Kalendarium

Landguidens kalendarier omfattar i första hand händelser av politisk betydelse. I konfliktdrabbade länder nämns bara de mest omfattande våldsdåden. 
Källor: främst nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP och Reuters samt regionala medier som EU Observer.

Senaste händelser

 • 2022

  • Juni

  • Inflationen stiger trots pristak

   För första gången på 20 år noteras tvåsiffrig inflation i Ungern: 10,7 procent i maj, jämfört med ett år tidigare. Priserna stiger trots att centralbanken har höjt räntan och trots att regeringen har fattat flera beslut om pristak på basvaror som vetemjöl, matolja och socker.

  • Maj

  • Undantag för Ungern när EU stoppar handel med rysk olja

   EU:s stats- och regeringschefer enas om ett sjätte paket med sanktioner mot Ryssland med anledning av kriget i Ukraina. Syftet är att begränsa ryska statens inkomster och därmed försvåra finansieringen av krigsinsatser. Senast vid slutet av 2022 ska nästan all import till EU-länder av rysk olja ha upphört. Ungern, som är mest beroende av energiimporten, har förhandlat hårt för egna önskemål och får igenom ett undantag för olja som transporteras via rörledning. Ungern ogillar också planer på att införa sanktioner mot den ryskortodoxa kyrkans överhuvud, patriarken Kirill, som stöder invasionen. 

  • Ändrad grundlag och nytt undantagstillstånd

   Premiärminister Orbán meddelar att nytt undantagstillstånd ska införas. Han hänvisar till det läge Ungern hamnat i till följd av det pågående kriget i Ukraina. Undantagslagar råder redan, sådana som infördes när covid-19-pandemin nått Ungern, men de skulle ha upphört att gälla i slutet av maj. Nu har det nyvalda parlamentet, som domineras av Orbáns parti Fidesz, ändrat landets grundlag för att tillåta de nya åtgärderna. Människorättsorganisationen Tasz är kritisk och hävdar att ”undantagstillstånd blivit permanent”.

  • April

  • EU trappar upp rättsligt agerande mot Ungern

   EU-kommissionen meddelar Ungern, via brev, att ett rättsligt förfarande har inletts som kan leda till att EU-medel inte betalas ut. Det är första gången kommissionen gör bruk av den nya princip som kallas konditionalitetsmekanismen. Agerandet bygger på att EU-bidrag villkoras: medlemsstaten måste leva upp till rättsstatliga krav. Ungern har nu två månader på sig att svara, innan nästa steg i processen blir aktuellt. Rättsförfarandet, som kan ta uppemot nio månader, har föregåtts av att den ungerska regeringen fått svara på brev med frågor om domstolarnas oberoende och offentlig upphandling (se 16 februari 2022 och 5 november 2020). Ungerns ökade politiska styrning av domstolsväsendet är en följetong i motsättningar mellan Bryssel och Budapest, men även upphandlingar har genererat rubriker. Både företag och personer med nära förbindelser till den ungerska regeringen har gynnats med kontrakt på offentliga arbeten (se 7 november 2018).

  • Orbán och Fidesz omvalda

   Regeringspartiet Fidesz vinner parlamentsvalet med god röstmarginal trots att sex oppositionspartier har samlats bakom gemensamma kandidater. Viktor Orbán kan fortsätta som premiärminister och Fidesz når tillsammans med kristdemokraterna KDNP viktiga två tredjedelars majoritet i parlamentet. Orbán har byggt valkampanjen på att beskriva sig själv som garant för att Ungern inte ska dras in i kriget i grannlandet Ukraina, men partiet har också vunnit röster på generös familjepolitik och motstånd mot invandring.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0