Brics

Brics är en grupp av numera tio länder vars uttalade syfte är att utgöra en motpol till västländernas ekonomiska dominans. Gruppen har växt sedan millennieskiftet då fyra länder identifierades som de då snabbast växande tillväxtekonomierna: BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina). Senare tillkom Sydafrika och BRIC blev BRICS. Det som från början var en informell gruppering blev en formaliserad sammanslutning med toppmöten och en politisk dagordning. Den 1 januari 2024 tillkom ytterligare fem länder: Egypten, Etiopien, Förenade arabemiraten, Iran och Saudiarabien (Argentina var inbjudet men drog sig ur). Den nya gruppen kallas ibland Brics+ och har 45 procent av världens befolkning, samt står för 28 procent av världens ekonomi.

Varukorg

Totalt 0