Australien
Australiens största stad Sydney med det berömda operahuset ritat av dansken Jørn Utzon. Foto: Taras Vyshnya/Shutterstock

Australien

När europeiska kolonisatörer först kom till Australien på 1600-talet hade landet bebotts i 50 000 år av inflyttade folk från Sydöstasien. De brittiska nybyggarna, länge främst straffångar som deporterats dit, utsatte ända in i våra dagar urbefolkningen, aboriginerna, för en brutal och förnedrande behandling. Idag är Australien ett modernt industri- och tjänstesamhälle. Politiskt har landet sedan andra världskriget varit en nära allierad till USA.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2023

  • Augusti

  • Australien och Filippinerna håller militärövningar i Sydkinesiska havet

   Gemensamma militärövningarna mellan Australien och Filippinerna äger rum vid en marinbas ett 20-tal mil öster om öarna Scarborough Shoal i Sydkinesiska havet. Övningarna sker såväl till havs, som i luften och på land och gäller ett scenario där en ö, som kontrolleras av en fiende, ska återtas. Omkring 1200 australiska soldater och 560 filippinska marinsoldater deltar i stormningen och även två australiska F35-flygplan medan australiska krigsfartyg patrullerar havsområdet i närheten. Filippinernas president Ferdinand Marcos lyfter fram övningarna som “mycket viktiga” exempel på det nära samarbetet mellan länderna. Tidigare i augusti avfyrade kinesisk kustvakt vattenkanoner och stoppade ett filippinskt fartyg från att ta sig till en av de omtvistade Spratlyöarna, vilka Kina såväl som bland andra Filippinerna göra anspråk på.

  • April

  • Australien gör det lättare för nyzeeländare att bli medborgare

   Premiärminister Anthony Albanese meddelar att nyzeeländare som har bott i landet i över fyra år sedan 2001 kommer att kunna ansöka om medborgarskap. Tidigare har nyzeeländare haft ett särskilt visum som inneburit att de inte har kunnat ansöka om medborgarskap utan permanent uppehållstillstånd. De har också haft begränsad rätt till hälsovård och välfärd. Det speciella visumet som gav nyzeeländare tillstånd att vistas i landet infördes 2001, men det har lett till irritation från nyzeeländare som menat att deras rättigheter har inskränkts.

  • Oppositionen emot regeringens förslag om röst för aboriginer

   Liberala partiets ledare Peter Dutton förklarar att han inte stödjer Laborregeringens förslag om att inrätta ett särskilt rådgivande organ för parlamentet i frågor som rör aboriginer, en så kallad ”röst i parlamentet”. Premiärminister Anthony Albanese har meddelat att en folkomröstning kommer att hållas i frågan. Drygt hälften av invånarna i landet uppges vara för reformen, men om den inte har ett brett politiskt stöd kan det vara svårt att få den godkänd i en folkomröstning.

  • Mars

  • Historisk klimatlagstiftning antagen

   Våren 2023 antog parlamentet med stöd av Labor och De gröna för första gången lagstiftning om minskningar av utsläppen av växthusgaser. Det gäller 215 industrier inom kol-, gas- och oljesektorn som har de största utsläppen av växthusgaser i landet per år. Dessa kommer från och med juli i år att behöva minska sina utsläpp med omkring 5 procent per år eller betala för utsläppsrätter. Lagstiftningen utgör en grund för Laborregeringens löfte att minska utsläppen med 43 procent år 2030 jämfört med 2005 års nivåer och att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2050.

  • Seger för Labor i New South Wales

   Efter tolv år av högerstyre under koalitionen, Liberalerna och Nationella partiet, tar Labor över makten i delstaten New South Wales. Labor får 37 procent av rösterna mot 36 procent för koalitionen. Det är inte minst ökande levnadsomkostnader som enligt bedömare bidragit till maktskiftet. Labor har gått till val på löften om bland annat fler förskolor, fler sjukhus, hyresregleringar och ett tak på vägtullar. 

Till kalendariet
128368

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

Varukorg

Totalt 0