Lettland
Foto: Shutterstock/Viktar Malyshchyts

Lettland

Lettland ligger mitt emot Gotland vid Östersjöns kust. Efter självständigheten från Sovjetunionen 1991 blev Lettland medlem av såväl EU som Nato. 20082010 kämpade sig landet genom Europas värsta ekonomiska kris och nyåret 2014 anslöts Lettland till eurozonen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Maj

  • Utvisningar i flaggträta med Belarus

   Belarus utvisar Lettlands ambassadör och annan beskickningspersonal. Detta sedan den belarusiska oppositionens flagga fått ersätta nationsflaggan vid ishockey-VM i Riga i kölvattnet av att Belarus tvingat ned ett utländskt flygplan för att komma åt en regimkritiker. Lettland utvisar i sin tur belarusiska ambassadanställda.

  • April

  • De baltiska staterna utvisar fyra ryska diplomater

   Regeringarna i Litauen, Estland och Lettland meddelar att de gemensamt kommer att utvisa fyra ryska diplomater. Utvisningarna är ett sätt att visa stöd för den tjeckiska regeringen som hävdar att rysk underrättelsetjänst ligger bakom en explosion i ett vapenförråd i Tjeckien 2014 och som en följd därav utvisat ett 18 ryska diplomater. Moskva har svarat med att utvisa ett 20-tal tjeckiska ambassadanställda i Moskva.

  • Februari

  • Regeringen förlänger undantagstillstånd till april

   Premiärminister Krisjanis Karins meddelar att undantagstillståndet i landet till följd av coronapandemin förlängs med två månader. Sjukvården är fortfarande hårt pressad och smittoläget allvarligt. Det finns också en oro för att nya mutationer av coronaviruset ska få fäste i landet. Det blir också nödvändigt för inresande att visa upp ett negativt virustest och det måste finnas giltiga skäl för resorna. Livsmedelsaffärer har dock åter fått tillåtelse att hålla öppet.

 • 2020

  • December

  • Samhället stängs i kamp mot smittan

   Som ett svar på den ökade smittspridningen stänger Lettland alla affärer utom mataffärer samt andra inrättningar som gym, bibliotek och museum. Skolorna går över till distansundervisning och de som kan uppmanas jobba hemifrån. Restriktionerna gäller i första hand fram till 11 januari. I början av december förlängdes det undantagstillstånd som införts på grund av pandemin. Munskydd ska bäras överallt inomhus utom i det egna hemmet och mer än två personer får inte träffas åt gången på allmän plats. 

  • Kyrkan öppnar för samkönade äktenskap

   Ärkebiskop Zbigņevs Stankevičs efterlyser en lagstiftning som gör det möjligt för homosexuella och andra grupper som inte kan gifta sig att ändå leva tillsammans under reglerade former. ”Vi bör ta avstånd från alla ideologier och skapa lagar som skyddar alla personer i samhället" säger Stankevičs i ett tal. Ärkebiskopens uttalande följer på ett beslut av författningsdomstolen som konstaterar att termen familj inte är samma sak som äktenskap. Domstolens beslut klassas som historiskt då den slår fast att familj omfattar ett bredare spektrum av relationer än bara äktenskap mellan personer av olika kön.    

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0