Venezuela – Geografi och klimat

Venezuela ligger vid Sydamerikas kust mot Karibiska havet i norr och är ungefär dubbelt så stort som Sverige. Geografiskt kan det delas in i fyra regioner: det bördiga låglandet runt sjön Maracaibo, bergskedjan Anderna med det andinska höglandet, grässlätterna i inlandet och Guyanahöglandet. Merparten ligger i den tropiska zonen men höjdskillnaderna gör att klimatet varierar.

Den grunda Maracaibosjön i nordväst kallas ofta kontinentens största insjö men är egentligen en havsvik med bräckt vatten. Här produceras en stor del av landets olja (se Naturtillgångar, energi och miljö).

Den del av Anderna som löper söder och öster om Maracaibosjön kallas Cordillera de Mérida och har bergstoppar som når uppemot 5 000 meter över havet. Högsta toppen heter Pico Bolívar och är uppkallad efter frihetshjälten med samma namn (se Äldre historia). Österut från sjön består bergsmassivet av två parallella kedjor längs kusten. Dalgångarna mellan dem är landets mest tätbefolkade område; här ligger huvudstaden Caracas på omkring 900 meters höjd.

Los Llanos (”slätterna”) kallas det prärieliknande området öster om Anderna och innanför kusten. Slätterna, som är glest befolkade och används som betesmark, utgör en tredjedel av landytan. Guyanahöglandet i söder och öster består av savann och regnskog, och täcker hälften av landet.

Venezuela har över 1 000 floder. Orinocofloden är en av Sydamerikas längsta. Den flyter genom inlandsslätten och utmynnar i Atlanten. Vid flodens utlopp i nordöst finns ett stort deltalandskap. Tillsammans med sina bifloder förser Orinoco fyra femtedelar av Venezuela med vatten.

I Venezuela finns världens högsta vattenfall, Angelfallet (Salto de Ángel), som är 979 meter högt. Till landet hör även närmare 300 öar. Störst är turistön Isla de Margarita som tillsammans med två andra öar bildar en egen delstat.

Vid kusten är det ofta extremt hett och låglandet är över lag varmt, medan bergsområdena är svalare.

Regnperioden börjar i april–maj och pågår till november. Venezuelanerna kallar regnperioden vinter, medan den torra perioden från december kallas sommar. Mest regn får kusten i nordöst och torrast är det i låglandet vid kusten i norr.

Läs om klimatförändringar i Naturtillgångar, energi och miljö.

Venezuelakarta-ny.jpg

Om våra källor

90995

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0