protester vilket gjorde att planerna lades på is. Gripandena kritiseras av flera länder, däribland USA och Storbritannien, och människorättsorganisationer

  • Wuhan reviderar siffror över döda i covid-19

   Smittskyddsmyndigheten i Wuhan kommer med nya uppgifter över antalet döda i covid-19. Enligt dessa har dubbelt så många avlidit i sjukdomen än vad som tidigare rapporterats – totalt 3868, vilket är 1 290 fler dödsfall. Därmed har 4 632 avlidit i hela landet. Kina har anklagats av bland annat USA:s president Donald Trump för att ha mörklagt hur många som i själva verket dött av sjukdomen. Enligt Kinas utrikesdepartement har dock inget sådant skett. De felaktiga dödssiffrorna har istället bland annat handlat om en eftersläpning i rapportering och misstag av sjukhuspersonal som varit hårt pressade.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0