Tyskland
Foto: Flickr/EikeR

Tyskland

Tyskland sträcker sig från Nordsjön och Östersjön i norr till Alperna i söder. Tyskland är med sina över 80 miljoner invånare Europas största nation och har en av världens starkaste ekonomier. Den tyska regeringen är tongivande i EU och Tysklands inflytande växer även globalt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juni

  • Nytt stort räddningspaket

   Angela Merkels regering presenterar ett gigantiskt ekonomiskt paket med åtgärder för att få fart på ekonomin och öka tyskarnas köpkraft. Paketet omfattar över 130 miljarder euro med bland annat skattesänkningar och bidrag till barnfamiljer på 300 euro per barn. Momsen kommer att sänkas från 19 till 16 procent mellan 1 juli och 31 december 2020. Även företag inom sektorer som drabbats särskilt hårt av krisen - som turism- och nöjessektorn och hotell- och restaurangbranschen – kommer att kunna få särskilt stöd.Tyskland väntas gå in i den djupaste lågkonjunkturen i landet på 70 år.

  • Maj

  • Tyskland häver fler coronarestriktioner

   På många håll har affärer, skolor och kyrkor öppnat igen. Fortfarande råder bestämmelser om att människor inte får vara för nära varandra, men det är nu tillåtet med grupper på högst tio personer på offentliga platser. De tyska delstatsledningarna har nu själva ansvaret för att bestämma när de åtgärder som införts för att begränsa coronaviruset spridning ska upphöra inom deras områden. Oenigheten om när restriktionerna ska hävas och hur har varit stor mellan olika delstatsregeringar och den federala regeringen. Hittills har 8300 människor dött i sviterna av coronaviruset medan omkring 180 000 människor rapporteras ha smittats.

  • April

  • Coronapandemin ”under kontroll” i Tyskland

   Enligt den tyska regeringen har landet nu kontroll över spridningen av coronaviruset. En del mindre affärer i olika delar av landet har därmed fått öppna igen. Därefter kommer fler affärer att få öppna igen gradvis. Fortfarande kommer restriktionerna om att invånarna endast får mötas två personer i taget att kvarstå, liksom reglerna om fysisk distans mellan människor i offentliga miljöer. Människor rekommenderas också att bära ansiktsmask. Nu rapporteras nära 140 000 människor i landet ha smittats av viruset. Det höga antalet beror dock även på att fler människor har testats för corona än i många andra länder. Cirka 4 300 personer har avlidit.

  • Minderåriga flyktingar tas emot från Grekland

   Tyskland har lovat att ta emot 50 ensamkommande barn och tonåringar från flyktingläger i Grekland. Initiativet är en del av ett samarbete mellan EU-kommissionen och grekiska myndigheter, vilket även har stöd av UNHCR och andra migrantorganisationer. Ett tiotal EU-länder kommer att ta emot totalt 1 600 ensamkommande minderåriga för att avlasta Grekland, vars flyktingläger är överfulla och förhållandena svåra.

  • Mars

  • Stödpaket för ekonomin

   Tyska förbundsdagen godkänner regeringens åtgärdsplan för att försöka tackla coronapandemins konsekvenser för ekonomin. Räddningspaketet som både handlar om stöd till företag genom ökade möjligheter till lån och om åtgärder för att stötta sjukvården omfattar totalt drygt ettusen miljarder euro. Bland annat ska en ekonomisk stabiliseringsfond på 400 miljarder euro bildas. Förbundsrådet väntas i dagarna godkänna paketet, som har brett politiskt stöd.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0