Kuba
Foto: Shutterstock/Kamira

Kuba

Kuba i Västindien är ett av de sista kommunistländerna i världen. De senaste tio åren har vissa marknadsekonomiska reformer genomförts men kommunistpartiet har behållit ett fast grepp om makten. Förhoppningarna om en förändring var stora när kubanerna i april 2018 fick en ny yngre ledare efter att i nära 60 år ha styrts av bröderna Fidel och Raúl Castro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • December

  • Premiärminister utsedd

   I enlighet med den nya författningen utser president Miguel Díaz-Canel landets långvarige turisminister Manuel Marrero till premiärminister och därmed regeringschef.  Utnämningen bekräftas av parlamentet samma dag.

    

  • System med dubbla valutor ska upphöra 2021

   Sedan 1994 har Kuba haft två valutor en inhems peso och en så kallad konvertibel peso vilkens värde varit knutet till en amerikansk dollar. Den inhemska peson har varit mycket mindre värd. Från och med den 1 januari 2021 avskaffas den konvertibla peson och värdet på den inhemska peson fastställs till 24 mot en dollar. Genom reformen hoppas regeringen att den kubanska ekonomin ska bli mer begriplig för utländska investerare. De aviserade reformerna omfattar också en höjning av minimilönen från 400 till 2 100 pesos i månaden vilket motsvarar 87 dollar.

  • Oktober

  • Miguel Díaz-Canel vald till president

   Parlamentet utser som väntat Miguel Díaz-Canel till president. Därmed får landet formelt sin första president sedan 1976 då posten avskaffades och ordföranden i det styrande statsrådet blev både statschef och regeringschef. Termen president har dock använts av omvärlden som synonymt med ordföranden för statsrådet.

  • Juli

  • Val till presidentposten regleras

   Parlamentet antar de lagar som krävs för val av president och premiärminister, två poster som inrättats formellt genom vårens grundlagsändring (se 10 april). Presidenten som utses av nationalförsamlingen väljer i sin tur premiärminister. Genom lagändringarna bantas också antalet ledamöter i parlamentet från 605 till 474. Posterna som president och premiärminister fanns innan 1976 års författning antogs men slogs då ihop och ordföranden i det styrande statsrådet blev både statschef och regeringschef. Den nya presidentposten väntas vara vikt för Miguel Díaz-Canel som för närvarande är ordförande för statsrådet.   

  • Juni

  • USA stoppar kryssningar till Kuba

   USA vidtar åtgärder för att göra det svårare för amerikaner att besöka Kuba. Utbildningsresor förbjuds liksom kryssningar. Privata båtar får inte heller anlöpa kubanska hamnar. Syftet är att strypa Kubas tillgång till amerikanska dollar och enligt amerikanska UD är åtgärderna ett straff för regimens repression mot det kubanska folket och Kubas inblandning i krisen Venezuela där Kuba stöder president Nicolas Maduro. Reserestriktionerna väntas bli ett kraftfullt slag mot Kubas ekonomi. Kryssningar och utbildningsresor är de vanligaste sätten för amerikaner att ta sig till Kuba. Under årets första fyra månader kom 250 000 amerikaner till landet, en fördubbling jämfört med samma period 2018.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0