Brics

Runt millennieskiftet identifierades en grupp länder som då var de snabbast växande tillväxtekonomierna: BRIC (Brazil, Russia, India, China). Senare tillkom Sydafrika och BRIC blev BRICS. Det som från början var en informell gruppering har blivit en formaliserad sammanslutning med toppmöten, en politisk dagordning och med ett uttalat syfte att utgöra en motvikt till västländernas dominans genom bland annat G7 och finansinstitut som Världsbanken och IMF. 2014 lanserade Brics-länderna en egen utvecklingsbank, NDB, med säte i Shanghai. Den höga tillväxttakten har inte behållits men Ryssland, Indien och Kina betraktas i dag som potentiellt framväxande supermakter. Brics har bjudit in ytterligare sex länder att ansluta sig från den 1 januari 2024: Argentina, Egypten, Etiopien, Förenade arabemiraten, Iran och Saudiarabien. Utökningen ska stärka gruppens ställning som motpol till västländernas dominans.

Varukorg

Totalt 0