Palestina – Geografi och klimat

Gazaremsan och utspridda enklaver på Västbanken. Det är de landområden Palestina består av i väntan på ett slutgiltigt fredsavtal med Israel som ska klargöra båda ländernas gränser.

Västbanken ligger mellan Israel och Jordanien. Området avgränsas på östra sidan av Jordanfloden och den stora saltsjön Döda havet. Gränsen i väster är inte fastslagen. Västbanken är mestadels bergigt, med höjder runt 800 meter. Längst i öster vid Jordanfloden är landskapet platt.

Gazaremsan ligger vid Medelhavets sydöstra hörn, med en kort gräns mot Egypten i söder. I övrigt är Gaza omslutet av Israel. Gazaremsan är ett slättland med sandstrand mot havet.

Både palestinier och israeler gör anspråk på Jerusalem, som Israel kontrollerar. Palestinierna vill göra Östra Jerusalem till sin huvudstad och detta krav har starkt stöd i omvärlden. Tills vidare fungerar Ramallah på Västbanken, strax norr om Jerusalem, som huvudstad för Palestinska myndigheten som skapades på 1990-talet (se nedan). Huvudorten i Gaza heter Gaza stad. Avståndet mellan Gaza stad och Jerusalem är knappt åtta mil. Sträckan går nästan helt över israeliskt område.

Västbankens indelning i enklaver är en tillfällig lösning. I mitten av 1990-talet slöts flera fredsavtal mellan palestinska företrädare och Israel, som hade ockuperat områdena sedan 1967. Vad fredsprocessen hann åstadkomma innan den gick i stå var lokalt självstyre för palestinierna under fortsatt israelisk överhöghet.

På Västbanken skapade förhandlingarna ett komplicerat lapptäcke av israeliskt och palestinskt styre där marken nu delas upp enligt tre kategorier, (A, B och C) beroende på graden av självstyre: 

  • I område A sköter Palestinska myndigheten både civil förvaltning och säkerhet. Till en början överläts tre procent av Västbanken. I nästa steg kom Area A att utvidgas till inte fullt en femtedel av Västbanken. Områdena, som inte är sammanhängande, omfattar framför allt städer med kringområden. 
  • I område B, drygt en femtedel av Västbanken, sköter Palestinska myndigheten civil förvaltning och Israel säkerheten. 
  • I område C, drygt tre femtedelar av Västbanken, behöll Israel full kontroll. Område C täcker bland annat de drygt 130 judiska bosättningarna. 

Merparten av området kvarstår under israelisk kontroll. Israel kontrollerar också vägarna mellan de palestinska enklaverna på Västbanken.

Från Gaza drog sig Israel tillbaka helt och hållet år 2005 (se Modern historia), men Israel kontrollerar fortfarande Gazas gränser förutom den i söder mot Egypten.

Sedan 2007 lyder Västbanken respektive Gaza under två skilda styren. På Västbanken styr Palestinska myndigheten som domineras av den sekulära rörelsen Fatah och på Gazaremsan härskar islamiströrelsen Hamas.

Klimat

Det råder tydlig skillnad mellan sommar och vinter. Sommaren sträcker sig från maj till oktober.

På Västbanken är sommaren het och torr medan klimatet är fuktigare i Gaza. I november börjar vinterperioden. Under vintern regnar det en del, särskilt i bergsområdena på Västbanken där det också kan komma snö.

Läs om Palestinas klimatpolitik i Naturtillgångar, energi och miljö.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0