Lettland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/lettland/

Lettland ligger mitt emot Gotland vid Östersjöns kust. Efter självständigheten från Sovjetunionen 1991 blev Lettland medlem av såväl EU som Nato. 20082010 kämpade sig landet genom Europas värsta ekonomiska kris och nyåret 2014 anslöts Lettland till eurozonen.

Lettland – Geografi och klimat

Lettland ligger vid Östersjön mellan Estland i norr och Litauen i söder. I öster gränsar landet till Ryssland och i sydöst till (Belarus) Vitryssland. Lettland motsvarar ungefär en sjundedel av Sveriges yta. Avståndet till Gotland är ca 15 mil.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
64 589 km2 (2022)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Estland, Ryssland, Vitryssland, Litauen
Huvudstad med antal invånare
Riga 764 300 (2000)
Övriga större städer
Daugavpils 113 000, Liepaja 87 000, Jelgava 66 000, Jurmala 55 000, Ventspils 44 000 (uppskattning 2002)
Högsta berg
Gaizinkalns (312 m ö h)
Viktiga floder
Daugava, Venta, Lielupe, Gauja
Största sjö
Lubans, Razna, Engure, Usma, Burtneiks
Medelnederbörd/år
Riga 617 mm
Medeltemperatur/dygn
Riga 17 °C (juli), -3 °C (jan)

Källor

Lettland – Befolkning och språk

Lettlands befolkning minskar påtagligt, vilket är ett allvarligt socialt och ekonomiskt samhällsproblem. Under de senaste 25 åren har Lettland förlorat en fjärdedel av sin befolkning till följd av lågt barnafödande, en åldrande befolkning och emigration.  

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
letter 56,5%, ryssar 30,5%, vitryssar 4,4%, ukrainare 2,8%, övriga 5,8%
Antal invånare
1 883 162 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
31 (2020)
Andel invånare i städerna
68 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
9,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
15,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
-0,9 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,6 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
53,9 procent (2020)
Förväntad livslängd
75 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2019)
Förväntad livslängd för män
71 år (2019)
Språk
lettiska är officiellt språk 1
1. ryska är största minoritetsspråk

Källor

Lettland – Religion

Katoliker och protestanter dominerar bland letterna, medan den ryskspråkiga minoriteten tillhör rysk-ortodoxa kyrkan. Det finns några tusen judar i Lettland, de flesta i Riga.

Lettland – Utbildning

Bristande resurser och låga lärarlöner håller nere kvaliteten på undervisningen. Den är dessutom ofta sämre på landsbygden. Alla gymnasier måste numera hålla huvuddelen av lektionerna på lettiska, och lettiska språket är obligatoriskt ämne i alla skolor. Det finns statliga såväl som privata skolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
96,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
99,9 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,1 procent (2018)

Källor

Lettland – Kultur

Lettisk kultur har starka rötter i folkmusik och andra uttryck för folklig kultur. Mer än 1,2 miljoner folkdikter, dainas, finns bevarade. De har samlats och klassificerats av ”folksångernas fader” Krišjānis Barons (1835–1923). 1873 hölls den första lettiska sångfestivalen.

Lettland – Äldre historia

Det första kända baltiska folket bedrev före Kristi födelse handel med bärnsten till Medelhavsområdet. Riga grundades 1201 av tyska korsriddare, som lade under sig nuvarande Lettland, där bondebefolkningen förtrycktes av tysk adel. På 1600-talet intog Sverige området, och i början av 1700-talet erövrades det av Ryssland. Lettland gjorde sig fritt i första världskrigets slutskede 1918, men självständigheten krossades genom sovjetisk ockupation 1939 – 1940.

Lettland – Modern historia

Sovjettiden innebar ett hårt politiskt förtryck. När det lättade på 1980-talet bildades en folkfront som krävde oberoende, flerpartisystem och marknadsekonomi. 1990 vann folkfronten valet och deklarerade Lettland självständigt, vilket erkändes av omvärlden 1991. Övergången till marknadsekonomi blev smärtsam, och frågan om den ryska minoritetens ställning väckte politisk strid. Den förblev ett tvisteämne även sedan Lettland inträtt som medlem i Nato och EU 2004.

Lettland – Politiskt system

Det självständiga Lettlands författning som antogs första gången 1922, återupprättades 1993 men har ändrats flera gånger sedan dess. Parlamentet stiftar lagar och väljs vart fjärde år i allmänna val. Den ryska minoriteten tenderar att rösta på ryssdominerade partier, medan letterna väljer partier där lettisktalande överväger. Presidenten är statschef och har främst en representativ roll.  

Lettland – Demokrati och rättigheter

Lettland är att betrakta som en fungerande demokrati. Respekten för de mänskliga rättigheterna är överlag god. Men landet har fortfarande utmaningar vad gäller bland annat korruption, kvinnors rättigheter och situationen för etniska minoriteter.

