Ungern
Floden Donau rinner genom huvudstaden Budapest. Foto: Shutterstock

Ungern

I Donauflodens bäcken i Centraleuropa ligger Ungern, ett land med rik kultur och dramatisk historia. Sedan järnridåns fall, då Ungern hade en nyckelroll, har samhället förändrats radikalt, men under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit mer auktoritärt och nationalistiskt, och ofta hamnat på kollisionskurs med EU. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2023

  • Juni

  • Protest mot Ungern i EU-parlamentet

   Med 442 röster mot 144 (och 33 nedlagda) antar EU-parlamentet en resolution som ifrågasätter Ungerns lämplighet som ordförandeland i EU. Resolutionen är inte bindande, men vittnar om att oron är stor för att den ungerska demokratin och rättsstaten urholkas under regeringen Orbán. Ungern ska enligt EU:s rotationssystem ha ordförandeklubban under andra halvåret 2024. Fem partigrupper från mittenhöger till vänster stöder protestyttringen.

  • Maj

  • Ungersk press på EU bromsar Ukrainastöd

   Ungern bromsar utbetalning av 500 miljoner euro från EU till medlemsländer som bekostar militär hjälp åt Ukraina. För att gå med på att ersättning för ländernas vapenköp betalas ut kräver regeringen i Budapest att den ungerska banken OTP tas bort från EU:s ”svarta lista” över företag som samarbetar med Ryssland. Sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 har EU frigjort sammanlagt 5,6 miljarder euro till militärt stöd för att stärka Ukrainas motstånd. Under det närmaste året har EU planerat att förse ukrainska försvaret med en miljon artillerigranater.

  • Rättsregler ändras för att blidka EU

   Parlamentet antar en rad lagändringar med hänvisning till krav som ställts av EU-kommissionen. Regeringen hoppas få loss 13 miljarder euro ur EU:s långtidsbudget, pengar som är vikta för Ungern men hålls inne till följd av internationell oro för hur Ungerns styrande försvagat rättsstaten. 151 av 199 ledamöter godkänner lagändringarna, som träder i kraft 1 juni och syftar till att stärka rättsliga instansers oberoende från politisk styrning. För Ungern står mycket på spel: både betydligt mer pengar än så ur EU:s ordinarie långtidsbudget och utbetalningar av återhämtningsstöd efter covid-19-pandemin. Insatta bedömare säger att EU:s krav på politikerna att visa större respekt för rättsstaten går längre än de beslut som fattats hittills.

  • April

  • Utrensning på högsta militära nivå

   Försvarschefen Romulusz Ruszin-Szendi får sparken. Beslutet meddelas genom presidentdekret men utan förklaring. Generallöjtnanten sällar sig därmed till flera hundra befäl och underrättelseofficerare som rensats ut av regeringen Orbán (se 23 januari 2023). Gábor Böröndi, som i dag är Ungerns högsta militära företrädare i Nato, tippas bli ny försvarschef.

  • Motstånd mot Ungernstöd i EU-parlamentet

   Ledare för alla partigrupper i EU-parlamentet utom en uppmanar i ett gemensamt brev EU-kommissionen att inte betala ut krisstöd till Ungern. Mer än 70 procent av ledamöterna ingår i de partigrupper som står bakom uppmaningen. Den motivering de anger är att Ungern fortfarande inte lever upp till krav som måste ställas på en rättsstat, och att nyligen antagna lagändringar tvärtom gör förhållandena sämre. Ungerns regering hoppas få ut uppemot 20 miljarder euro i lån och bidrag, återhämtningsstöd som införts i EU till följd av covid-19-pandemin (se bland annat 27 april 2022).

Till kalendariet
133918

I podden Utblick

Populism –  folket, eliten och demokratin

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. I denna podd diskuteras vad kunskap och ny teknik spelar för roll för populismens tillväxt och hur den egentligen påverkar demokratin. Deltagare är Rouzbeh Farsi från UI, Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi samt ledamot av Svenska akademin och Ludvig Norman biträdande lektor vid Stockholms universitet.

Lyssna här!

127302

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0