OAS

Organisationen för amerikanska stater (Organization of American States, OAS) är en samarbetsorganisation för länder på västra halvklotet. Efter Nicaraguas utträde 2023 är 34 av 35 självständiga stater i regionen medlemmar (även om vare sig Kuba eller Venezuela deltar). OAS bildades 1948 med huvudsyftet att verka för fred. I dag ligger fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor. Kritiker anser att USA dominerar OAS vilket har bidragit till att flera andra regionala organisationer bildats de senaste årtiondena.

Varukorg

Totalt 0