Venezuela
Foto: Shutterstock/josegmartinez

Venezuela

Venezuela ligger i norra Sydamerika med kust mot Karibiska havet. Landets oljereserver hör till de största i världen och oljan dominerar ekonomin. Länge framstod Venezuela som ovanligt stabilt och välmående för regionen. Men den "socialistiska revolution" som lanserades i början av 2000-talet har tillsammans med fallande oljepriser bidragit till en djup ekonomisk och humanitär kris.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • September

  • FN:s människorättsråd utreder övergrepp

   FN:s människorättsråd röstar för en utredning av anklagelser om övergrepp i krisens Venezuela, däribland utomrättsliga avrättningar, tortyr och försvinnanden. Beslutet fattas av rådet med röstsiffrorna 19–7, medan 21 medlemmar lägger ned sina röster. I resolutionen uppmanar rådet Caracas att frige alla politiska fångar. Utredarna får ett år på sig.

  • Skärpta EU-sanktioner

   EU beslutar att införa sanktioner mot sju underrättelse- och säkerhetsansvariga som anklagas för grova brott mot mänskliga rättigheter, inklusive tortyr och mord. EU har sedan 2017 sanktioner mot Venezuela som omfattar 18 andra individer, samt förbud mot export av vapen och annan utrustning.

  • USA utestänger alla höjdare

   USA skärper sina sanktioner och stänger dörren för alla högt uppsatta företrädare för staten, och deras familjer. Inreseförbudet gäller från viceministrar och överstar och uppåt, samt alla ledamöter av den regeringstrogna grundlagsförsamlingen. Det omfattar också "alla som agerar för eller till stöd för" president Nicolás Maduro, och dem som har "ekonomiska fördelar" från regeringen. Amerikanska regeringsföreträdare har tidigare sagt att inreseförbuden är effektiva eftersom de "hindrar de där människornas fruar från att shoppa i USA".

  • Regeringen avbryter bojkott av parlamentet

   Ledamöter för regeringspartiet PSUV återtar under buller och bång sina platser i den oppositionskontrollerade nationalförsamlingen. De sjunger lovsånger till Maduro när de slår sig ned, samtidigt som oppositionen buar. Regeringssidan har bojkottat nationalförsamlingen sedan 2016 och har inrättat den konkurrerande grundlagsförsamlingen (se Augusti 2017). Nu har ett avtal ingåtts med några mindre oppositionspartier om att återinträda i parlamentet, som en ”demokratisk gest” för att ”fördjupa dialogen”. Talmannen och oppositionsledaren Juan Guaidó säger att återinträdet visar att nationalförsamlingen är det enda legitima organet i Venezuela.

  • Försvarsavtal aktiveras mot Venezuela

   Ett regionalt försvarsavtal aktiveras riktat mot Venezuela, på begäran av USA. Omröstningen sker i samband med FN:s generalförsamling i New York. Sexton medlemsländer röstar för, Uruguay röstar mot och Trinidad och Tobago lägger ned sin röst.  USA har tidigare i månaden åberopat det så kallade Rio-avtalet (eller Tiar efter förkortningen på spanska), på grund av den venezuelanska regeringens ”krigiska” handlingar. USA hänvisar till Venezuelas påstådda stöd för väpnade grupper i Colombia, som tagit avstånd från fredsavtalet där, samt till venezuelanska trupprörelser i gränstrakterna. Avtalet innebär att andra medlemsländer kan åtala eller utlämna företrädare för den venezuelanska staten, eller beslagta deras tillgångar.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0