Palestina
Foto: Shutterstock/Ryan Rodrick Beiler

Palestina

En tvåstatslösning – ett Israel och ett Palestina – skulle ge Mellanöstern fred och sätta punkt för en flyktingkris som varat sedan andra världskriget. Men den hoppingivande processen på 1990-talet kom av sig. I Gazaremsan och på Västbanken existerar nu ett självständigt Palestina till hälften; fredsavtalen gav ett splittrat självstyre och israelisk överhöghet består. Medan förhandlingarna står stilla och palestinska ledare drar åt olika håll har USA, medlaren, tagit ett steg som gjort tvåstatslösningen än mer avlägsen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • December

  • Paus i protestvåg

   De återkommande protesterna mot Israel i Gazaremsan ställs in tre månader framåt, till slutet av mars 2020, uppger en av arrangörerna. När demonstrationerna återupptas ska de genomföras varje månad, inte varje vecka, heter det också. Arrangörerna anger inget skäl, men deltagarantalet har sjunkit den senaste tiden. Demonstrationsvågen drogs igång i mars 2018, i protest mot Israels blockad mot Gazaremsan och till stöd för flyktingarnas rätt att återvända till hemorter som idag ligger innanför Israels gränser.

  • Israelisk ilska mot ICC-begäran

   Fatou Bensouda, chefsåklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), vill inleda en formell, full utredning av om det har begåtts krigsbrott i de palestinska områdena Västbanken, Östra Jerusalem och Gazaremsan. En förberedande undersökning har gjorts sedan krig rådde i Gaza 2014, men Bensouda framhåller att ICC måste avgöra om domstolen också har rätt att döma i frågan. Israel, som inte har anslutit sig till ICC-samarbetet, avvisar begäran. Palestinska myndigheten anslöt sig till ICC 2015. Om ett rättsfall skulle tas upp av ICC kan brottsmisstankar mot individer prövas, däremot kan stater inte ställas inför rätta vid ICC. I kriget 2014 dog 2 251 palestinier, merparten civila, och 74 israeler, merparten militärer. ICC har också preliminärutrett händelser vid Gazaremsans gräns 2018.

  • USA-resolution mot annektering

   Representanthuset i USA:s kongress motsätter sig israelisk annektering av Västbanken och ger sitt uttryckliga stöd till den tvåstatslösning som ingått som en förutsättning i de senaste årtiondenas fredsplaner för Mellanöstern. Det sker när eventuell annektering av Västbanken för första gången blir föremål för en omröstning i kammaren. Resolutionen utgör en form av varning till Israels premiärminister Netanyahu, som vill annektera palestinsk mark på Västbanken, och till president Trump, som gett Netanyahu sitt starka stöd.

  • November

  • Bosättningarna: USA byter politik

   USA:s regering aviserar ännu ett stort steg på väg mot mer proisraelisk politik: De israeliska bosättningarna på palestinskt område innebär inte nödvändigtvis brott mot folkrätten, säger utrikesminister Mike Pompeo. USA anser att bosättningarnas laglighet bör bedömas av Högsta domstolen i Israel. Den hållningen sätter USA på kant med alla landets allierade i Mellanöstern och med FN-resolutioner alltsedan Israel intog de palestinska områdena 1967. Fjärde Genèvekonventionen (en av krigets lagar) förbjuder uttryckligen en ockupationsmakt att flytta in sin egen befokning i ett ockuperat område. Från palestinskt håll avfärdas Pompeos uttalande med att USA ersätter folkrätten med "djungelns lag".

  • Skakig vapenvila efter strider

   En vapenvila träder i kraft mellan Israel och Islamiska jihad i Gazaremsan, men respekteras inte helt. Sedan Israels dödliga attack mot en Jihadledare två dagar tidigare har de mest intensiva stridshandlingarna på månader skett över gränsen. Jihad har avfyrat över 400 granater mot Israel, som utfört vågor av flyganfall mot mål i Gaza. Under loppet av ett par dygn rapporteras 34 palestinier ha mist livet. Enligt Israel var 20 av dem militanta. Striderna lämnar skadade på båda sidor. Det väcker intresse att Hamas, som styr Gazaremsan, hållit sig utanför striderna.Hamas har ett par veckor tidigare signalerat vilja att delta i val som skulle kunna leda till försoning med de styrande på Västbanken och återgång till en uppbyggnad av gemensamma demokratiska institutioner för hela Palestina (se 28 oktober).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0