Serbien – Jordbruk och industri

Bördig mark och förmånligt klimat ger goda förutsättningar och jordbruket är en viktig näring, även om dess andel av ekonomin har minskat på senare år. Största delen av jordbruket är i privata händer och små familjejordbruk dominerar. Industrin är varierad.

På Vojvodinas bördiga slätter odlas merparten av all spannmål, främst vete och råg samt majs. I Serbien odlas även mycket frukt, grönsaker, oljeväxter, sojabönor, potatis och sockerbetor. Här föder man också upp får, grisar och nötboskap för både kött- och mjölkproduktion.

Produktionen inom jordbruket är ojämn; eftersom konstbevattningen är begränsad påverkas skörderesultatet av vädret. Den torra sommaren 2012 innebar något av en katastrof för det serbiska jordbruket, vars produktion minskade med en femtedel. Efter en rejäl återhämtning året därpå drabbades jordbruket både 2014 och 2015 i stället av svåra översvämningar.

Nya investeringar i jordbruket försummades länge men i början av 2000-talet genomfördes ett omfattande investeringsprogram. Inom jordbruket finns dock mycket kvar att göra, både miljömässigt och vad gäller effektivitet/produktion.

Fisket saknar ekonomisk betydelse i det kustlösa Serbien, som inte heller har några stora sjöar.

Industri

Till skillnad från i många andra socialistländer satsade det före detta Jugoslavien inte bara på tung industri utan hade tillverkning inom en rad olika områden: kemisk industri, textilframställning, bil-, möbel- och livsmedelsindustri med mera.

Hela industrin drabbades särskilt hårt av 1990-talets krig, sanktioner och bombangrepp. I början av 2000-talet var industriproduktionen låg och väldigt ojämn. Först 2007 kunde man se en uppgång. Därefter har bland annat den internationella finanskrisen och eurokrisen, och senare coronapandemin, gjort att industriproduktionen gått upp och ner.

Industriföretagen ligger främst runt Belgrad och söderut längs Moravafloden- I Kragujevac ligger till exempel den viktiga Fiat-fabriken. I staden Niš i söder hittar man tobaks-, elektronik-, byggnads-, textil- och livsmedelsindustrier med mera. Också i Vojvodina finns livsmedels- och textilindustri. Tillverkningsindustrin bidrog 2020 med en sjättedel av BNP och sysselsatte nästan en femtedel av arbetskraften. Hela industrin, inklusive byggsektorn, energiförsörjning och druvdrift, stod för 30 procent av BNP oc h 28 procent av arbetskraften.

Om våra källor

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0