Brics

Brics är en grupp länder vars uttalade syfte är att utgöra en motpol till västländernas ekonomiska dominans. Gruppen har växt sedan millennieskiftet då fyra länder identifierades som de då snabbast växande tillväxtekonomierna: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, vilket gav förkortningen Bric på engelska. Senare tillkom Sydafrika och Bric blev Brics. Det som från början var en informell gruppering blev en formaliserad sammanslutning med toppmöten och en politisk dagordning. I början av 2024 tillkom ytterligare fyra länder: Egypten, Etiopien, Förenade arabemiraten och Iran, medan Saudiarabien, som också var inbjudet, drar ut på anslutningen (också Argentina var inbjudet men hoppade av efter ett maktskifte). Den nya gruppen kallas ibland Brics+ och har 45 procent av världens befolkning, samt står för 28 procent av världens ekonomi.

Varukorg

Totalt 0