Filippinerna – Utbildning

I Filippinerna råder formellt 13 års skolplikt. Regeringarna har satsat på att bygga ut skolväsendet, men skillnaderna i grundutbildningen är stora mellan olika delar av landet. På landsbygden är undervisningen ofta eftersatt. Filippinerna har prioriterat den högre utbildningen, som håller relativt god kvalitet.

De filippinska barnen börjar en sexårig grundskola vid sju års ålder. Den följs av ett fyraårigt påbyggnadsstadium med både teoretiska och yrkesinriktade program. Förskola är obligatoriskt. I landet finns både statliga och privata skolor. De statliga skolorna är formellt avgiftsfria men föräldrarna måste betala för skoluniformer, läroböcker och transporter till och från skolan.

De allra flesta barn börjar i skolan och nio av tio elever fullföljer grundskolan. Betydligt färre fortsätter till påbyggnadsstadiet och det är ganska vanligt att dessa elever hoppar av i förtid. Det finns flera skäl till detta, inte minst att de måste bidra till familjens försörjning, men också att eleverna har lång skolväg eftersom högstadieskolorna är få. Regeringen försöker – utan större framgång – att motverka avhoppen genom att erbjuda ekonomiskt stöd till fattiga familjer för att deras barn ska fortsätta att studera.

Koranskolor tillåtna

I städerna skapar stora klasser problem. I genomsnitt går det 40–50 elever i varje klass. På sina håll studerar eleverna i skift för att alla ska rymmas. Det råder stor brist på läroböcker. Fler flickor än pojkar fullföljer sina studier.

Det filippinska utbildningssystemet har traditionellt främjat två- och flerspråkighet. Sedan 2013 är det tillåtet att undervisa på tagalog (filipino) och andra lokala språk i förskolan och under grundskolans tre första år, därefter sker en gradvis övergång till engelska. Engelska och tagalog är obligatoriska skolämnen. Engelska är huvudspråk under påbyggnadsstadiet och vid högre utbildning.

Religionsundervisning tillåts i skolorna om föräldrarna medger det. Det finns hundratals muslimska skolor och koranskolor är tillåtna. Ett arbete pågår med att integrera de muslimska skolorna i det nationella utbildningssystemet. Muslimska flickor har rätt att bära huvudduk (hijab) i skolan. På ön Mindanao i söder är det vanligt att muslimska elever går i katolska skolor. Det förekommer att myndigheterna övervakar muslimska skolor av oro för att de utnyttjas av militanta islamistiska organisationer för att rekrytera nya medlemmar. 2019 stängdes 55 skolor på Mindanao efter anklagelser om att de spred vänsterpropaganda.

Många arbetslösa akademiker

Filippinerna rankas lågt i Pisaundersökningarna, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar i naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Utbildningsanslagen per elev tillhör de lägsta bland de länder som deltar i undersökningen. Anslagen ligger 90 procent under genomsnittet för OECD-länderna. En förklaring till det dåliga resultatet kan delvis vara att merparten av de filippinska 15-åringarna fick göra testen på ett annat språk än deras modersmål.

Under coronapandemin 2020–2021 hölls skolorna stängda under långa perioder för att undvika smittspridning. Undervisning på distans var svårt att genomföra eftersom ett fåtal elever har tillgång till datorer och internet.

Det finns ett stort antal universitet och högskolor i Filippinerna. I huvudstaden Manila finns flera elituniversitet som håller hög kvalitet på utbildningen. Avgifterna för universitetsstudier kan vara höga, men 2017 blev utbildning vid statliga universitet och högskolor avgiftsfri. Arbetslösheten bland akademiker är tämligen hög. Fler flickor än pojkar går vidare till högre utbildning.

Om våra källor

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0