Dominica – Utrikespolitik och försvar

Dominica har goda förbindelser med Nordamerika och Europa. Vid självständigheten 1978 gick Dominica med i Samväldet och Förenta nationerna. Landet  är även medlem av de franskspråkiga ländernas organisation OIF.

Dominica åtnjuter handelsförmåner på både den amerikanska och europeiska marknaden. Dominica är medlem av Caribbean Basin Initiative som medger tullfri export till den amerikanska marknaden. Med EU har Dominica ingått European Partnership Agreement (EPA) och slipper därmed tullar och andra restriktioner på i stort sett all export till unionen mot att Dominica gradvis avvecklar tullarna för sin import från EU.

Bristen på insyn i landets finanssektor, som gjort det möjligt för kriminiella att ”tvätta pengar” i landets banker, har lett till ett visst gnissel i relationerna med väst. Dominica har agerat för att stävja penningtvätten och landet har numerat avförts från  OECD :s ”grå lista” över länder som inte samarbetat tillräckligt i denna fråga.

Andra kontroversiella frågor har varit försäljningen av pass till utlänningar (se Befolkning och språk) samt Dominicas tidigare stöd för Japans krav på att få jaga valar. 2008 svängde regeringen i frågan och slutade stödja Japan.

Dominica är medlem av de regionala samarbetsorganisationerna OASCaricom , OECS , Celac och ACS.Både Caricom och OECS strävar efter större ekonomisk integration mellan medlemsländerna. Samarbetet har nått längst inom OECS där medlemsländerna bland annat har samma valuta och en gemensam centralbank. Medlemsstaternas medborgare kan också resa fritt inom  OECS -området och handelsbarriärerna mellan länderna har rivits.

2004 bröt Dominica förbindelserna med Taiwan och upprättade istället nära relationer med Kina. Genom denna ”plånboksdiplomati” har Dominica fått omfattande bistånd från Kina.

Dominica har under senare år även utvecklat närmare förbindelser med Venezuela. Landet är med i frihandelssamarbetet Alba som bildades 2004 av Venezuela och Kuba och har skrivit på  Petrocaribe -avtalet som erbjuder venezuelansk olja till förmånliga villkor. Dominica har slutit upp bakom Venezuela när landet utsatts för press av OAS.

Dominica saknar försvar men har en kustbevakningsstyrka. Landet deltar i regionala säkerhetssamarbeten som Regional Security System och Caribbean Basin Security Initiative, vilka delvis finansieras av USA.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0