Ungern
Foto: Shutterstock/miroslav110

Ungern

Ungern ligger i Donauflodens bäcken i Centraleuropa. Ungerns kulturtraditioner spänner från folkdans till klassisk musik av mästare som Franz Liszt och Béla Bartók. Landet drabbades hårt av den globala finanskrisen från 2008 och tvingades göra impopulära nedskärningar i statsbudgeten. En växande arbetslöshet åtföljdes av ökande antisemitism och fientlighet mot romer. Under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit allt mer auktoritärt och nationalistiskt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Mars

  • Stängda gränser mot pandemi

   Ungern stänger sina gränser för alla utom egna medborgare för att hindra spridning av coronavirus. Gods ska släppas igenom, men lastbilsköerna blir långa vid gränsövergångar. Regeringen förbjuder publika evenemang och begränsar öppettiderna för restauranger och kaféer, som måste stänga redan på eftermiddagen. Ett första dödsfall i sjukdomen covid-19 har rapporterats bland 39 bekräftat smittade. Efter press från grannländer tillåter Ungern bulgariska och rumänska medborgare i bil att passera till hemländerna. Den "humanitära korridoren" hålls öppen nattetid för bilister som tillämpar kolonnkörning (samåkning).

  • Krav på mer makt till Orbán

   Undantagstillstånd införs med hänvisning till behovet av skarpa åtgärder mot det nya coronavirus som hotar folkhälsa och ekonomi. Tio dagar senare kan ett nytt lagförslag läsas på det ungerska parlamentets internetsajt: ett förslag som skulle ge Viktor Orbáns regering rätt att förlänga ett undantagstillstånd under obegränsad tid, och under tiden styra genom dekret. I nuläget kräver lagen att förlängning av ett undantagstillstånd måste godkännas av parlamentets ledamöter. Även andra ändringar föreslås, som fängelsestraff för den som bryter mot karantänsregler. Om två tredjedelar av parlamentarikerna röstar ja till förslagen får Orbán mycket långtgående befogenheter som premiärminister.

  • Februari

  • Fler barn ska ge mer skog

   Premiärminister Orbán redogör för en klimatplan när han håller tal om tillståndet i nationen: för varje barn som föds ska tio träd planteras. Enligt Orbáns beräkningar ska det leda till att Ungerns skogsareal utökas med 27 procent till år 2030. Han har tidigare beskrivit planen som ett kristdemokratiskt sätt att gripa sig an den globala växthuseffekten. Orbán räknar nu också upp andra åtgärder som planeras: engångsmaterial i plast ska förbjudas och ungerska städer ska ha enbart elbussar år 2022.

  • Januari

  • Ny läroplan blir utskälld

   En ny läroplan presenteras. Det ungerska lärarförbundet kräver att den dras tillbaka. Lärarna hänvisar bland annat till att författare med kända antisemitiska sympatier finns på litteraturlistan, medan Nobelpristagaren Imre Kertész som överlevde Förintelsen ställts utanför. I ämnet historia läggs större vikt vid de ungrare som deporterades till läger i Sovjetunionen än på ungerska judar som fördes till nazistiska utrotningsläger. Utbildningsminister Miklós Kásler svarar att nästa generation behöver en läroplan präglad av "europeiska ungerska värderingar".

  • Fidesz fortsatt avstängt av konservativa

   Det ungerska regeringspartiet Fidesz kommer inte att uteslutas ur EPP, det konservativa partisamarbetet på EU-nivå. Men EPP, som tidigare har stängt av partiet, släpper inte heller tillbaka Fidesz "in i värmen".  Beskedet lämnas av EPP-ordföranden Donald Tusk. De konservativa och kristdemokratiska partier som ingår i EPP ogillar Fidesz hantering av den ungerska rättsstaten (se 2 mars och 20 mars 2019).  Kommentatorer har framhållit att en uteslutning skulle kunna ge bilden att Fidesz behandlas illa av EU-kolleger, och få följden att de negativa attityderna i Ungern gentemot EU växer.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0