Ungern
Foto: Shutterstock/miroslav110

Ungern

Ungern ligger i Donauflodens bäcken i Centraleuropa. Ungerns kulturtraditioner spänner från folkdans till klassisk musik av mästare som Franz Liszt och Béla Bartók. Landet drabbades hårt av den globala finanskrisen från 2008 och tvingades göra impopulära nedskärningar i statsbudgeten. En växande arbetslöshet åtföljdes av ökande antisemitism och fientlighet mot romer. Under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit allt mer auktoritärt och nationalistiskt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Mars

  • Fidesz stängs av från EPP

   EPP, den partigrupp som bildas i EU-parlamentet av stora konservativa partier i samverkan, beslutar med röstetalen 190–3 att stänga av Ungerns regeringsparti Fidesz från sitt samarbete. Anledningen är Fidesz aggressiva kampanj där EU-politiker svartmålats (se 28 februari och 2 mars).  EPP är den största och mest inflytelserika partigruppen och uteslutning vore en mer kraftfull åtgärd, men i parlamentets konservativa huvudfåra befarar man att mer extrema högerpartier ska stärkas om Fidesz skulle gå ihop med dem istället. Avstängningen innebär bland annat att Fidesz inte får vara med på möten eller rösta i gruppen.

  • Ilska mot Fidesz i egna partigruppen

   Ungerns regering lovar att ändra en kontroversiell kampanj inför valet till EU-parlamentet där EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och investeraren och filantropen Georg Soros anklagas för att stödja illegal invandring (se 28 februari). Enligt en talesman avslutas kampanjen ”som planerat” den 15 mars, men av reaktioner runt om i Europa framgår att kampanjen har väckt stark irritation inte minst inom den konservativa partigruppen EPP i EU-parlamentet dit både det ungerska regeringspartiet Fidesz och Juncker hör. Flera partier inom EPP vill utesluta Fidesz, som i så fall förlorar sitt samarbete med stora kristdemokratiska partier – och i stället riskerar att kopplas ihop med partier som väljare ser som extremister.

  • God tillväxt i ekonomin

   Under 2018 växte Ungerns ekonomi i sin snabbaste takt på 15 år, med 5 procent enligt officiella uppgifter. Liksom tidigare är det hög inhemsk efterfrågan som lyfter räkenskaperna. Byggsektorn växte också till följd av att regeringen lade in en högre växel i att göra bruk av de stöd landet tar emot från EU. Brist på arbetskraft kan enligt bedömare dämpa tillväxten.

  • Februari

  • Domstol begränsar kontroversiell lag

   Författningsdomstolen har kommit fram till att lagen som gör det brottsligt att bistå flyktingar och migranter inte strider mot konstitutionen. Men domstolen begränsar de straffbara handlingarna: det ska krävas uppsåt att hjälpa en utländsk medborgare att stanna i Ungern för att gärningen ska kunna bestraffas. Humanitär hjälp till behövande kan inte betraktas som ett brott. Den lag som prövats antogs med ett paket av lagändringar som kommit att kallas Stoppa Soros-lagarna (se 20 juni 2018).

  • EU-kommissionen bemöter kampanj

   EU-kommissionen dementerar i ett detaljerat uttalande påståenden som framförs i en kampanj som Ungerns regering har dragit igång inför valet till EU-parlamentet i maj (se 10 januari). I affisch- och annonskampanjen hävdas det bland annat att EU vill öka invandringen till Europa. Kampanjen utmålar också den Ungernfödde filantropen George Soros som aktör bakom en sådan EU-plan (se 20 juni och 24 september 2018).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0