OAS

Organisationen för amerikanska stater (Organization of American States, OAS) är en samarbetsorganisation för alla 35 självständiga nationer på västra halvklotet. OAS bildades 1948 med huvudsyftet att verka för fred. Idag ligger fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor. Kritiker anser att USA dominerar OAS vilket har bidragit till att flera andra regionala organisationer bildats de senaste årtiondena.

Varukorg

Totalt 0