Serbien – Utbildning

I Serbien börjar barnen skolan vid sju års ålder. Efter den åttaåriga grundskolan kan eleverna välja mellan fyraårigt gymnasium, som ger behörighet för högre studier, och någon yrkesskola eller teknisk utbildning.

Skolplikten omfattar ett år i förskola förutom de åtta grundskoleåren. Frivillig förskola erbjuds för barn från sex månaders ålder. Grundskolan består av två fyraåriga stadier.

De allra flesta går i statliga skolor och all undervisning, även på högskolenivå, är avgiftsfri även om eleverna ofta får betala för skolböcker. De privata alternativ som existerar får inga offentliga medel och är avgiftsbelagda.  

Det finns åtta statliga universitet, där det i Belgrad är störst och äldst. Dessutom finns också en rad privata universitet och högskolor. Kvaliteten på den högre utbildningen sjönk under 1990-talet i spåren av krigen. Serbien påverkas ännu av detta men en försiktig reformering av såväl grundskola som högre utbildning pågår, delvis finansierad med EU-medel, och skollokaler med mera håller på att rustas upp. Det hela går dock långt ifrån i den takt och utsträckning som skulle behövas.

Om våra källor

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0