Australien – Aktuell politik

Förbundsstaten Australien är en monarki med ett parlamentariskt styrelseskick. Den brittiska monarken är statsöverhuvud men representeras av en generalguvernör. Landet styrs idag av Labor med Anthony Albanese på premiärministerposten.

Arbetarpartiet (Labor som det heter i dagligt tal), som i dag kan betecknas som mittenvänsterparti, tog över regeringsmakten efter parlamentsvalet 2022. Då hade en högerkoalition mellan Liberala partiet  och Nationella partiet, ”Koalitionen” som den brukar kallas, styrt landet sedan 2013.

De två olika politiska lägren har i årtionden dominerat australisk inrikespolitik, men Koalitionen har suttit i regeringsställning betydligt oftare än Labor och under längre perioder (se Modern historia).

Det senaste knappa årtiondet under borgerligt styre präglades av interna ledarstrider och två premiärministrar tvingades avgå i förtid. När Scott Morrison utlyste val till i maj 2022 hade han dock lyckats hålla sig kvar som premiärminister under hela perioden ut. Efter valnederlaget lämnade han över premiärministerposten till Labors Anthony Albanese, som då åtnjöt rekordhög popularitet bland invånarna.

Viktiga frågor

Parlamentsvalet markerade ett tydligt skifte i det politiska landskapet. I flera av de stora delstatsval i Victoria och New South Wales, som följde på valet har Labor fått kontrollen även över delstatsregeringarna.

Samtidigt finns en tydligare tendens bland väljarna att ta avstånd från de etablerade partierna, inte minst bland de yngre generationerna. Undersökningar visar att ställningstaganden i viktiga frågor har börjat få allt större betydelse för hur de röstar.

I valet 2022 valde en del väljare att rösta på oberoende kandidater som förespråkar mer aktiva åtgärder mot klimatförändringarna och korruption och som vill att kvinnors rättigheter ska stärkas för att uppnå jämställhet mellan könen. I vissa valkretsar där högerkoalitionen normalt har brukat vinna tog oberoende kandidater överraskande hem segern.

Klimatfrågan har under de senaste åren blivit allt viktigare för invånarna i Australien. Det beror inte minst på svåra skogsbränder till följd av klimatförändringarna och den globala uppvärmningens allvarliga påverkan på miljön. I valet 2022 var klimatförändringarna enligt valundersökningar en av de viktigaste frågorna för många väljare. Det miljöinriktade partiet De gröna fick också fler platser i det nya parlamentet än efter valet 2019. Konsekvenserna av den ekonomiskt betydelsefulla gruvnäringen för miljön liksom den fortsatta användningen av kol och fossilgas fortsätter att debatteras hett.

Laborledaren Anthony Albanese lovade inför valet att snabba på strävandena för att minska utsläppen av växthusgaser och att satsa stort på förnybar energi. En ny klimatlag antogs i september 2022 med målet nettonollutsläpp till år 2050 (se ävenNaturtillgångar, energi och miljö).

Från slutet av 2010-talet har det även blåst upp en ”metoo-debatt” i Australien, där sexuella trakasserier av kvinnor har lyfts fram. Kvinnliga parlamentsledamöter och även ministrar har i medier och i samhällsdebatten pekat på den kvinnofientliga kultur som råder i politiska kretsar i landet. Särskilt uppmärksammade blev uppgifterna från en ung tidigare regeringsanställd kvinna om att hon blivit våldtagen i parlamentsbyggnaden i Canberra av en högre uppsatt manlig kollega. En rättegång inleddes men lades senare ned, men uppmärksamheten har bidragit till ett nytt fokus på kvinnors situation i politiken.

En annan fråga som under senare tid oroar många australier är stigande levnadskostnader. För att stoppa smittspridningen under coronapandemin som inleddes år 2020 infördes restriktioner och samhället stängdes ned, vilket drabbade både företag och enskilda människor hårt. Regeringen satte in omfattande stödåtgärder. Det fick till följd att budgetunderskottet steg rekordartat och ekonomin gick in i en recession, den första på tre decennier. Efter att restriktionerna hävts i början av 2022 minskade arbetslösheten och ekonomin började återhämta sig. Men i spåren av Rysslands krig mot Ukraina från 2022 uppstod nya problem i form av ökande priser på energi och växande inflation, vilket ledde till högre utgifter för många. Sedan dess har situationen förbättrats något men arbetslöshet är ännu ett problem.

Urbefolkningens situation är också ett omdebatterat ämne i australisk politik (se Sociala förhållanden och Befolkning och språk). I början av 2020-talet hölls demonstrationer mot polisens hårdhänta behandling av aboriginer i flera städer, inspirerade av proteströrelsen Black lives matter (BLM) i USA. Aboriginer och öbor i Torres sund är kraftigt överrepresenterade i landets fängelser och omfattar nära en tredjedel av fångarna.

En av premiärminister Anthony Albaneses hjärtefrågor är att förankra ursprungsbefolkningens rättigheter i författningen. I oktober 2023 hölls en folkomröstning om att ge aboriginer och öborna i Torres sund grundlagsskyddad ställning som ”Australiens första folk” och en rätt att konsulteras i frågor som berör dem.  Den borgerliga oppositionen, som tagit ställning emot förslaget, drev en hård nejkampanj och stämningen inför omröstningen var polariserad och tidvis hätsk. En stor majoritet av australierna sade  nej till den föreslagna författningsändringen. Efter omröstningen höll besvikna urfolksledare en “tyst vecka” för att sörja. Premiärminister Albanese har emellertid lovat att fortsätta att sträva efter ett formellt erkännande av ursprungsbefolkningens rättigheter.

Läs mer om händelseutvecklingen i Kalendarium

Om våra källor

128368

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer


Varukorg

Totalt 0