Kalendarium

Informationen i detta kalendarium är i första hand hämtad från nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP, Reuters och Transitions Online samt en rad tidningar och tidskrifter. Underlag hämtas även från tankesmedjor som International Crisis Group, Stratfor och Council on Foreign Relations.

Senaste händelser

 • 2020

  • Juni

  • Ännu en motgång i EU-domstolen

   Ungern bröt mot EU-rättens regler om rörelsefrihet för kapital när landet införde en lag som begränsar bidrag från utlandet till enskilda organisationer, har EU-domstolen kommit fram till. Lagen, som infördes 2017, kräver att bidragsgivares namn offentliggörs och att en organisation som tar emot pengar över ett visst belopp varje år registrerar sig som finansierad från utlandet. Ungern hävdar bland annat att lagen motverkar penningtvätt, medan kritiker anser att den tillkommit för att tysta opposition. I praktiken ses lagen som riktad framför allt mot bidrag från den ungerskfödde finansmannen George Soros. 

  • Coronalag ersätts med hälsokrislag

   Parlamentet röstar för att upphäva den utskällda lag som gjort det möjligt för regeringen att styra genom dekret under covid-19-pandemin (se 11 mars, 30 mars och 26 maj). Regeringen väntas efter det formellt dra tillbaka det undantagstillstånd på grund av samhällsfara som rått under våren och utgjort underlag för coronalagen. Men parlamentet godkänner nu istället en lag som gör att regeringen kan deklarera att hälsofara råder, och även den lagen öppnar enligt kritiker för styre genom dekret, och det på obestämd tid.

  • Orbán-utspel för Lukasjenko

   Premiärminister Viktor Orbán besöker Vitrysslands president Lukasjenko och uppmanar EU att upphäva sina återstående sanktioner mot regimen i Minsk: vapenembargo samt reseförbud och frysta tillgångar för ett antal personer. Lukasjenko kallar Ungern sin "främsta partner i EU som förstår oss som ingen annan". Han hyllade också Orbán för modet att komma på besök under pågående pandemi. Vitryssland har 253 bekräftade dödsfall i covid-19 och Ungern, med ungefär lika stor befolkning, har 542.

  • Bittert 100-årsminne uppmärksammas

   En tyst minut, klockringning, stillastående kollektivtrafik och andra markeringar genomförs när Ungern uppmärksammar hundraårsminnet av Trianonfördraget, som slöts i Versailles 1920 och ritade upp landets nya gränser efter upplösningen av imperiet Österrike-Ungern. Ungerska nationalister ser det som en sorgemanifestation. Ungerns 1900-talsgränser har inte bara medfört minskat territorium utan också att grupper av ungersktalande lever utanför landets gränser. 

  • Maj

  • Orbán tar ett steg bakåt, på papperet

   Orbánregeringen föreslår att undantagstillståndet som införts med anledning av coronapandemin upphävs, likaså den hårt kritiserade lag som ger regeringen rätt att styra genom dekret (se 11 mars och 30 mars). Men en rad beslut som har fattats under tiden kommer ändå  att fortsätta gälla, beslut som ger mer makt åt regeringen och minskar motståndarnas inflytande. Det handlar bland annat om att pengar till en fond mot coronakrisen tas från partistödet och från fordonsskatter som tidigare utgjort kommunala inkomster (se 4 april). Därmed försvagas partier som är kritiska mot regeringen, och oppositionen får svårare att styra kommuner där de är i majoritet. Samtidigt pågår behandling av ett lagförslag som klassar stora investeringar som särskilda ekonomiska zoner. Det är riktat framför allt mot utländska företag som investerat i Ungern, och minskar kommunernas roll som avtalspart. Avtal och myndighetstillsyn över sådana företag lyfts till regional nivå. 

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0