Kina
Foto: Shutterstock/omers

Kina

Kina är världens folkrikaste land och ett av de största till ytan. Här uppstod en av de tidigaste högkulturerna för ett par tusen år sedan. Papper, porslin och siden är exempel på uppfinningar som gjordes i Kina hundratals år innan de nådde Europa. Efter en lång tids försvagning sedan 1800-talet har Kina åter rest sig och återtagit sin ställning som en av världens stormakter, inte minst ekonomiskt. Kommunistpartiet, som tog makten 1949 efter ett långt inbördeskrig, regerar ännu enväldigt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2023

  • Mars

  • Kina och Ryssland fördjupar vänskap

   President Xi Jinping besöker den ryske presidenten Vladimir Putin i Moskva under tre dagar. Under visiten enas de båda ledarna om att fördjupa den nära vänskapen mellan länderna. Sedan Ryssland inledde sitt storskaliga anfall på Ukraina 2024 har Kina ökat sina inköp av rysk energi och vid mötet diskuterar Putin och Xi planerna på att bygga ännu en gasledning från Sibirien till  Kina. I ett uttalande kritiserar Putin och Xi vad de kallar USA:s underminerande av global säkerhet. De uttalar också ”stor oro” över Natos ökande inflytande i Asien. President Putin säger även att Kinas fredsplan för att få ett slut på kriget i Ukraina kan utgöra grund för ett fredsavtal när ”Kiev och väst är redo för det”.  President Xi lade fram fredsplanen den 24 februari i år, då det fullskaliga ryska invasionskriget i Ukraina hade pågått i ett år.

  • Fängelsestraff för Hongkongaktivister

   Tre ledare för demokratirörelsen Hong Kong Alliance döms till fyra års fängelse för att inte ha lämnat mötes- och finansiella handlingar till polisen. Organisationen har under de senaste tre årtiondena arrangerat ljusmanifestationer i staden den 4 juni varje år till minne av protesterna vid Himmelska fridens torg i Peking 1989. Den årliga ljusmanifestationen förbjöds av myndigheterna 2020. Enligt den stränga säkerhetslagen i Hongkong som infördes efter de omfattande demokratiprotesterna i slutet av 2010-talet har myndigheterna rätt att begära in handlingar från organisationer som misstänks agera för utländska intressen.

  • Nationella folkkongressen utser Xi till president för tredje gången

   De 2 952 delegaterna i Nationella folkkongressen utser enhälligt vid sitt årliga möte som väntat Xi Jinping till president för en tredje femårig mandatperiod (se även  Oktober 2022). Vid folkkongressens möte ska även Xis nära bundsförvant Li Qiang, utses till ny premiärminister efter den avgående Li Keqiang. En prioriterad fråga under folkkongressens möte är att få fart på landets ekonomiska utveckling, som varit trög som en följd av covidpandemins påverkan. Därtill lyfter partiledningen även fram västländer, och i synnerhet USA, som ett hot mot Kinas utveckling till en mäktig global aktör.

  • Februari

  • USA skjuter ned kinesisk ballong

   Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon meddelar att en kinesisk ballong som färdats över USA under några dagar skjutits ned av ett F22-stridsflygplan. Enligt Pentagon har ballongen varit utsänd av Kina i övervakningssyfte och kränkt USA:s suveränitet. När ballongen upptäcktes på amerikanskt luftrum, där den bland annat flög över topphemliga militära anläggningar i delstaten Montana, valde den amerikanske utrikesministern Antony Blinken att ställa in ett planerat möte i Peking som skulle kunna ha bidragit till förbättrade relationer mellan länderna. Kinas ledning har medgett att ballongen skickats från Kina men säger att den var avsedd för främst meteorologisk forskning. 

  • Januari

  • WHO-kritik för bristfällig covidstatistik

   WHO kritiserar Kina för att dess definition av vad som ska räknas som ett dödsfall på grund av covid-19 är för begränsad. För att ett dödsfall ska registreras som relaterat till covid-19 måste det ha orsakats av andningsuppehåll. Enligt WHO:s uppfattning är dock antalet covidpatienter på sjukhus och intensivvårdsavdelningar liksom antalet dödsfall betydligt större än vad den officiella statistiken uppger. Sedan restriktionerna hastigt drogs tillbaka för omkring en månad sedan rapporteras smittspridningen ha ökat explosionsartat med överfulla sjukhus och krematorier som följd. Men enligt kinesiska myndigheter har endast 22 personer dött på grund av covid-19 sedan december. Den höga smittspridningen i kombination med ett ökat antal resenärer från Kina sedan restriktionerna hävdes har lett till en uppmaning om gemensamma åtgärder inom EU. EU-länderna uppmanas att testa besökare från Kina och att undersöka avloppsvatten från kinesiska flygplan för att kunna påvisa eventuella nya varianter av coronaviruset.

Till kalendariet
133910

I podden Utblick

Ett tufft år för Kina

Fabriker, hamnar och hela städer har fått stängas i Kina på grund av de hårda restriktioner som införts för att hindra smittspridningen av covid-19. Både den globala ekonomin och den inhemska konsumtionen har drabbats och frågan är hur länge Kommunistpartiet kan hålla fast vid restriktionerna utan att göra oåterkallelig skada? Dessa och andra frågor diskuterar Fredrik Sjöholm, vd och professor vid Institutet för näringslivsforskning och Björn Cappelin, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina i UI:s podd Utblick.

Lyssna här!

87004

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

133911

I podden Utblick:

Kina och Ryssland – den gränslösa vänskapen 

Kina och Ryssland har proklamerat för världen att det råder en gränslös vänskap mellan dem. Men vad innebär denna vänskap och hur påverkas den av Putins krig i Ukraina? Kan Ryssland bli för obekvämt för Kina? Lyssna på diskussionen i UI:s podd Utblick mellan Christopher Weidacher Hsiung, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och Hugo von Essen, analytiker på Centrum för Östeuropastudier, SCEEUS vid UI.

Lyssna här!

Varukorg

Totalt 0