Dominica

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/dominica/

Dominica är en liten önation i Karibien. Ön är frodig med gott om vulkaner och orörd regnskog. Större delen av befolkningen har sina rötter i Afrika, men här finns också den enda kvarvarande gruppen av ursprungsfolket kalinago (kariber) i regionen. Den tidigare brittiska kolonin är ett av de fattigare länderna i regionen men inkomstklyftorna är mindre och brottsligheten lägre än i många grannstater.

Geografi och klimat

Dominica är den största ön i ögruppen Lovartsöarna (Windward Islands) som utgör en del av Små Antillerna i Karibien (Västindien). Det är en frodig, grön och bergig ö med åtta vulkaner. Klimatet är tropiskt och nederbörden är riklig.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
750 km2 (2020)
Tid
svensk –5 timmar
Huvudstad med antal invånare
Roseau 13 600 (uppskattning 2009)
Övriga större städer
Canefield (3 360), Portsmouth (3 270), Marigot (2 670 inv) (uppskattning 2009)
Högsta berg
Morne Diablotin (1447 m ö h)
Medelnederbörd/år
1800 mm (kusten), 6350 mm (bergen)
Medeltemperatur/dygn
Roseau 27 °C (juli), 24 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Majoriteten av Dominicas befolkning härstammar från afrikanska slavar. En mindre del är av blandat europeiskt och afrikanskt ursprung. I landet finns också en liten minoritet av vita (3 000–7 000 personer), varav många har sina rötter i Mellanöstern.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
svarta omkring 90 %, personer av blandat europeiskt och afrikanskt ursprung 6 %, övriga 4 %
Antal invånare
71 808 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
96 (2018)
Andel invånare i städerna
70,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
12,0 per 1000 invånare (2014)
Mortalitet/dödstal
8,2 per 1000 invånare (2014)
Befolkningstillväxt
0,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,9 antal födda barn per kvinna (2003)
Förväntad livslängd
77 år (2002)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2002)
Förväntad livslängd för män
75 år (2002)
Språk
engelska är officiellt språk, två blandspråk används också

Källor

Religion

Religionsfriheten är inskriven i grundlagen och respekteras av staten. Majoriteten av befolkningen är kristen.

Utbildning

Skolsystemet är organiserat efter brittisk modell. Den statliga skolan är avgiftsfri och skolgången är obligatorisk från fem års ålder och tio år framöver. Många barn fullföljer dock inte skolgången. Läs- och skrivkunnigheten är drygt 90 procent.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,6 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
13 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,5 procent (2015)

Källor

Massmedier

Pressfrihet garanteras i författningen och medierna kan arbeta utan restriktioner. Lagen gör det dock möjligt att åtala journalister för förtal vilket har utnyttjats av regeringen vid flera tillfällen. 

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
70 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
106 (2018)

Källor

Sociala förhållanden

Dominica har länge varit ett av Karibiens (Västindiens) fattigaste länder mätt i BNP per person, och arbetslösheten är hög.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
33 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
96,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
77,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
419 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
25 procent (2018)

Källor

Kommunikationer

Dominicas bergiga terräng är en utmaning för den som ska resa tvärs över ön. Bil eller buss är det huvudsakliga transportmedlet. Järnväg och inrikesflyg saknas. 

Äldre historia

Dominica befolkades för mellan 2 000 och 3 000 år sedan av ursprungsbefolkningen arawaker. De trängdes på 900-talet e Kr undan av en annan ursprungsbefolkning, Kalinago/kariberna, som kallade ön Waitukubuli ("hon som är så hög", vilket syftade på öns höga berg). Kalinago bjöd hårt motstånd mot europeiska kolonisatörer och först på 1700-talet fick fransmän fotfäste på ön. Fransmännen följdes av britter och 1898 blev Dominica en brittisk kronkoloni.

Modern historia

Vid självständigheten 1978 styrdes Dominica av Arbetarpartiet. Två år senare övergick regeringsmakten till det konservativa Frihetspartiet som regerade i 15 år under ledning av Eugenia Charles, regionens första kvinnliga regeringschef. Efter ett mellanspel 1995–2000 då mittenpartiet Förenade arbetarepartiet satt vid makten återkom Arbetarpartiet i regeringsställning. Partiet har regerat sedan dess.

Politiskt system

Dominica är en republik. Enligt författningen från 1978 har presidenten den verkställande makten men den utövas i praktiken av regeringen. Sedan valet 2005 kan Dominica i realiteten sägas ha ett tvåpartisystem.

Aktuell politik

Det socialdemokratiska Arbetarpartiet har suttit vid makten sedan 2000 och vunnit fyra parlamentsval i rad men marginalen till oppositionen har minskat. Den höga arbetslösheten samt brottsligheten och fattigdomen är viktiga politiska frågor.

Fakta – politik

Officiellt namn
Commonwealth of Dominica/ Samväldet Dominica
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Charles Savarin (2013-)
Regeringschef
Roosevelt Skerrit (2004-)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arbetarpartiet 15, Förenade arbetarpartiet 6 (2014)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arbetarpartiet 18, Förenade arbetarpartiet 3 (2009)
Valdeltagande
56 % i parlamentsvalet 2014
Kommande val
parlamentsval ska hållas senast 2019

Källor

Utrikespolitik och försvar

Dominica har goda förbindelser med Nordamerika och Europa. Vid självständigheten 1978 gick Dominica med i Samväldet och Förenta nationerna. Landet  är även medlem av de franskspråkiga ländernas organisation OIF.

Ekonomisk översikt

Inget annat land i Karibien (Västindien) har varit så beroende av bananindustrin som Dominica, men bananproduktionen befinner sig sedan länge i kris. Försöken att utveckla andra näringsgrenar har gått trögt.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
7 032 US dollar (2018)
Total BNP
504 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,7 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
12,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
1,3 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
55,1 procent (2018)
Inflation
1,0 procent (2018)
Statsskuldens andel av BNP
74,1 procent (2018)
Utlandsskuld
296 miljoner US dollar (2017)
Valuta
östkaribisk dollar
Varuexport
22 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
174 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
202 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
57 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
pappersprodukter, mineraler, maskiner och elektriska apparater, frukt och grönsaker
Största handelspartner
USA, Kina, Jamaica, Trinidad och Tobago, Storbritannien, Frankrike, Saint Kitts och Nevis

Källor

Naturtillgångar och energi

Vatten, skog och pimpsten utgör Dominicas viktigaste naturresurser. På ön finns också stora tillgångar av kalksten och lera.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
607 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
180 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,5 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
7,8 procent (2015)

Källor

Turism

Turismen har inte alls samma dominerande roll på Dominica som på andra öar i Västindien även om turistnäringens betydelse ökat de senaste decennierna. 

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
78 000 (2016)
Turistinkomster
235 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
83,6 procent (2016)

Källor