Kalendarium

Landguidens kalendarier omfattar i första hand händelser av politisk betydelse. I konfliktdrabbade länder nämns bara de mest omfattande våldsdåden. 
Källor: främst nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP och Reuters samt regionala medier som EU Observer.

Senaste händelser

 • 2023

  • Mars

  • Ungerskt ja till Finland i Nato

   Ungerns parlament röstar ja till Finlands ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato. 182 ledamöter röstar för att ratificera Finlands medlemskap och sex röstar emot. För Finlands del är Turkiet det enda Natoland som ännu inte har tagit ställning. Sveriges ansökan har ännu inte tagits upp i Ungerns parlament, inte heller i Turkiets.

  • Januari

  • Regeringen krymper det militära ledarskiktet

   Högre befäl över 45 års ålder riskerar att bli av med sitt jobb i Ungerns försvarsmakt trots lång tjänstgöringstid. Det är följden av ett regeringsdekret, som ger försvarsministern möjlighet att säga upp även generaler. Uppemot ett par hundra officerare rapporteras redan vara berörda. Kritiska röster hävdar att det är ett drag av premiärminister Orbán som vill göra sig av med militärer som inte stöder hans Natokritiska och Rysslandsvänliga politik. Från Natohåll sett betyder det att leden glesnar av militärer som har lång erfarenhet av samarbetet inom försvarsalliansen.

 • 2022

  • December

  • Ungern får EU-löften och ger upp motstånd mot Ukrainastöd

   EU enas om ett stödpaket till Ukraina värt 18 miljarder euro (190 miljarder kronor). EU-länderna ska gemensamt låna upp pengarna, som lånas vidare till Ukraina på fördelaktiga villkor för att landets myndigheter och statliga verksamheter ska kunna hållas i gång trots krigsläget. Uppgörelsen har dröjt eftersom Ungern som enda medlemsland har motsatt sig planen. Nu säger Ungern ja i utbyte mot att få ut ”frysta” pengar ur EU:s gemensamma kassa: 5,8 miljarder euro ur EU:s coronastödfond och miljardbelopp ur EU:s ordinarie budget. EU-kommissionen har bromsat utbetalningarna mot bakgrund av allvarlig kritik: från EU-håll anser man att Ungerns regering inte respekterar grundprinciper som att skydda rättsväsendets oberoende och förhindra korruption. I samband med EU-ambassadörernas möte där förhandlingarna om Ukrainastödet går i lås lovar Ungern också att följa en tidigare uppgörelse inom samarbetsorganisationen OECD om miniminivåer för bolagsskatter för att länder inte ska spela ut varandra i syfte att locka företagsinvesteringar.

  • November

  • EU-pengar: Kommissionen sätter hårt mot hårt

   EU-kommissionen vill att EU ska fortsätta hålla inne 13 miljarder euro avsedda för Ungern till följd av den ungerska regeringens bristande respekt för principer som tillhör kärnvärdena i det europeiska samarbetet. Framför allt handlar det om senfärdighet med åtgärder mot korruption och reformer som garanterar insyn och rättsväsendets oberoende från politisk styrning. Senast den 19 december ska medlemsländerna ha tagit ställning till kommissionens rekommendation. I de belopp som kommissionen även fortsättningsvis vill hålla ”frysta” ingår cirka 7,5 miljarder ur EU:s budget och 5,8 miljarder euro ur EU:s coronakrisfond. ”Om EU-medborgarnas skattepengar inte kan skyddas mot oegentligheter, kan de inte betalas ut”, säger Petri Sarvamaa, ledamot av EU-parlamentets utskott för budgetkontroll, enligt nyhetskanalen Deutsche Welle.

  • Beslut om svensk Natoansökan 2023

   Ungern har inga invändningar mot att Sverige och Finland upptas som medlemsländer i försvarsalliansen Nato, säger premiärminister Orbán. Enligt honom kommer frågan att tas upp i parlamentet vid nästa session, som börjar i februari 2023. Alla Natoländer måste godkänna ansökningarna, som lämnats in sedan Rysslands invasion i Ukraina 2022 väckt utökat krigshot i Europa. Ungern är det enda medlemslandet utöver Turkiet som inte har gett klartecken. Orbánkritiker hävdar att en omröstning i Ungerns parlament har fördröjts med avsikt: Orbáns regering vårdar goda relationer med Turkiet, vars president har luftat en kravlista för att godkänna Sveriges och Finlands medlemskap. 

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0