Kuba – Befolkning och språk

Kubas ursprungsbefolkning, arawaker, utrotades i princip under kolonialtiden då Spanien lade under sig Kuba. Idag är befokningen en blandning av ättlingar till alla dem som kommit till ön de senaste femhundra åren, däribland slavar från Afrika och arbetare från Asien. Majoriteten är dock av spansk härkomst.

I början av 1500-talet när spanjorerna kom till Kuba fanns det mellan 80 000 och 100 000 arawaker på ön. Redan efter några decennier hade antalet minskat till ett par tusen på grund av förföljelser, slavarbete och europeiska sjukdomar. 

Från 1500-talet och framåt förde spanjorerna in närmare en miljon afrikanska slavar i landet för arbete på de socker- och tobaksplantager som anlagts på Kuba. När slavhandeln avskaffades på 1800-talet rekryterades arbetare från Asien och över 120 000 kineser lockades till Kuba som så kallade kontraktsarbetare. Under 1900-talets tre första decennier dominerades invandringen av spanjorer. Många invandrare kom också från andra euro­peiska länder samt från Haiti, Jamaica, Sydamerika och från USA. Kubas befolkning består idag av en blandning av alla dessa grupper.

Närmare två tredjedelar av invånarna är vita, främst spanskättlingar. Näst största grupp är personer av blandat vitt och svart ursprung. De svarta utgör knappt en tiondel av befolkningen (se även faktarutan). 

Officiellt förekommer ingen rasdiskriminering, men den styrande klassen består huvudsakligen av vita. De vitas andel av befolkningen har minskat på senare år eftersom flertalet emigranter varit vita.

Kuba har en förhållandevis ung befolkning, men låga födelsetal och utvandring gör att andelen äldre ökar snabbt. Majoriteten av dem som lämnar landet är unga människor som söker en bättre framtid utomlands. 

Flykten över havet

Det kommunistiska maktövertagandet 1959 ledde till att hundratusentals kubaner lämnade landet. Närmare en miljon människor emigrerade eller flydde mellan 1959 och 1980, de flesta av dem under åren närmast efter revolutionen. Efter Kubakrisen 1962 (se Modern historia) avbröts de reguljära förbindelserna mellan Kuba och USA. Därmed försvann möjligheten att utvandra till USA. Den som ville lämna Kuba blev nu hänvisad till att fly över havet i båtar eller på hemmagjorda flottar. 

Vid flera tillfällen lättade Kuba tillfälligt på restriktionerna för utresor. 1980 tilläts 125 000 kubaner som öppet visat sitt missnöje med regimen att utvandra till USA. De ekonomiska svårigheter som följde på kommunismens fall i Östeuropa (se Modern historia) gav upphov till en ny flyktvåg. Under 1994 gav sig mer än 35 000 kubaner iväg över havet mot USA.

Massflykten fick USA att delvis upphäva den automatiska rätt till asyl som kubanerna åtnjutit sedan 1966 och som underblåst flyktingströmmarna. Ett avtal undertecknades mellan USA och Kuba. Det innebar att Kuba skulle återinföra skärpta gränsrestriktioner och att USA i framtiden skulle återsända flyende kubaner till Kuba. 1995 införde USA den så kallade "wet foot, dry foot"-politiken som innebar att kubaner som uppbringades till sjöss (wet foot) sändes tillbaka till Kuba eller ett tredje land medan de som lyckades ta sig i land på amerikansk mark (dry foot) fick stanna. 

Avtalet mellan Kuba och USA innebar också att USA skulle bevilja visum för minst 20 000 kubaner per år. I praktiken nådde den legala utvandringen till USA aldrig den nivån. Kostnaderna för utresetillstånd var så höga, och processen så krånglig, att de flesta kubaner inte ens kunde fundera på att lämna Kuba på laglig väg.    

Under den reformpolitik som regeringen inledde 2010 ändrades reglerna. I början av 2013 meddelade regeringen att kubanerna inte längre behövde ansöka om utresetillstånd. Nu räckte det med ett giltigt pass och ett visum från det land som skulle besökas. I princip alla fick rätt att vistas utomlands i två år, förutsatt att de lämnat Kuba på laglig väg.

De nya reglerna utnyttjades av hundratusentals kubaner som under de följande tre åren gjorde mer än en miljon utlandsresor. Många av dem reste för att besöka släktingar i USA. 

Efter närmandet mellan Kuba och USA 2014–2015 (se Utrikespolitik) avskaffade USA slutgiltigt asylrätten för kubaner. Från början av 2017 fick kubaner ansöka om uppehållstillstånd i USA på samma villkor som alla andra. Kuba gick i gengäld med på att ta emot kubaner som utvisats från USA och lovade att ändra en regel som sade att den som lämnat Kuba och varit borta i mer än fyra år inte hade rätt att återvända.     

De flesta av de emigranter som har sökt sig till USA bor idag i Florida. Av dem som utvandrat till Europa lever de flesta i Spanien.

Spanska är officiellt språk, men såväl intonationen som ordförrådet har påverkats av afrikanska språk. Vissa ord har sitt ursprung i urbefolkningen arawakernas språk.

Källor till denna text

90995

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0