Kina
Foto: Shutterstock/omers

Kina

Kina är världens folkrikaste land och ett av de största till ytan. Här uppstod en av de tidigaste högkulturerna för ett par tusen år sedan. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2024

  • Mars

  • Hongkongdemonstranter dömda till fängelse

   Tolv Hongkongbor får fängelsestraff på upp till sju år för att de deltog i stormningen av Hongkongs lagstiftande församling 2019. Hundratals demonstranter bröt sig in i parlamentsbyggnaden natten till den 1 juli 2019 och krossade fönster och klottrade och sprayade graffiti i samband med de massprotesterna för demokrati som då skakade staden. Tusentals människor greps när myndigheterna försökte kväsa protesterna.

  • Ekonomin i fokus under folkkongressens årliga möte

   Två av de viktigaste besluten från den nationella folkkongressens årliga möte (5–11 mars) är att försvarsbudgeten ska öka med över 7 procent under 2024 samt att landets BNP ska växa med 5 procent, vilket är samma nivå som angavs förra året. Den ekonomiska situationen i landet är särskilt uppmärksammad i samband med parlamentets möte, inte minst med tanke på den pågående fastighetskrisen. BNP-målet för 2024 anses orealistiskt av bedömare, många anser att tillväxten för 2023 i själva verket var betydligt lägre än de officiella siffrorna. Under mötet betonas vikten av att göra landet till ett högteknologiskt centrum och att satsa på teknisk utveckling och forskning. Mötet präglas även av Xi Jinpings och kommunistpartiets ökande inflytande över regering och statsapparat samt samhället i stort. Folkkongressen antar en ny lag som befäster denna utveckling genom att tydliggöra regeringens roll att verkställa partiets beslut. Ännu ett tecken på detta är att den frågestund som premiärministern brukar hålla med utländska medier i samband med att folkkongressen avslutas, denna gång har utgått. Det ses även som ett led i  en utveckling mot minskande öppenhet och transparens.  

  • Februari

  • Planer på ny säkerhetslag i Hongkong möter kritik

   USA  och Storbritannien kritiserar den nya säkerhetslag som planeras i Hongkong. Den nya lagen ska vara en lokal anpassning, i enlighet med Hongkongs egen författning, av den hårda säkerhetslag som Peking införde 2020 efter demokratiprotesterna. Tre anhängare från en av de få kvarvarande oppositionsgrupperna (socialdemokratiska LSD) vågar protestera öppet mot lagförslaget utanför Hongkongregeringens lokaler. Efter en månadslång offentlig samrådsprocess har det dock enligt ett uttalande från Hongkongs lokala justitieminister inte inkommit några invändningar mot lagen som riktar sig mot sju olika säkerhetsrelaterade brott, däribland spioneri och landsförräderi.

  • Januari

  • Domstol i Hongkong: Evergrande ska likvideras

   Fastighetsjätten Evergrande som under två års tid stått på randen till en konkurs och kämpat för sin överlevnad ställs till slut inför ett beslut om likvidation av en domstol i Hongkong. Bolaget har skulder på över 3000 miljarder kronor till långivare och fastighetsköpare (se även September 2021) och försöken att omstrukturera bolagets lån har inte lyckats. En del företag och banker inom den kinesiska statliga sektorn har köpt upp tillgångar från Evergrande men det har inte räckt. Enligt Hongkongdomen har nu en likvidator utsetts som ska försöka sälja Evergrandes tillgångar för att försöka återbetala skulder. Att större delen av bolagets tillgångar finns på Kinas fastland komplicerar dock saken liksom att rättssystemet i den särskilda administrativa regionen Hongkong inte är detsamma som på fastlandet. Likvidatorn kommer att behöva följa lagarna på fastlandet menar bedömare och kommunistpartiet lär vilja skynda långsamt för att undvika nya oroligheter. Många av Evergrandes byggprojekt håller ännu på att färdigställas och tiotusentals köpare väntar på att få sina lägenheter som de redan har betalat för. Men även konsekvenserna för de många migrantarbetarna som arbetar vid byggena kan bli stora när de förlorar sina jobb.

  • Splittrad FN-översyn av mänskliga rättigheter i Kina

   I den återkommande FN-granskningen av Kinas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna (Universal Periodic Review, UPR) uppmärksammar ett femtiotal stater den problematiska situationen i Tibet, Xinjiang och Hongkong. Många tar även upp att religionsfrihet och medborgerliga rättigheter inte respekteras i landet överlag. Samtidigt framhåller ett stort antal andra länder, många av dem utvecklingsländer, istället Kinas framgångar när det gäller att uppnå ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Inte minst pekar man på de omkring 100 miljoner människor som lyfts ur fattigdom. Översynen av medlemsstaternas efterlevnad av mänskliga rättigheter görs återkommande (ungefär vart 5 år) i FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Till kalendariet
133910

I podden Utblick

Ett tufft år för Kina

Fabriker, hamnar och hela städer har fått stängas i Kina på grund av de hårda restriktioner som införts för att hindra smittspridningen av covid-19. Både den globala ekonomin och den inhemska konsumtionen har drabbats och frågan är hur länge Kommunistpartiet kan hålla fast vid restriktionerna utan att göra oåterkallelig skada? Dessa och andra frågor diskuterar Fredrik Sjöholm, vd och professor vid Institutet för näringslivsforskning och Björn Cappelin, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina i UI:s podd Utblick.

Lyssna här!

133911

I podden Utblick:

Kina och Ryssland – den gränslösa vänskapen 

Kina och Ryssland har proklamerat för världen att det råder en gränslös vänskap mellan dem. Men vad innebär denna vänskap och hur påverkas den av Putins krig i Ukraina? Kan Ryssland bli för obekvämt för Kina? Lyssna på diskussionen i UI:s podd Utblick mellan Christopher Weidacher Hsiung, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och Hugo von Essen, analytiker på Centrum för Östeuropastudier, SCEEUS vid UI.

Lyssna här!

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick

Varukorg

Totalt 0