Ungern
Foto: Shutterstock/miroslav110

Ungern

Ungern ligger i Donauflodens bäcken i Centraleuropa. Ungerns kulturtraditioner spänner från folkdans till klassisk musik av mästare som Franz Liszt och Béla Bartók. Landet drabbades hårt av den globala finanskrisen från 2008 och tvingades göra impopulära nedskärningar i statsbudgeten. En växande arbetslöshet åtföljdes av ökande antisemitism och fientlighet mot romer. Under premiärminister Viktor Orbán har Ungern sedan 2010 blivit allt mer auktoritärt och nationalistiskt.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juli

  • Fängelse för migranters intrång

   Två syrier och två palestinier döms till ett års fängelse och utvisning för en händelse i början av 2020 då migranter rev ner ett gränsstängsel och tog sig in i Ungern från Serbien.

  • Juni

  • Ännu en motgång i EU-domstolen

   Ungern bröt mot EU-rättens regler om rörelsefrihet för kapital när landet införde en lag som begränsar bidrag från utlandet till enskilda organisationer, har EU-domstolen kommit fram till. Lagen, som infördes 2017, kräver att bidragsgivares namn offentliggörs och att en organisation som tar emot pengar över ett visst belopp varje år registrerar sig som finansierad från utlandet. Ungern hävdar bland annat att lagen motverkar penningtvätt, medan kritiker anser att den tillkommit för att tysta opposition. I praktiken ses lagen som riktad framför allt mot bidrag från den ungerskfödde finansmannen George Soros. 

  • Coronalag ersätts med hälsokrislag

   Parlamentet röstar för att upphäva den utskällda lag som gjort det möjligt för regeringen att styra genom dekret under covid-19-pandemin (se 11 mars, 30 mars och 26 maj). Regeringen väntas efter det formellt dra tillbaka det undantagstillstånd på grund av samhällsfara som rått under våren och utgjort underlag för coronalagen. Men parlamentet godkänner nu istället en lag som gör att regeringen kan deklarera att hälsofara råder, och även den lagen öppnar enligt kritiker för styre genom dekret, och det på obestämd tid.

  • Orbán-utspel för Lukasjenko

   Premiärminister Viktor Orbán besöker Vitrysslands president Lukasjenko och uppmanar EU att upphäva sina återstående sanktioner mot regimen i Minsk: vapenembargo samt reseförbud och frysta tillgångar för ett antal personer. Lukasjenko kallar Ungern sin "främsta partner i EU som förstår oss som ingen annan". Han hyllade också Orbán för modet att komma på besök under pågående pandemi. Vitryssland har 253 bekräftade dödsfall i covid-19 och Ungern, med ungefär lika stor befolkning, har 542.

  • Bittert 100-årsminne uppmärksammas

   En tyst minut, klockringning, stillastående kollektivtrafik och andra markeringar genomförs när Ungern uppmärksammar hundraårsminnet av Trianonfördraget, som slöts i Versailles 1920 och ritade upp landets nya gränser efter upplösningen av imperiet Österrike-Ungern. Ungerska nationalister ser det som en sorgemanifestation. Ungerns 1900-talsgränser har inte bara medfört minskat territorium utan också att grupper av ungersktalande lever utanför landets gränser. 

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0