Kina
Foto: Shutterstock/omers

Kina

Kina är världens folkrikaste land och ett av de största till ytan. Här uppstod en av de tidigaste högkulturerna för ett par tusen år sedan. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Januari

  • WHO-experter ska utreda coronavirusets uppkomst

   En expertgrupp från WHO släpps till slut in i landet för att utreda hur sars-cov-2 uppstod. WHO har under flera månader fört förhandlingar med Peking för att få tillstånd att komma in i landet och genomföra undersökningar. De första förekomsterna av viruset upptäcktes i staden Wuhan vid en lokal marknad där det bland annat såldes levande djur. Frågan om coronaviruset är känslig för den kinesiska regeringen och kommunistpartiet som har försökt styra berättelsen om hur viruset uppstod och förhindra kritik mot den kinesiska hanteringen av epidemin. USA:s president Donald Trump strävade efter att lägga skuld på Kina för utbrottet bland annat genom att kalla coronaviruset för Kina- eller Wuhanviruset.

  • Ett 50-tal demokratiaktivister grips i Hongkong

   I ett massivt tillslag mot Hongkongs demokratirörelse grips ett 50-tal aktivister av över 1000 poliser. Bland de gripna finns både ledamöter av den prodemokratiska oppositionen, som suttit i den lagstiftande församlingen (Legco), och unga aktivister, däribland Joshua Wong. Samtliga anhålls med hänvisning till den nya säkerhetslagen, anklagade för omstörtande verksamhet i samband med de inofficiella primärval som organiserades i somras av demokratioppositionen inför valet till Legco. Valet som skulle ha hållits i september blev senare uppskjutet på grund av coronapandemin till 2021. Det otillåtna primärvalet hölls som ett sätt att utröna vilka kandidater som hade störst chans att vinna röster i valet till Legco.

 • 2020

  • December

  • EU och Kina överens om investeringsavtal

   Efter nära sju års förhandlingar är EU och Kina i princip överens om ett gemensamt investeringsavtal. Det ska göra det enklare för företag från något av länderna att verka i det andra landet. Europeiska företag är idag nödgade att ingå ett joint venture-samarbete med kinesiska företag och dela med sig av avancerad teknologi. Avtalet har dock ännu inte godkänts av Europaparlamentet där det finns ett starkt motstånd bland många ledamöter som menar att avtalet inte i tillräcklig grad försöker stoppa de omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina. Även den kommande nya administrationen i USA under Joe Biden väntas ställa sig kritisk till avtalet.  

  • Hongkongaktivister får fängelsestraff

   Tre unga ledare för demokratirörelsen i Hongkong – Joshua Wong, Agnes Chow och Ivan Lam – förklaras skyldiga till att ha organiserat och deltagit i olagliga demonstrationer i juni 2019. Wong, en av demokratianhängarnas mest välkända ledare, döms till 13 månader i fängelse medan Chow och Lam får något kortare straff. Om de unga aktivisterna hade straffats för handlingar efter det att den nya nationella säkerhetslagen trädde i kraft i juli i år så hade straffen varit betydligt hårdare, upp till livstids fängelse. Agnes Chow ska dock även åtalas för att ha brutit mot säkerhetslagen i augusti i år genom att ha uppmanat till självständighetssträvanden. 

  • November

  • Ny by i omtvistat område i Himalaya

   Kina har byggt en by i områden i Himalaya som även Bhutan gör anspråk på. Byn har byggts i ett gränsområde där kinesiska Tibet och Bhutan möts. Men satellitbilder visar att byn ligger ett par kilometer in på områden som Bhutan anser sig ha rätt till. Den nya kinesiska byn kallad Pangda ligger nära Doklamplatån, som Bhutan gör anspråk på men som i praktiken kontrolleras av Peking. 2017 höll det på att utbryta en militär konflikt mellan Kina och Indien i detta område, som har strategisk betydelse även för Indien eftersom det ligger nära en indisk passage som förbinder de östra provinserna med övriga delar av landet. Indien har dessutom lovat att skydda Bhutan genom en säkerhetspakt. Under senare år har Kina och Bhutan fört samtal för att lösa gränstvisten.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0