Kalendarium

Landguidens kalendarier omfattar i första hand händelser av politisk betydelse. I konfliktdrabbade länder nämns bara de mest omfattande våldsdåden. 
Källor: främst nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP och Reuters samt regionala medier som EU Observer.

Senaste händelser

 • 2022

  • November

  • Beslut om svensk Natoansökan 2023

   Ungern har inga invändningar not att Sverige och Finland upptas som medlemsländer i försvarsalliansen Nato, säger premiärminister Orbán. Enligt honom kommer frågan att tas upp i parlamentet vid nästa session, som börjar i februari 2023. Alla Natoländer måste godkänna ansökningarna, som lämnats in sedan Rysslands invasion i Ukraina 2022 väckt utökat krigshot i Europa. Ungern är det enda medlemslandet utöver Turkiet som inte har gett klartecken. Orbánkritiker hävdar att en omröstning i Ungerns parlament har fördröjts med avsikt: Orbáns regering vårdar goda relationer med Turkiet, vars president har luftat en kravlista för att godkänna Sveriges och Finlands medlemskap. 

  • Orbán i bråk med EU om Ukrainastöd

   Premiärminister Orbán deklarerar att han är emot EU:s planerade ekonomiska stöd till Ukraina. Tanken är att stödet ska ske genom att EU-kommissionen tar upp lån på kapitalmarknaden, lånar pengarna vidare till Ukraina på förmånliga villkor och tar upp räntekostnaderna i EU:s budget. Orbán säger att han vill att stödet ska ske i annan form, men Ungern anklagas nu för att använda biståndet till Ukraina i utpressningssyfte. Orbán tros vilja påverka EU att släppa ifrån sig pengar till Ungern som hålls inne för att landets regering ska genomföra åtgärder mot korruption.

  • Orbán-allierad affärsman blir energiminister

   László Palkovics, minister med ansvar för teknik och industri, avgår. Anledningen uppges vara att han inte gillar regeringens energipolitik, som prioriterar kärnkraft framför sol och vind. Den rådande energikrisen, som är kopplad till kriget i grannlandet Ukraina, leder till att området nu får en egen portfölj. Energiminister blir premiärminister Orbáns förtrogne Csaba Lantos, som har bakgrund som bankman.

  • Oktober

  • Regeringen söker eldunderstöd mot Bryssel

   Regeringen lägger ut en enkät där ungarna tillfrågas vad de anser om EU:s sanktioner mot Ryssland. Enkäten omfattar sju frågor och det är ingen tvekan om vilka svar regeringen vill se: ”Vi anser att sanktionerna krossar oss”, skriver den på Facebook, i ungefärlig översättning. Ungern är starkt beroende av energiimport från Ryssland och premiärminister Orbán har, samtidigt som Ungern godkänt EU-sanktionerna, sett till att ordna undantag som gör det möjligt för Ungern att fortsätta köpa rysk olja. Senast den 9 december ska hushållen ha svarat på frågorna.

  • Ungern sätts ”under övervakning”

   Ungern har inte gjort tillräckligt för att hantera brister i hur rättsstatliga och demokratiska principer respekteras, anser Europarådets parlamentariska församling, som består av representanter från parlamenten i Europarådets medlemsstater. Därför kommer Ungern att sättas ”under övervakning”. Det förfarande som dras i gång innebär regelbundna besök av rapportörer, dialog med myndigheter och bedömningar av hur rättsstaten utvecklas. En liknande process drogs i gång mot Polen 2020. Samtidigt uppges EU-kommissionen vara på väg att ge Ungern respit med att genomföra en del av de reformer som krävts. Enligt ursprungligt besked måste Ungern uppfylla EU-krav senast den 18 oktober för att få lyfta 7,5 miljarder euro, men tidsgränsen kan komma att senareläggas ett par månader.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0