Ungern
Foto: Shutterstock/miroslav110

Ungern

Ungern ligger i Donauflodens bäcken i Centraleuropa. Ungerns kulturtraditioner spänner från folkdans till klassisk musik av mästare som Franz Liszt och Béla Bartók. Landet drabbades hårt av den globala finanskrisen från 2008 och tvingades göra impopulära nedskärningar i statsbudgeten. En växande arbetslöshet åtföljdes av ökande antisemitism och fientlighet mot romer. Under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit allt mer auktoritärt och nationalistiskt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Januari

  • Provrörsbefruktning blir gratis

   Provrörsbefruktning ska hädanefter utföras gratis på statliga kliniker, meddelar premiärminister Orbán. Det är regeringens senaste drag för att få stopp på den ungerska befolkningsminskningen. I slutet av 2019 meddelades att staten köper sex privata IVF-kliniker som erbjuder assisterad befruktning, varav fyra i huvudstaden Budapest.

 • 2019

  • December

  • Huvudstäder vill ha egen kanal till EU

   De EU-positiva borgmästarna i fyra europeiska huvudstäder undertecknar en gemensam deklaration, som går ut på att de ska söka samarbete direkt med EU, eftersom deras länder styrs av EU-kritiska partier. Bakom denna "fria städers pakt" står de styrande i Budapest, Warszawa, Prag och Bratislava. På mellanstatlig nivå har Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien ett eget samarbetsforum kallat Visegrádgruppen, som bildades innan de blev medlemsländer i EU. Flera av regeringarna är idag indragna i trätor med EU, som anser att regeringspartierna inte respekterar grundläggande rättsliga och demokratiska värderingar. 

  • Nytt organ ska styra teatrar

   Parlamentet antar ett lagförslag om att ett nationellt kulturråd ska inrättas, som ett styrande organ för kultursektorn. Teaterarbetare och andra befarar att den konstnärliga friheten kommer att minska och har demonstrerat mot lagen medan förslaget snabbbehandlats. En namninsamling med cirka 50 000 underskrifter har inte heller lyckats bromsa planen. Kommunala teatrar måste nu för att kunna få statligt stöd skriva under ett kontrakt om statlig insyn och dessutom låta staten utse teaterns chef.

  • Lagändringar försvårar för regeringskritiker

   Flera omtvistade lagändringar antas i parlamentet efter snabberedning. Inbakade i en packe på 200 sidor om offentlig förvaltning finns kontroversiella förslag som bland annat gör det svårare för parlamentariker att besöka offentliga inrättningar som ministerier. Ledamöter som iscensätter protester i kammaren ska därtill kunna tvingas böta flera månadslöner. En annan lag som parlamentet godkänner gör det svårare för partigrupper att bilda allianser; det var just sådana samarbeten som hjälpte oppositionen att besegra premiärminister Orbáns parti Fidesz på flera håll i de lokala valen under hösten (se 13 oktober). Ett drag som uppfattas som hämnd för valförlusten är nya regler för hur kommunerna får använda sina skatteintäkter. Vidare ger parlamentet klartecken till nioårsmandat för alla de fyra Fideszstödda styrelseledamöterna i Ungerns mediemyndighet, som övervakar både sändningslicenser och innehåll.

  • November

  • Domstol godtar gränszoner

   Inget lagbrott begicks när ungerska regeringen tvingade asylsökande att stanna i en transitzon vid serbiska gränsen 2015, enligt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Målet väcktes av två bangladeshier, som fick stöd i lägre rätt, men eftersom de två inte greps i gränszonen begick ungerska myndigheter inget fel, finner domstolen i Strasbourg. Bangladeshierna fick också sina ansökningar behandlade på 23 dagar, utan onödigt dröjsmål. Ungern gjorde däremot fel när de två sedan deporterades till Serbien, eftersom det inte var känt vad de riskerade för behandling där, eller vid en återtransport till Grekland. Gränszonerna är sedan 2017 de enda områden där det går att söka asyl i Ungern. Det har fått kritik bland annat från FN. På senare år har människorättsorganisationer hävdat att asylsökande behandlas illa i gränszonerna.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0