Kalendarium

Informationen i detta kalendarium är i första hand hämtad från nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC,  AFP, Reuters samt australiska dagstidningar.

Senaste händelser

 • 2020

  • Maj

  • Australien lättar på coronarestriktioner

   Sedan premiärminister Scott Morrison presenterade en trestegsplan i början av maj för att lätta på de åtgärder som infördes i mars för att stoppa spridningen av coronaviruset har delstaterna gradvis öppnat igen. Men restriktionerna hävs successivt i landets delstater och det är upp till dessa att själva besluta om när åtgärderna sker. I New South Wales är det till exempel inte tillåtet att bjuda hem fler än fem personer samtidigt, medan det i exempelvis Queensland och Victoria är tillåtet att ha privata sammankomster med 20 personer från olika hushåll. Restauranger och barer har öppnat i delstaterna men det är olika hur många gäster som får vistas samtidigt i lokalerna. Det är också tillåtet eller kommer att bli tillåtet från början av juni att resa fritt inom delstaterna.

  • April

  • Kardinal Pell frikänd av Högsta domstolen

   Kardinal George Pell,  som dömts till ett längre fängelsestraff för att ha begått sexuella övergrepp mot två korgossar, frikänns av landets högsta domstol. Pell har tidigare förklarats skyldig i två lägre domstolar (se Mars 2019 och Juni 2017). Kardinal Pell skulle inom kort få lämna fängelset i delstaten Victoria, men det var oklart om han, som innan han ställdes inför rätta hade ansvar för finanserna inom Vatikanen, skulle få ha en fortsatt roll inom den katolska kyrkan.

  • 60 tidningar i Murdochs imperium blir nättidningar

   Rupert Murdochs medieföretag News Corp uppger att 60 av dess regionala tidningar kommer att lägga ned utgivningen i tryckt form. Skälet är de svåra effekter som coronakrisen har fått för annonseringen i tidningsbranschen. Den minskande annonseringen beror på företagens ekonomiska problem i spåren av krisen samtidigt som nedstängningen av samhället med restriktioner för restauranger, muséer, offentliga sammankomster med mera leder till att annonseringen minskar.

  • Mars

  • Inreseförbud för utländska medborgare ska stoppa covid-19

   Premiärminister Scott Morrison meddelar att ett inreseförbud införs för personer som inte är australiska medborgare eller bor i landet. Förbudet ska förhoppningsvis bidra till att dämpa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Enligt Morrison har fyra femtedelar av alla som smittats fått viruset utomlands eller av någon som har varit i direkt kontakt med personer som varit utomlands. Smittspridning som inte har koppling till utlandsresor har ännu inte uppstått i någon högre grad. Australien har hittills drygt 600 fall av covid-19. De nya gränsrestriktionerna kommer att slå hårt mot den viktiga turistnäringen och i förlängningen påverka hela ekonomin. För att hjälpa företag och försöka undvika massuppsägningar har regeringen och centralbanken beslutat att motsvarande över 100 miljarder US dollar ska stärka det finansiella systemet.

  • Januari

  • Stödet för Morrison dalar

   Förtroendet för premiärminister Scott Morrison minskar bland australierna visar nya opinionsundersökningar. I en mätning av Newspoll är 59 procent av väljarna missnöjda med premiärministerns ledarskap medan endast 37 procent är nöjda. Det sjunkande stödet handlar till stor del om kritik mot Morrisons hantering av skogsbränderna under de senaste månaderna. Irritationen växte bland många när Morrison i december, då krisen kring skogsbränderna var som värst, reste till Hawaii med sin familj i smyg. Men även att han till en början hävdade att lokala myndigheter hade tillräckligt med brandmän och resurser för att kunna bekämpa bränderna och att de frivilliga som deltog inte gjorde det för att det var tvunget utan för att de ville det, väckte anstöt. Många upprördes också av hans uttalanden om att Australien gjorde alldeles tillräckligt för att kunna nå sina klimatmål. Trots Morrison senare ändrade sig och satte in allt mer stöd i form av både pengar, militär och frivilliga i kampen mot bränderna samtidigt som han kom med löften om att göra med för att minska utsläppen av växthusgaser, avspeglade det sig inte i resultatet av opinionsmätningarna.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0