Venezuela

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/venezuela/

Venezuela ligger i norra Sydamerika med kust mot Karibiska havet. Landets oljereserver hör till de största i världen och oljan dominerar ekonomin. Länge framstod Venezuela som ovanligt stabilt och välmående för regionen. Men den "socialistiska revolution" som lanserades i början av 2000-talet har tillsammans med fallande oljepriser bidragit till en djup ekonomisk och humanitär kris.

Geografi och klimat

Venezuela ligger vid Sydamerikas kust mot Karibiska havet i norr och är ungefär dubbelt så stort som Sverige. Geografiskt kan det delas in i fyra regioner: det bördiga låglandet runt sjön Maracaibo, bergskedjan Anderna med det andinska höglandet, grässlätterna i inlandet och Guyanahöglandet. Merparten ligger i den tropiska zonen men höjdskillnaderna gör att klimatet varierar.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
912 050 km2 (2018)
Tid
svensk –5,5 timmar
Angränsande land/länder
Colombia, Guyana, Brasilien
Huvudstad med antal invånare
Caracas 3 400 000 (med förstäder, uppskattning 2013)
Övriga större städer
Maracaibo 2 200 000, Maracay 1 700 000, Valencia 1 400 000 (uppskattning 2013)
Högsta berg
Pico Bolívar (5 007 m ö h)
Viktiga floder
Orinocofloden
Största sjö
Maracaibosjön, Valenciasjön
Medelnederbörd/månad
Caracas 8 mm (jan–april), 145 mm (aug–okt)
Medeltemperatur/dygn
Caracas 22 °C (jan), 25 °C (maj)

Källor

Befolkning och språk

De flesta venezuelaner räknar sig som vita eller av blandad härkomst, från ursprungsfolken, européer och afrikaner. Den lilla minoriteten av urfolk består av ett 30-tal grupper. Venezuela var länge ett invandrarland men under de senaste årens kris har istället en enorm utvandring uppstått. Flyktingströmmen är nu den största i modern tid i Latinamerika.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet vita eller blandat ursprung (främst europeiskt/indianskt/afrikanskt), små grupper svarta, urfolk
Antal invånare
31 977 065 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
36 (2017)
Andel invånare i städerna
88,2 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
19,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
75 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2016)
Förväntad livslängd för män
71 år (2016)
Språk
spanska är officiellt språk 1
1. därutöver talas ett 30-tal indianspråk (varav wayuunaiki är störst)

Källor

Religion

Religionsfrihet råder enligt lag och den respekteras vanligtvis även i praktiken. Traditionellt är katolicismen den helt dominerande religionen, men andelen protestanter ökar snabbt.

Utbildning

I Venezuela gjordes i början av 2000-talet stora satsningar på utbildningen vilket ledde till en ökning av andelen barn som gick i skolan. Den senaste tidens kris i landet har dock lett till svårt ett bakslag där många barn inte längre får någon skolgång alls.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,0 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
26 (1987)
Läs- och skrivkunnighet
97,1 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
20,7 procent (2009)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
20,7 procent (2009)

Källor

Kultur

Kulturlivet i Venezuela har sina rötter i indiansk, afrikansk och spansk kultur. Influenserna från resten av Sydamerika, Västindien och USA är också betydande. Blandningen av afrikanska och europeiska rytmer har skapat flera inhemska musikstilar. En av de mer kända är joropo.

Arbetsmarknad

Flertalet venezuelaner arbetar inom tjänstesektorn. Oljeindustrin erbjuder få arbetstillfällen. Den sysselsätter mindre än 1 procent av arbetskraften. Andra industrigrenar är dåligt utvecklade och bara omkring 7 procent arbetar inom jordbruket.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
9,1 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
17,5 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Levnadsförhållandena i Venezuela har på kort tid från normalt välstånd för regionen till direkt misär för en majoritet av invånarna. Sällan har läget försämrats så snabbt i ett land som inte befinner sig i krig. Hungern är nu utbredd och människor dör i sjukdomar som tidigare var lätta att bota.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
21 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,4 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
93,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 578 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
22 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Venezuelanerna är ofta stolta över sin historia och sin nation. Nationens hjälte, general Simón Bolívar, står staty i nästan varje stad och utgör en enande symbol. Sedan olja påträffades på 1920-talet har en gigantisk folkomflyttning till städerna ägt rum, och de flesta stadsbor kunde länge dra fördel av nationens rikedomar och den åtföljande moderniseringen.

Äldre historia

De folk som bodde i området decimerades efter spanjorernas ankomst 1498, på grund av umbäranden och nya sjukdomar. Venezuela blev en viktig jordbruksexportör i det spanska kolonialväldet. I början av 1800-talet inleddes en kamp för självständighet med frihetskämpen Simón Bolívar som förgrundsgestalt. 1821 utropades republiken Stor-Colombia som snart splittrades; 1830 blev Venezuela en egen stat. Landet styrdes i huvudsak av diktatorer fram till 1945.

Modern historia

Militärer styrde i huvudsak Venezuela fram till 1957, då en uppgörelse om maktdelning nåddes för att skapa stabilitet och demokrati. Oljeintäkterna gjorde att landet var ganska välmående. Sjunkande oljepriser bidrog småningom till social oro och 1992 genomfördes två kuppförsök.Oroligheterna fortsatte fram till dess att den tidigare kuppledaren Hugo Chávez tillträdde som president 1999. Han inledde ”den bolivarianska revolutionen”, ett delvis hemsnickrat socialistiskt samhällsexperiment som fått förödande konsekvenser.

