Celac

Gemenskapen för latinamerikanska och karibiska stater (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac) består av alla 33 självständiga stater i Latinamerika och Karibien (det vill säga hela OAS minus USA och Kanada). Celac bildades 2011 på initiativ av Venezuelas dåvarande president Hugo Chávez och ses som ett försök att minska det inflytande som OAS och därmed USA har i regionen. Än så länge saknar Celac den finansiering och organisation som krävs för att få något större genomslag.

Varukorg

Totalt 0