Celac

Gemenskapen för latinamerikanska och karibiska stater (Comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, Celac) består av alla 33 självständiga stater i Latinamerika och Karibien (det vill säga hela OAS minus USA och Kanada). Celac bildades 2011 på initiativ av främst vänsterorienterade ledare i Latinamerika och ses som ett försök att minska det inflytande som OAS och därmed USA har i regionen. Än så länge saknar Celac den finansiering och organisation som krävs för att få något större genomslag.

Varukorg

Totalt 0