Venezuela – Religion

Religionsfrihet råder enligt lag och den respekteras vanligtvis även i praktiken. Traditionellt är katolicismen den helt dominerande religionen, men andelen protestanter har ökat snabbt.

Trenden med minskad andel katoliker i befolkningen är densamma som i övriga Latinamerika. Andelen protestanter uppskattas nu ligga runt 20 procent. Uppemot en tiondel av invånarna identifierar sig inte med någon religion alls.

Det finns också över 100 000 muslimer, med ursprung främst i Libanon och Syrien. Den judiska befolkningen uppgick till kanske 30 000 personer på 1990-talet men har minskat kraftigt, enligt uppskattningar finns bara 5 000 judar kvar. Bakom utvandringen ligger till stor del ökad antisemitism som kopplas till regeringens skarpa kritik av Israel och dess samarbete med Iran.

Flera folkreligioner förekommer också. Maria Lionza-kulten har inslag av uramerikansk, afrikansk och katolsk tro. Gudinnan Maria Lionza föddes enligt legenden i början av 1500-talet och var dotter till en lokal hövding. Hon anses härska över de vilda djuren. 

Santería, en afrokubansk religion (se Kuba-Religion), har också vunnit många anhängare på senare år. En orsak är att många kubanska läkare kommit för att arbeta i Venezuela.

Om våra källor

90995

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0