Ungern
Foto: Shutterstock/miroslav110

Ungern

I Donauflodens bäcken i Centraleuropa ligger Ungern, ett land med rik kultur och dramatisk historia. Ungern drabbades hårt av den globala finanskrisen från 2008 och tvingades göra impopulära nedskärningar. Växande arbetslöshet åtföljdes av antisemitism och fientlighet mot romer och invandrare. Under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit allt mer auktoritärt och nationalistiskt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Mars

  • Fidesz lämnar konservativ partigrupp

   Det ungerska regeringspartiet Fidesz lämnar EPP, den konservativa partigruppen i EU-parlamentet. Det är kulmen på en träta mellan ungerska och andra europeiska politiker som bottnar i kritik mot att Fideszregeringen brister i respekt för demokratiska värden (se 29 januari 2020). Beslutet fattas som svar på en omröstning: I EPP, som är den största av partigrupperna, röstar 148 ledamöter för regeländringar som gör det möjligt att utesluta Fidesz. 28 röstar emot och fyra avstår.

  • Vårdanställda missnöjda med nya villkor

   Cirka 5 500 av de 110 000 anställda i den offentliga sjukvården har vägrat att underteckna kontrakt byggda på nya regler när tidsgränsen löper ut, vilket medför att deras arbetsinsats på statliga sjukhus uteblir mitt under coronapandemin. De nya villkoren finns i en lag som antogs av parlamentet i oktober 2020. I samband med den nya lagen har höjda löner utlovats, men det finns flera skäl till missnöje inom vårdyrkena, bland annat att lagen nu hindrar vårdanställda från extraknäck vid specialistkliniker. Pandemin har hittills krävt drygt 15 000 liv i Ungern. Med den nya lagen och högre löner hoppas man motverka en annan sedvänja: ett litet kuvert, i klartext en muta, från patienten till doktorn. Underfinansiering av vården är ett debattämne som dryftats länge. Enligt WHO ligger de ungerska utgifterna för vårdsystemet på bara hälften av genomsnittet i EU, räknat per person.

  • Februari

  • EU-rådgivare underkänner asylbestämmelse

   Viktor Orbáns regering riskerar att förlora ännu en dragkamp om asylrätten i EU-domstolen. I ett yttrande från EU:s generaladvokat, som domstolen inte måste följa men oftast tar hänsyn till, är bedömningen att Ungern bröt mot EU-rätten genom att göra det olagligt att hjälpa migranter att söka asyl. 2018 lagstiftade Ungern om att en asylansökan skulle avslås om den lämnats in av en person som på väg till Ungern hade passerat ett land som kunde erbjuda trygghet (till exempel Serbien). Att den lagen kränker EU-rätten har EU-domstolen redan meddelat (se 17 december 2020). Men lagen kriminaliserade också juridiskt bistånd till den asylsökande. Domstolen ska komma med ett utslag i frågan vid senare datum.

  • EU kräver åtgärder mot lag som hindrar bidrag

   EU-kommissionen skickar Ungerns regering en formell underrättelse om att landet anses ha trotsat en dom i EU-domstolen genom att inte upphäva en lag som hindrar enskilda organisationer att ta emot bidrag från utlandet (se 18 juni 2020). Ungern, som riskerar böter, har två månader på sig att svara. Rörelsefrihet även för kapital är en av hörnstenarna i samarbetet mellan EU-länder.

  • Mindre coronaras i Ungern än i EU

   Ungerns statistikmyndighet offentliggör preliminära siffror för hur landets ekonomi utvecklades under pandemiåret 2020. Ekonomin krympte enligt dessa uppgifter med 5,1 procent. Genomsnittet i EU var ett minus på 6,4 procent.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0