Dominica – Ekonomisk översikt

Inget annat land i Karibien har varit så beroende av bananindustrin som Dominica, men bananproduktionen befinner sig sedan länge i kris. Försöken att utveckla andra näringsgrenar har gått trögt.

Bananer var under många år landets viktigaste exportvara, men produktionen har fallit kraftigt till följd av sjunkande priser och ökad konkurrens på världsmarknaden. Fram till 2006 var Dominica och de andra forna kolonierna i Karibien garanterade en viss export av bananer till EU, men efter en lång tvist med USA och bananodlarna i Latinamerika tvingades EU gå med på att avveckla detta system.

Bananodlingarna på Dominica ligger ofta svårtillgängligt i bergen och brukningsmetoderna är ålderdomliga, vilket gör landets bananer dyrare än många konkurrenters. Odlingarna ödeläggs också med jämna mellanrum av orkaner. Som sten på börda drabbades Dominicas bananodlingar av en smittsam sjukdom från 2012 och produktionen sjönk ytterligare.

Jordbruk är fortfarande den viktigaste näringsgrenen och den som växer mest. Omkring var femte invånare sysslar med jordbruk. Medan bananproduktionen befinner sig på tillbakagång ökar odlingen av mango, avocado, citrusfrukter och grönsaker. Odlingen av kokosnötter är också viktig.

Det fiske som bedrivs är mest till husbehov men en del fångster förädlas vid anläggningar i landets hamnar och säljs till grannländerna.

Industrin utgörs främst av mindre företag som förädlar jordbruksprodukter. Landets enda betydande tillverkningsindustri som bland annat framställde tandkräm och tvål ur kokosfett stängde efter orkanens Erikas härjningar 2015. Det finns också ett bryggeri och ett företag som förpackar bananer. Byggindustrin har expanderat genom statsfinansierad utbyggnad av främst vägar och bostäder. Det finns också en liten gruvindustri som bryter pimpsten, bland annat till byggindustrin.

Turistnäringens betydelse för ekonomin har ökat, men en expansion av turismen begränsas av att stränderna är få och relativt små samt att landet saknar en flygplats som kan ta emot internationellt flyg.

Den genomsnittliga ekonomiska tillväxttakten hör till de lägre i regionen. Utvecklingen är ojämn och de år som ön drabbas av orkaner sker stora bakslag i utvecklingen. Orkanen Erikas härjningar 2015 beräknas ha orsakat landet ekonomisk skada motsvarande halva BNP. Orkanen Maria som drog fram över ön 2017 väntades få långt värre efterverkningar.  

Det råder ett omfattande underskott i handeln med omvärlden. Importen av varor överstiger exporten många gånger om (se faktaruta). Underskotten täcks av lån, bistånd och pengar som emigranter utomlands skickar hem. Andra viktiga inkomster kommer från handeln med medborgarskap. Den som investerar 175 000 dollar i landet får ett dominikiskt pass.

Dominica åtnjuter liksom grannländerna förmånliga handelsvillkor på den amerikanska marknaden genom Caribbean Basin Initiative och med EU genom European Partnership Agreement (EPA). Medlemskap i Venezuelas Petrocaribe-initiativ ger Dominica rabatt på oljeimport från Venezuela.

För att bredda ekonomin försöker Dominica locka till sig utländska finansföretag med särskilt förmånliga villkor, och landet har dragit till sig företag som anklagas för att ägna sig åt penningtvätt. Dominicas lagar har kritiserats av OECD och andra organisationer för att inte räcka till för att förhindra sådana skumraskaffärer. Efter kritiken har lagarna skrivits om.  

Andra uttalat prioriterade områden för regeringen är att bygga ut kommunikationerna inom landet och minska byråkratin.

Källor: Europa World Plus, FAO

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0