Dominica – Naturtillgångar och energi

Vatten, skog och pimpsten utgör Dominicas viktigaste naturresurser. På ön finns också stora tillgångar av kalksten och lera.

Mer än 40 procent av Dominica är skogbevuxen men skogsindustrin är trots detta inte särskilt utvecklad.

Omkring 30 procent av elektriciteten kommer från vattenkraft eller vindkraft. Utbyggnaden av vattenkraften har delvis bekostats genom export av sötvatten till grannländerna.

Ett projekt pågår för att försöka utvinna energin i de varma underjordiska källor som finns på ön. Värmen från underjorden skulle enligt beräkningar kunna täcka hela Dominicas energibehov.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0