Kuba
Foto: Shutterstock/Kamira

Kuba

Kuba i Västindien är ett av de sista kommunistländerna i världen. De senaste tio åren har vissa marknadsekonomiska reformer genomförts men kommunistpartiet har behållit ett fast grepp om makten. Förhoppningarna om en förändring var stora när kubanerna i april 2018 fick en ny yngre ledare efter att i nära 60 år ha styrts av bröderna Fidel och Raúl Castro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Februari

  • Ny författning godkänns i folkomröstning

   De kubanska väljarna godkänner med klar majoritet, nästan 87 procent, en ny författning efter en intensiv kampanj för ja-sidan. Där slås det fast att det socialistiska systemet är " oåterkalleligt" och att Kommunistpartiet även i framtiden är det enda tillåtna partiet. Enligt den nya författningen kan presidenten bara väljas om en gång och får inte ha fyllt 60 år när hen tillträder posten. Mandatperioden för presidenten är precis som tidigare fem år. Statsrådets möten ska i fortsättningen ledas av nationalförsamlingens talman och inte av presidenten. En premiärminister ska utses av presidenten för att leda regeringens dagliga arbete. Privata företag nämns för första gången som legitima ekonomiska aktörer. Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds. För första gången registreras även nej-rösterna, 9 procent, och drygt 4 procent av väljarna har lämnat in blanka valsedlar. Valdeltagandet ligger på drygt 84 procent. Folkomröstningen har föregåtts av en process där medborgarna under tre månader hösten 2018 diskuterat ett utkast till ny författning. Det innehöll en del mer genomgripande förändringar som inte finns med i det förslag som väljarna får ta ställning till, bland annat att samkönade äktenskap skulle tillåtas. Förslag från medborgare om att införa direktval till presidentposten har inte heller tagits med.

 • 2018

  • Juni

  • Direkt post till USA återupptagen

   Brev och paket kan hädanefter skickas direkt med flyg mellan Kuba och USA och behöver inte ta omvägen över tredje land som tidigare. Direkt postgång mellan länderna inrättades 2016 på försök. Nu blir verksamheten permanent.

  • Maj

  • Presidenten visar stöd för Venezuela

   President Miguel Díaz-Canels första utlandsresa går till landets närmaste allierade, Venezuela, där han tas emot av sin venezolanske kollega Nicolás Maduro. Díaz-Canel försäkrar Maduro att Venezuela alltid och ovillkorligen kommer att åtnjuta stöd från Kuba. Han säger att ett syfte med resan är att visa solidaritet med Maduro efter dennes omval till presidentposten den 20 maj. Valet har fördömts av USA, Kanada, många andra västländer samt de flesta länder i Latinamerika.

  • EU bidrar till miljövänlig energi

   EU och Kuba undertecknar ett avtal som ger Kuba 18 miljoner euro i stöd för att öka sin användning av förnyelsebar energi. Kubas målsättning är att en fjärdedel av energin ska komma från förnyelsebara källor år 2030. EU planerar också att finansiera ett program som ska förbättra tillgången till mat i landet. 80 procent av alla livsmedel som kubanerna konsumerar köps in från utlandet.

  • April

  • Historiskt skifte på presidentposten

   Nationalförsamlingen utser vicepresident Miguel Díaz-Canel att efterträda Raúl Castro som president. I och med skiftet på presidentposten är bröderna Castros nästan 60 år långa styre formellt slut, men Raúl Castro sitter kvar som ledare för kommunistpartiet och väntas därmed ha fortsatt avgörande inflytande över politiken. Miguel Díaz-Canel gratuleras till sitt nya ämbete av Kina, Ryssland, Storbritannien och Spanien samt av ledare över hela Latinamerika. Från USA kommer ingen gratulation, bara en uppmaning till den nye presidenten att öka kubanernas politiska och ekonomiska frihet. I sitt första tal efter valet lovade Díaz-Canel att fullfölja "revolutionen" och vårda arvet efter Fidel Castro men också genomföra den ekonomiska reformpolitik som Raúl Castro initierat.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0