Serbien – Religion

De flesta serber är ortodoxt kristna. Religionsfrihet råder och andra folkgrupper kan utöva sina religioner. Samtidigt fungerar den mäktiga serbisk-ortodoxa kyrkan som något av en statskyrka i praktiken.

Den serbisk-ortodoxa kyrkan har stort inflytande i samhället och har kunnat tillskansa sig en rad förmåner som andra samfund inte har, till exempel på skatteområdet.

Under 1990-talets krig blev religionen mer än tidigare en viktig del av människors identitet och utnyttjades i den nationalistiska propagandan mellan folkgrupperna. De ekonomiska svårigheterna efter krigen stärkte religionens ställning ytterligare.

I Vojvodina finns många katoliker, särskilt i områden där ungrare dominerar. I fattiga områden med många muslimer, såsom Preševo och Sandžak, har man kunnat se ett ökat islamistiskt inflytande.

Om våra källor

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0