Lettland – Utbildning

Bristande resurser och låga lärarlöner håller nere kvaliteten på undervisningen. Den är dessutom ofta sämre på landsbygden. Alla gymnasier måste numera hålla huvuddelen av lektionerna på lettiska, och lettiska språket är obligatoriskt ämne i alla skolor. Det finns statliga såväl som privata skolor.

Obligatorisk förskola infördes 2002 för alla 5–6-åringar. Barnen börjar i den nioåriga obligatoriska grundskolan vid sju års ålder. Nio av tio elever fortsätter efter grundskolan till det treåriga gymnasiet eller till två–fyra åriga yrkesutbildningar.

Från mitten av 2020-talet ska undervisning i förskolan och grundskolan endast ske på lettiska. Elever till minoriteter ska ha möjlighet till hemspråksundervisning och att lära sig om sin kultur och historia utanför det ordinarie skolschemat. Den planerade förändringen har dock väckt protester bland många rysktalande familjer. Det väntas även bli svårt att rekrytera tillräckligt många lärare som kan undervisa på lettiska.

Bland ett 60-tal universitet och högskolor är Lettlands universitet och Rigas tekniska universitet störst. Handelshögskolan i Stockholm har en filial i Lettland med högt anseende.

De lettländska universiteten har haft svårt att konkurrera på europeisk nivå. Det har bland annat berott på svårigheter att rekrytera yngre högutbildade akademiker som avskräcks av låga löner och hög arbetsbörda. Lärosätena kämpar också med ekonomiska problem på grund av ett minskande antal studenter. Det är bland annat en följd av låga födelsetal och emigration (se Befolkning och språk) och på grund av att en del av de elever som går ut gymnasiet väljer att utbilda sig vidare i ett annat EU-land. Men det är också en konsekvens av den ekonomiska krisen i slutet av 00-talet då många inte hade råd med högre studier. Några år in på 2010-talet finansierade nära två tredjedelar av studenterna själva sina studier, medan resterande fick sina studier bekostade av staten. 

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0