Parisavtalet

Ett bindande klimatavtal som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. En stor majoritet av världens länder skrev på och ratificerade avtalet under 2016 och 2017. Av 198 parter har nu 195 undertecknat och ratificerat avtalet samt lagt fram en första NATIONELL KLIMATPLAN (Iran, Jemen och Libyen står utanför). Länderna har åtagit sig att revidera klimatplanen vart femte år, vilket flertalet har gjort. Länderna uppmuntras också att ta fram LÅNGSIKTIGA STRATEGIER för utsläppsminskning och att fastställa planer för att nå NETTONOLLUTSLÄPP.

Varukorg

Totalt 0