Lettland – Religion

Katoliker och protestanter dominerar bland letterna, medan den ryskspråkiga minoriteten tillhör rysk-ortodoxa kyrkan. Det finns några tusen judar i Lettland, de flesta i Riga.

De baltiska folken var bland de sista i Europa som kristnades. I det forntida Baltikum tillbads Zemes māte (Moder jord) som ett gudomligt väsen från vilket allt levande härstammade.

På 1200-talet betvingades Lettland militärt av Svärdsriddarorden och Tyska ordens korsriddare, och området blev formellt kristet. I verkligheten levde hednisk tro och sedvänja kvar i folkdjupet under sekler.

1521 nåddes Riga av reformationen, då katolska kyrkan splittrades och protestantiska kyrkor uppkom. I början av 1600-talet blev den lutherska läran dominerande i de delar som kom att styras av Sverige (1629–1721), medan regionen Latgale (Lettgallen) i öster förblev katolskt under Polen. Det ryska styret från början av 1700-talet innebar att även den ortodoxa läran spreds i Lettland. Ortodoxa kyrkan växte betydligt genom sovjettidens invandring av etniska ryssar.

De religiösa samfunden förtrycktes på sovjettiden. Efter självständigheten har religionsfrihet återinförts, kyrkorna har blivit oberoende och många av dem har återfått sin egendom. Lettlands judar hade ännu 2016 inte fått kompensation för mer än en bråkdel av den egendom som gick förlorad under nazi- och sovjetockupationerna.

Den lettiska lutherska kyrkan skiljer sig från de flesta andra lutherska kyrkor genom att inte tillåta kvinnliga präster.

Om våra källor

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0