nettonollutsläpp

Nettonollutsläpp (eller klimatneutralitet) innebär en strävan att minska utsläppen av växthusgaser och att de utsläpp som ändå förekommer ska kompenseras genom åtgärder som binder motsvarande mängd kol.

Varukorg

Totalt 0