Venezuela – Religion

Religionsfrihet råder enligt lag i Venezuela och den respekteras vanligtvis även i praktiken. Traditionellt är katolicismen den helt dominerande religionen, men andelen protestanter har ökat snabbt.

Trenden med minskad andel katoliker i befolkningen är densamma som i övriga Latinamerika. Ungefär var femte invånare beräknas nu vara protestant och flertalet av dem hör till evangelikala samfund. Uppemot en tiondel av invånarna identifierar sig inte med någon religion alls.

I Venezuela finns runt 60 000 druser – en religiös grupp med shiamuslimsk prägel – vilket är den största gruppen utanför Mellanöstern. De har sitt ursprung främst i Syrien och Libanon. Bland invånare med arabiskt ursprung finns också sunnimuslimer och många kristna.

Den judiska befolkningen uppgick till 30 000 personer på 1990-talet men har minskat till runt en tredjedel sedan dess. Bakom den judiska utvandringen ligger till stor del ökad antisemitism som kopplas till regeringens skarpa kritik av Israel och samarbete med Iran.

Flera folkreligioner förekommer också. Maria Lionza-kulten har inslag av uramerikansk, afrikansk och katolsk tro. Gudinnan Maria Lionza föddes enligt legenden i början av 1500-talet och var dotter till en lokal hövding. Hon anses härska över de vilda djuren. 

Santería, en afrokubansk religion (se Kuba: Religion), har också vunnit många anhängare på senare år. En orsak är att många kubanska läkare kommit för att arbeta i Venezuela.

Om våra källor

90995

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0