Politiskt system

Venezuela är en federal republik som består av 23 delstater samt huvudstadsområdet Caracas. Det politiska landskapet ändrades i grunden när landet fick en ny författning 1999 och Hugo Chávez som nybliven president sjösatte sitt samhällsprojekt med ”21:a århundradets socialism”. De senaste åren har författningen till stor del satts ur spel på grund av det auktoritära styret under Chávez efterträdare Nicolás Maduro.

Demokrati och rättigheter

I demokratimätningar hamnar Venezuela bland ”skurkstater” – landet klassas bland de mest auktoritära och icke-fria staterna i världen. De demokratiska fri- och rättigheterna har urholkats under 20 års tid, men raset har varit särskilt stort de senaste åren.

Aktuell politik

Venezuela befinner sig i en djup kris. President Nicolás Maduro pressas av omvärlden att avgå men vägrar. Ekonomin är i fritt fall med djup misär och utbredd våldsbrottslighet som följd. Krisen ställdes på sin spets när USA och flertalet tungviktare i EU och Latinamerika uttryckligen erkände nationalförsamlingens talman Juan Guaidó som president under en övergångsperiod. Men maktkampen mellan Maduro och Guaidó har hamnat i ett dödläge.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Bolivariana de Venezuela/ Bolivarianska republiken Venezuela
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
president Nicolás Maduro (2013–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Samling för demokratisk enighet (MUD) 112 (varav 3 allierade företrädare för urfolk), Venezuelas förenade socialistparti (PSUV) med allierade partier 55 (2015)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Venezuelas förenade socialistparti (PSUV) 98, Samling för demokratisk enighet (MUD) 65, Fosterland för alla (PPT) 2 (2010)
Valdeltagande
48 % i presidentvalet 2018 (ifrågasatt siffra), 74 % i parlamentsvalet 2015
Kommande val
parlamentsval 2020, presidentval 2024
1. parlamentets talman Juan Guaidó utropade sig i januari 2019 till tf president; har erkänts av Sverige och ett 50-tal andra länder

Källor

Utrikespolitik och försvar

Venezuelas utrikespolitik förändrades radikalt efter Hugo Chávez tillträde som president 1999. Relationerna blev ansträngda med gamla samarbetspartner, men istället skapades nya allianser. Den allt mer akuta krisen i landet har nu lett till en kalla kriget-liknande situation där USA och merparten av EU inte längre erkänner den sittande regeringen, medan Ryssland och Kina tar den i försvar.

Fakta – försvar

Armén
63 000 man (2017)
Flygvapnet
11 500 man (2017)
Flottan
25 500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,5 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,5 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Venezuela har världens största oljereserver och var tidigare det mest välmående landet i Latinamerika. Men på senare år har socialistregeringens ekonomiska vanskötsel i kombination med sjunkande oljepriser orsakat den värsta krisen i landets historia. Negativ tillväxt, hyperinflation och akut varubrist har utlöst en humanitär katastrof.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
16 054 US dollar (2014)
Total BNP
482 359 miljoner US dollar (2014)
BNP-tillväxt
-3,9 procent (2014)
Jordbrukets andel av BNP
5,0 procent (2014)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
12,1 procent (2014)
Servicesektorns andel av BNP
51,7 procent (2014)
Inflation
200000,0 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
182,4 procent (2018)
Utlandsskuld
105 598 miljoner US dollar (2017)
Valuta
bolívar soberano 1
Varuexport
27 399 miljoner US dollar (2016)
Varuimport
16 338 miljoner US dollar (2016)
Bytesbalans
- 3 870 miljoner US dollar (2016)
Varuhandelns andel av BNP
24 procent (2014)
Viktigaste exportvaror
råolja och oljeprodukter
Största handelspartner
USA, Kina, Colombia, Brasilien
1. ersatte i augusti 2018 bolívar fuerte, som i sin tur ersatte bolívar i januari 2008

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Venezuela har de största kända oljereserverna i världen. Oljan är den främsta naturtillgången men det finns också gott om naturgas och kol. Dessutom finns stora fyndigheter av bland annat järnmalm, bauxit, guld, silver, koppar, zink, fosfor, nickel, uran, bly, titan, koltan och diamanter.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 271 kilo oljeekvivalenter (2013)
Elkonsumtion per person
2661 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
185 220 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,0 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
12,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket i Venezuela är dåligt utvecklat och mindre viktigt för ekonomin än i de flesta andra länder i Latinamerika. Den ensidiga satsningen på oljeindustrin har länge hämmat jordbruket. 

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
5,0 procent (2014)
Andel av landytan som används för jordbruk
24,5 procent (2016)

Källor

Industri

Eftersom inkomsterna från oljeexporten under flera årtionden gjorde det möjligt att importera en stor del av de varor landet behövde, dröjde det ganska länge innan Venezuela på allvar satsade på att bygga upp en inhemsk tillverkningsindustri. Än idag domineras industrisektorn av oljeutvinning och raffinering av olja.