Lettland – Naturtillgångar, energi och miljö

Lettland är fattigt på förädlingsbara mineraler men har rika förråd av torv, kalksten, sand och lera samt gott om skog, som används för produktion av trävaror. Det finns också vissa små olje- och gasreserver.

För att kunna täcka sitt energibehov behöver Lettland importera gas och olja – en stor del kommer från Ryssland.  Detta har uppfattats som problematiskt på grund av risken för att Moskva håller inne energi­leveranser som ett politiskt påtryckningsmedel.  Lettland är även, liksom de övriga baltiska staterna, kopplat till det ryska elnätet.  Efter den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 har försöken att frigöra energisektorn från beroendet av Ryssland intensfierats.

Sedan 2015 har Lettland möjlighet att importera en del gas från Klaipéda-­anläggningen för flytande gas (LNG) i Litauen. Lettland har dessutom naturliga underjordiska lager av naturgas.

En målsättning är att de baltiska länderna, som historiskt har varit en del av elnätet mellan Vitryssland och Ryssland, ska vara integrerade med den europeiska el- och energimarknaden från 2025. Flera elledningar har upprättats mellan de baltiska länderna och Finland, Sverige och Polen, med stöd från EU.

Elektricitet importeras från Estland och Litauen, men behovet täcks också genom produktion inom landet, främst med vattenkraft men även med gas, biobränslen och vindkraft. Lettland strävar efter att öka användningen av förnybara energikällor och redan vid mitten av 2010-talet bestod 40 procent av energikonsumtionen av förnybar energi.

På sovjettiden täckte Lettland nästan hela sitt energibehov med leveranser från andra delar av Sovjetunionen. Gas, olja och kol importerades främst från Ryssland, medan Estland och Litauen levererade el. Bara drygt en tiondel av elen producerades i Lettland.

Elmarknaden i Lettland är helt liberaliserad sedan 2015, men avregleringen har lett till kraftigt höjda elpriser. År 2016 fattade parlamentet beslut om att också inleda en avreglering av gasmarknaden och släppa in andra företag att konkurrera med gasbolaget Latvijas Gāze, där ryska gasjätten Gazprom är en av huvudägarna.

Lettland har en gammal tradition med naturvård, men under sovjettiden orsakade de tunga industrierna, liksom militärbaserna, svåra luft-, vatten- och markföroreningar. Ett stort arbete har sedan genomförts för att rena miljön.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0