Kina
Foto: Shutterstock/omers

Kina

Kina är världens folkrikaste land och ett av de största till ytan. Här uppstod en av de tidigaste högkulturerna för ett par tusen år sedan. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • November

  • Möte mellan Xi och Kishida

   President Xi Jinping och Japans premiärminister Fumio Kishida träffas vid ett eget möte i samband med APEC-toppmötet i Thailand. Det är det första mötet på tre år på så hög nivå mellan de båda länderna. Vid mötet påpekar Kishida vikten av fred i Taiwansundet. Såväl Xi Jinping som Fumio Kishida lyfter också fram betydelsen av goda relationer mellan Kina och Japan.

  • Coronarestriktioner lättas något

   Kinas smittskyddsmyndighet meddelar att vissa förändringar kommer att göras i landets hårda covidstrategi, efter ett beslut i kommunistpartiets ständiga utskott. Bland annat kommer det vid inresa i landet inte längre att krävas tio dagars karantän utan åtta dagar och det kommer inte längre behövas två negativa testresultat för att kunna flyga till landet. Därtill kan vissa ”viktiga grupper” undantas från karantänreglerna, som vissa idrottare och affärsmän, under vissa villkor. Samtidigt uppger utrikesdepartementet att de lättnader som gjorts inte innebär några avvikelser från den strikta bekämpningen av pandemin utan att det handlar om att ”förebygga och kontrollera spridningen på ett mer vetenskapligt och noggrant sätt”. Antalet dödsfall i den virusorsakade sjukdomen covid-19 beräknas officiellt till omkring 5 200.

  • Oktober

  • Xi omvald vid 20:e partikongressen

   Vid den 20:e partikongressen utses Xi Jinping till kommunistpartiets generalsekreterare för en tredje femårsperiod. Hans makt stärks även genom att de nya ledamöter som väljs in i kommunistpartiets ständiga utskott alla är bundsförvanter till honom. En av de nya delegaterna i ständiga utskottet är Li Qiang , partisekreterare i Shanghai där han lett långvariga och ifrågasatta nedstängningar av jättestaden under utbrott av coronapandemin. Li väntas utses till premiärminister efter den avgående Li Keqiang. Under partikongressen fästs stor vikt vid nationell säkerhet och de stora utmaningar som Kina står inför. Inom landet handlar det om allt ifrån skuldproblemen inom fastighetssektorn till den åldrande befolkningen, klyftor mellan rika och fattiga och växande arbetslöshet bland unga. Till hoten utifrån hör inte minst de växande spänningarna med USA, såväl på teknikområdet som militärt.

  • Protestyttring i Peking inför partikongressen

   Plakat med slagord mot Xi Jinping och med kritik mot hans politik sätts upp av två aktivister på sidan av en bro i Peking. Polisen kommer snabbt till platsen och tar hand om plakaten och regimkritikerna. Men protestyttringen hinner uppfattas av människor i närheten och sprids på sociala medier vilket leder till att inläggen censureras. Även inlägg med hashtagen “Jag såg det” tas senare bort.

  • FN:s människorättsråd stoppar debatt om Xinjiang

   I en omröstning i FN:s råd för mänskliga rättigheter säger en majoritet av medlemsländerna nej till att diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Xinjiang. USA, Australien, Kanada och Sverige hade tillsammans med flera andra länder i rådet lagt fram ett förslag om att debattera frågan efter den förre högkommissarien för mänskliga rättigheter Michelle Bachelets kontroversiella rapport för ett par månader sedan (se Augusti 2022). 19 länder röstar emot, däribland Kuba, Indonesien, Bolivia, Kazakstan, och 17 för medan 11 länder lägger ned sin röst.

Till kalendariet
133910

I podden Utblick

Ett tufft år för Kina

Fabriker, hamnar och hela städer har fått stängas i Kina på grund av de hårda restriktioner som införts för att hindra smittspridningen av covid-19. Både den globala ekonomin och den inhemska konsumtionen har drabbats och frågan är hur länge Kommunistpartiet kan hålla fast vid restriktionerna utan att göra oåterkallelig skada? Dessa och andra frågor diskuterar Fredrik Sjöholm, vd och professor vid Institutet för näringslivsforskning och Björn Cappelin, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina i UI:s podd Utblick.

Lyssna här!

87004

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

133911

I podden Utblick:

Kina och Ryssland – den gränslösa vänskapen 

Kina och Ryssland har proklamerat för världen att det råder en gränslös vänskap mellan dem. Men vad innebär denna vänskap och hur påverkas den av Putins krig i Ukraina? Kan Ryssland bli för obekvämt för Kina? Lyssna på diskussionen i UI:s podd Utblick mellan Christopher Weidacher Hsiung, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och Hugo von Essen, analytiker på Centrum för Östeuropastudier, SCEEUS vid UI.

Lyssna här!

Varukorg

Totalt 0