Dominica – Religion

Religionsfriheten är inskriven i grundlagen och respekteras av staten. Majoriteten av befolkningen är kristen.

Enligt den senaste fokräkningen från 2011 bekänner sig 53 procent av dominikerna till katolicismen, ett arv från tiden som fransk koloni. Protestanterna utgör runt 20 procent. Bland protestanterna är pingstvännerna och baptisterna största samfund. En annan stor grupp är sjundedagsadventisterna.  

I landet finns också små grupper av muslimer, judar, hinduer och personer som bekänner sig till bahai, en religion med rötter i Iran men som på 1800-talet bröt med islam och utvecklade ett eget trossystem. Även rastafarirörelsen (se JAMAICA: Religion) är representerad. Rastafarirörelsens anhängare är på kollisionskurs med regeringen i fråga om användningen av drogen marijuana som är förbjuden i lag men som används i rastafariernas ceremonier.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0