Kalendarium

Informationen i detta kalendarium är i första hand hämtad från nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP, Reuters och Transitions Online samt en rad tidningar och tidskrifter. Underlag hämtas även från tankesmedjor som International Crisis Group, Stratfor och Council on Foreign Relations.

Senaste händelser

 • 2020

  • Januari

  • Slut på trängselpengar till fångar

   Ungerns regering har beslutat att inte längre betala ut ersättning till fångar som bottnar i de förhållanden som råder i landets fängelser. Enligt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är det oacceptablet trångt på de överbelagda anstalterna. Ungern har hittills följt ett domslut från 2015 där förhållandena kritiserades, men premiärminister Orbán anser att det nu har blivit en födkrok för advokater att hjälpa interner att utvinna skadestånd. Enligt regeringen har cirka 12 000 fall hittills kostat ungerska staten motsvarande 315 miljoner kronor.

  • Provrörsbefruktning blir gratis

   Provrörsbefruktning ska hädanefter utföras gratis på statliga kliniker, meddelar premiärminister Orbán. Det är regeringens senaste drag för att få stopp på den ungerska befolkningsminskningen. I slutet av 2019 meddelades att staten köper sex privata IVF-kliniker som erbjuder assisterad befruktning, varav fyra i huvudstaden Budapest.

 • 2019

  • December

  • Huvudstäder vill ha egen kanal till EU

   De EU-positiva borgmästarna i fyra europeiska huvudstäder undertecknar en gemensam deklaration, som går ut på att de ska söka samarbete direkt med EU, eftersom deras länder styrs av EU-kritiska partier. Bakom denna "fria städers pakt" står de styrande i Budapest, Warszawa, Prag och Bratislava. På mellanstatlig nivå har Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien ett eget samarbetsforum kallat Visegrádgruppen, som bildades innan de blev medlemsländer i EU. Flera av regeringarna är idag indragna i trätor med EU, som anser att regeringspartierna inte respekterar grundläggande rättsliga och demokratiska värderingar. 

  • Nytt organ ska styra teatrar

   Parlamentet antar ett lagförslag om att ett nationellt kulturråd ska inrättas, som ett styrande organ för kultursektorn. Teaterarbetare och andra befarar att den konstnärliga friheten kommer att minska och har demonstrerat mot lagen medan förslaget snabbbehandlats. En namninsamling med cirka 50 000 underskrifter har inte heller lyckats bromsa planen. Kommunala teatrar måste nu för att kunna få statligt stöd skriva under ett kontrakt om statlig insyn och dessutom låta staten utse teaterns chef.

  • Lagändringar försvårar för regeringskritiker

   Flera omtvistade lagändringar antas i parlamentet efter snabberedning. Inbakade i en packe på 200 sidor om offentlig förvaltning finns kontroversiella förslag som bland annat gör det svårare för parlamentariker att besöka offentliga inrättningar som ministerier. Ledamöter som iscensätter protester i kammaren ska därtill kunna tvingas böta flera månadslöner. En annan lag som parlamentet godkänner gör det svårare för partigrupper att bilda allianser; det var just sådana samarbeten som hjälpte oppositionen att besegra premiärminister Orbáns parti Fidesz på flera håll i de lokala valen under hösten (se 13 oktober). Ett drag som uppfattas som hämnd för valförlusten är nya regler för hur kommunerna får använda sina skatteintäkter. Vidare ger parlamentet klartecken till nioårsmandat för alla de fyra Fideszstödda styrelseledamöterna i Ungerns mediemyndighet, som övervakar både sändningslicenser och innehåll.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0