Ungern
Foto: Shutterstock/miroslav110

Ungern

I Donauflodens bäcken i Centraleuropa ligger Ungern, ett land med rik kultur och dramatisk historia. Ungern drabbades hårt av den globala finanskrisen från 2008 och tvingades göra impopulära nedskärningar. Växande arbetslöshet åtföljdes av antisemitism och fientlighet mot romer och invandrare. Under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit allt mer auktoritärt och nationalistiskt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Juni

  • Unesco-larm om hotade världsarv

   FN-organisationen Unesco ser över sin lista över platser som erkänts som världsarv. I en rapport inför ett beslutsmöte under sommaren föreslås att flera av dagens erkända världsarv ska betraktas som hotade, vilket är första steget mot att förlora den eftertraktade världsarvsklassningen. Hoten består i de flesta fall av överexploatering eller klimatförändringar. I Budapest pågår omfattande ombyggnadsarbeten på det gamla kungliga slottet, beläget på en höjd nära Donau, som enligt Unesco bryter mot internationella bevarandenormer och utförs i politiska syften.

  • Strid om ny lag mot homosexualitet

   Ungerns parlament antar en lag som förbjuder information om bland annat homosexualitet riktad till minderåriga. Oppositionen bojkottar omröstningen, förutom partiet Jobbik som stöder lagändringen. Regeringen Orbán hävdar att syftet med den nya lagen är att skydda barn och motverka pedofili. Hbtq-rörelsen anser att den förhindrar sexualundervisning över huvud taget. Amnestys Ungernchef befarar att lagen kommer att öka stigmat för redan utsatta grupper. Motståndarna invänder mot att homosexualitet automatiskt kopplas till övergrepp och ser också en risk för att till exempel böcker och konstnärliga framställningar censureras med hänvisning till den nya lagen. 13 EU-länder samlas en vecka senare till ett gemensamt brev där de uttrycker oro för att Ungern försvårar läget för minoriteter.

  • EU agerar för oberoende radio

   EU-kommissionen inleder ett förfarande mot Ungerns regering med anledning av hur radiostationen Klubrádió har hanterats (se 9 februari). Stationen kan enbart sända via internet sedan den förlorade sitt sändningstillstånd i etern efter en utdragen domstolsprocess; licensen överläts i stället på en sympatisör till premiärminister Orbán. I flera år dessförinnan fick Klubrádió bara kortvariga licenser vilket enligt dess egen utsago gjorde det svårare att få in finansiering via reklam. EU-kommissionen anser bland annat att Ungerns medielagar används diskriminerande.

  • Orbán öppnar för folkomröstning om Kinasamarbete

   Omkring 10 000 personer samlas i Budapest i protest mot regeringens planer på att låta ett kinesiskt universitet öppna en filial i staden. Det nya universitetet ska byggas av kineser och stå klart 2024, men Ungern får betala merparten genom lån från Kina. Premiärminister Orbán säger några dagar senare att han är beredd att låta en folkomröstning ta ställning till planerna. Staden har protesterat genom att i trots döpa om flera gator i närheten och ge dem namn som väntas irritera Kina, till exempel ”Dalai lamas gata”. Fudan-universitetets etablering skulle bli dess första i Europa, och regeringens hantering av den väcker frågor om den akademiska världens frihet, särskilt mot bakgrund av att regeringen Orbán pressade George Soros stiftelse så hårt att den flyttade sitt mellaneuropeiska universitet från Ungern (se 6 oktober 2020).

  • Domstol avslår ungersk protest

   EU-domstolen avslår ett överklagande från Ungern mot en resolution i EU-parlamentet. Parlamentet röstade 2018 för att EU skulle granska om Ungern undergräver europeisk rättsordning och demokratiska värderingar. En sådan process, ett artikel 7-förfarande, pågår nu och kan åtminstone i teorin leda till att Ungern förlorar sin rösträtt i EU (se 30 september 2020). Ungern överklagade på tekniska grunder, med hänvisning till ledamöter som avstod från att rösta. Den som lägger ned sin röst markerar avvikande mening, argumenterar justitieminister Judit Varga via sociala medier.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0