Nordkorea – Naturtillgångar och energi

Nordkorea har bland de största tillgångarna i världen av kol, järnmalm, kalksten, magnesit och tungsten. Nypåträffade fyndigheter visar att landet också kan ha runt två tredjedelar av de kända reserverna av sällsynta jordartsmetaller.

Fyndigheterna finns främst i bergen i norr; Nordkorea har nära nio tiondelar av Koreahalvöns mineraltillgångar. I landet finns också gott om koppar, bly, grafit, zink, fluorit, volfram och ädelmetaller som guld och silver. 

Gruvbrytningen har stagnerat med föråldrad utrustning, men tecken finns nu på att nysatsningar görs. Bland annat inrättades ett nytt departement för utvinning av naturtillgångar 2010. 

Olja köptes förr billigt från Sovjetunionen och Kina. Efter Sovjet­unionens upplösning 1991 råder oljebrist. Det kan dock finnas både olja och gas under landets havsbotten, och avtal har slutits med Kina om utvinning av olja. 

Mycket kol importeras från Kina för huvuddelen av energiförsörjningen. Merparten av elektriciteten kommer dock från vattenkraft, även om kolet även här står för en dryg tredjedel. I bergen finns många små vattenkraftverk, men vattenförsörjningen är ojämn, och landet plågas av kronisk energibrist och har ett slitet elnät. Nordkorea förfogar över en eller flera kärnkraftsreaktorer. Lättvattenreaktorn i Yongbyon antas producera el, men har antagligen också använts i landets kärnvapenprogram (se Utrikespolitik och försvar).

Om våra källor

94268

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

Varukorg

Totalt 0