Ryssland
Rysslands president Vladimir Putin talar vid ett möte på Röda torget i Moskva 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/TT

Ryssland

Ryssland är med sin väldiga landmassa från Östersjön till Stilla havet världens största land. Under 1990-talet pågick en bitvis smärtsam och kaotisk omställning från kommunistisk diktatur till marknadsekonomi och ett friare samhällssystem. Under president Putins styre från 2000 har en återgång skett till ett mer auktoritärt styre och tystande av regimkritiska röster. Klyftan till västländerna har vidgats och Ryssland har gått till militärt angrepp på grannstater som försökt orientera sig västerut.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • November

  • Rysk reträtt från Cherson i Ukraina

   De ryska styrkorna får order att dra sig tillbaka från regionhuvudstaden Cherson i södra Ukraina efter veckor av hårda strider. Därmed lämnar de också floden Dneprs (Dnipros) västra strand. Cherson, som ligger inte långt från Svarta havet, beskrivs ibland som "porten till Krim". Ryssland intog staden i mars, inte så långt efter det att invasionen i Ukraina inleddes. Länet Cherson annekterades nyligen av Ryssland vid en ceremoni Moskva (se 30 september).

  • Polen bygger gränsstängsel mot Kaliningrad

   Polen har beslutat att resa ett stängsel längs gränsen mot den ryska exklaven Kaliningrad vid Östersjön. Arbetet på ett taggtrådsstängsel som ska övervakas elektroniskt inleds omedelbart. Kaliningrad gränsar till EU-länderna Polen och Litauen och Polen befarar en destabiliseringskampanj: att Ryssland ska underlätta för mängder av migranter att ta sig över gränsen utan tillstånd. 

  • Oktober

  • Fram och tillbaka om spannmålsexport

   Ryssland avbryter tre veckor i förtid ett avtal som möjliggör export av spannmål från Ukraina. Ryssland hävdar att "korridoren" för handelsfartyg har utnyttjats till attacker mot den militära ryska Svartahavsflottan. Överenskommelsen, som bland annat byggt på att lastfartygen inspekteras vid passage genom Turkiet, slöts på enträgen begäran från FN för att säkra matleveranser till östra och norra Afrika (se 22 juli). Några dagar senare ändrar sig ryssarna igen och säger att spannmålsexporten kan fortsätta. 

  • Ny lag förbjuder allt tal om HBTQ-frågor

   Parlamentets underhus, duman, röstar för att utöka den lag från 2013 som förbjuder vad myndigheterna kallar gay-propaganda riktad till minderåriga. Genom tilläggen breddas lagen till att omfatta alla, även vuxna. Enligt den nya lagen får inte "gay-propaganda" tas upp i medier, på internet, i annonser, filmer eller böcker. Att förneka traditionella värderingar rörande familjen blir också förbjudet. Ryska HBTQ-aktivister uppger att lagen innebär att det blir olagligt att i alla offentliga sammanhang tala om samkönade relationer. De parlamentariker som står bakom lagen anser att den utgör en viktig del i den ideologiska kraftmätning med väst som trappats upp under Rysslands militära angrepp på Ukraina. ”Den militära specialoperationen äger inte bara rum på slagfältet utan även i människors hjärnor” säger dumaledamoten Alexander Chinsjtein i samband med omröstningen. Innan lagen träder i kraft måste den godkännas av parlamentets överhus, Federationsrådet.

  • Ryssland och Belarus aktiverar unionsstyrka

   Belarus och Ryssland har börjat bilda och aktivera en gemensam regional styrka. Enligt nyhetsbyrån Belta har president Lukasjenko lämnat beskedet till bland andra försvarsministern efter ett möte med Rysslands president Putin. Lukasjenko hänvisar till de unionsdokument som finns mellan länderna och säger att styrkan ska placeras ut med anledning av den hotnivå som råder. Från rysk sida räknar han med att ”mer än 1 000 man” ska ingå, även om Ryssland har ”nog med problem redan”.

Till kalendariet
127302

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

Gratis nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0