Lettland – Aktuell politik

Krišjānis Kariņš från det lilla partiet Ny enhet bildade efter parlamentsvalet 2018 en koalitionsregering med mitten-högerpartier. Fyra år senare var han den första premiärministern som lyckats sitta kvar en hel mandatperiod och hans parti blev störst i parlamentsvalet i oktober 2022. Drygt en månad senare bildades under Kariņš ledning en mittenhögerkoalition mellan Ny enhet och ytterligare två partier.

Fakta – politik

Officiellt namn
Latvijas Republika/ Republiken Lettland
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Egils Levits (2019-)
Regeringschef
premiärminister Krišjānis Kariņš (2019-)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Ny Enhet 26, De grönas och böndernas förbund, ZZS 16, Enade listan 15, Nationella alliansen 13, För stabilitet 11, De progressiva 10,Lettland först 9 (2022) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Harmoni 23, KPV LV 16, Nya konservativa partiet 16, För utveckling/För 13, Nationella alliansen 13, De grönas och böndernas förbund 11, Ny Enhet 8 (2018)
Valdeltagande
59 procent i parlamentsvalet 2022
Kommande val
parlamentsval 2026, parlamentet väljer president 2023,
1. preliminära resultat

Källor

Lettland – Utrikespolitik och försvar

 Sedan Lettland blev medlem i Nato och EU 2004 är organisationerna en viktig del av utrikes- och säkerhetspolitiken. USA har länge setts som landets främsta strategiska partner – en viktig garant för Lettlands säkerhet. Det ryska militära ingripandet i Ukraina 2014 och den fullskaliga invasionen av landet 2022 har kraftigt försämrat Lettlands relationer med Ryssland.

Fakta – försvar

Armén
1 700 man (2020)
Flygvapnet
310 man (2017)
Flottan
550 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,3 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,2 procent (2020)

Källor

Lettland – Ekonomisk översikt

Det dröjde till 2011 innan Lettlands ekonomi åter började växa efter den dramatiska nedgången i slutet av 00-talet. Efter ett par relativt goda år dämpades tillväxten vid mitten av 2010-talet, något som bland annat berodde på minskad handel med Ryssland i spåren av Ukrainakrisen. Exporten är en viktig motor för landets ekonomi.  

Fakta – Ekonomi

BNP per person
17 726 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
4,5 procent (2021)
Total BNP
33 707 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
4,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
19,5 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
63,5 procent (2020)
Inflation
10,0 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
43,5 procent (2020)
Valuta
euro

Källor

Lettland – Naturtillgångar, energi och miljö

Lettland är fattigt på förädlingsbara mineraler men har rika förråd av torv, kalksten, sand och lera samt gott om skog, som används för produktion av trävaror. Det finns också vissa små olje- och gasreserver.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 177 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
3507 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
7 570 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,0 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
41,5 procent (2019)

Källor

Lettland – Jordbruk

En tredjedel av landets yta är odlingsbar. Spannmålsproduktionen har ökat några år in på 2010-talet men även mejeriproduktion är viktigt, liksom skogsbruk och fiske. Nästan en tiondel av arbetsstyrkan jobbade inom jordbruket vid mitten av 2010-talet.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
4,0 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
31,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
54,9 procent (2020)

Källor

Lettland – Industri

Efter en kraftig nedgång under finanskrisen 2008–2010 återhämtade sig industrin och sektorn var en motor för uppgången i ekonomin vid början av 2010-talet. Därefter bidrog minskande efterfrågan både i EU och i Ryssland och dess närområde till att tillväxten inom industrin saktade av.

Lettland – Arbetsmarknad

Arbetslösheten har under 2010-talet legat kring 10 procent. Det är betydligt lägre än under finanskrisen då den nådde hela 21 procent. Minskningen har berott på ekonomins återhämtning men också på en omfattande utvandring av arbetskraft. 

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
8,2 procent (2020)
Ungdomsarbetslöshet
15,5 procent (2019)

Källor

Lettland – Sociala förhållanden

Sedan början av 1990-talet finns ett socialförsäkringssystem med bland annat barnbidrag, arbetslöshetsersättning och föräldrapeng. Men det har ännu stora brister och de statliga utgifterna för socialförsäkringar var de lägsta inom EU vid mitten av 2010-talet. 

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
98,8 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
92,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 101 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
30 procent (2020)

Källor

Lettland – Seder och bruk

I nästan tusen år har Lettland klämts mellan Tyskland och Ryssland och genomlevt sekler av utländsk överhöghet, också från Sverige. Främmande härar har förött landet, som dock bestått och vunnit frihet. Därför värnar letterna sin kultur och sitt språk och betonar nationell identitet och historia kanske mer än något annat folk i EU. Samtidigt ska man vara medveten om att cirka 40 procent av landets invånare inte är etniska letter. Den största minoriteten är rysktalande.