Palestina – Utbildning

Med tanke på de omständigheter som rått under decennier, med en ihållande flyktingsituation och politiska oroligheter, är utbildningsnivån hög bland palestinierna. Nästan alla unga människor kan läsa och skriva.

När Palestinska myndigheten inrättades 1994 genom Osloprocessen (se Modern historia) övertog den ansvaret för skolorna. I Palestina är grundskolan är obligatorisk för barn mellan 6 och 15 år. En nationell läroplan, gemensam för Västbanken och Gazaremsan, började tillämpas vid millennieskiftet. Dessförinnan följdes läroplaner som lånats från andra länder.

Flickor går i skolan i samma utsträckning som pojkar. Det finns samskolor, men de flesta elever går i separata pojk- eller flickskolor. Det gäller särskilt i Gazaremsan. En av de åtgärder islamiströrelsen Hamas vidtog efter sitt maktövertagande där 2007 (se Modern historia) var att påbjuda separata skolor för flickor och pojkar från nio års ålder. Flickor i Gaza måste också bära huvudduk i skolan.

Utanför det offentliga utbildningssystemet finns privatskolor. I många fall drivs de av församlingar, men eleverna i en skola kan komma från både muslimska och kristna familjer. En kartläggning som gjordes några år efter millennieskiftet visade i runda tal att en tiondel av lågstadiebarnen gick i privata skolor, sex av tio i det offentliga skolsystemet och tre av tio i skolor som FN driver i flyktinglägren. Nästan alla förskolor var privata.

Unrwa, FN:s organisation för de palestinska flyktingarna, sörjer för grundskolor – inga skolor på högre nivå – i flyktingläger både på Västbanken och i Gazaremsan, därtill i palestinska läger i grannländerna (se Flyktingarna). Unrwa driver drygt 700 skolor och uppger att totalt en halv miljon barn går i FN-skolorna, varav omkring hälften i Gazaremsan. Klasserna är stora och eleverna måste undervisas i skift. Unrwas skolor följer den läroplan som gäller i det land där flyktinglägret ligger.

Det finns ett tiotal universitet i de palestinska områdena, men forskningsresurserna är små. För doktorsutbildning måste en palestinsk student få möjlighet att studera utomlands. Det mest kända universitetet är Birzeit i Ramallah på Västbanken.

Vissa av de israeliska bosättningarna på Västbanken är så stora att de har skolinrättningar. President Joe Bidens regering meddelade 2023 att USA ska sluta finansiera forskning som Israel bedriver på Västbanken, detta för att inte bidra till att legitimera ockupationen av palestinsk mark. I praktiken berör beslutet framför allt ett universitet i bosättningen Ariel.

Källor till denna text

Varukorg

Totalt 0