Palestina
Foto: Shutterstock/Ryan Rodrick Beiler

Palestina

En tvåstatslösning – ett Israel och ett Palestina – skulle ge Mellanöstern fred och sätta punkt för en flyktingkris som varat sedan andra världskriget. Men den hoppingivande processen på 1990-talet kom av sig. I Gazaremsan och på Västbanken existerar nu ett självständigt Palestina till hälften; fredsavtalen gav ett splittrat självstyre och israelisk överhöghet består. Medan förhandlingarna står stilla och palestinska ledare drar åt olika håll har USA, medlaren, tagit ett steg som gjort tvåstatslösningen än mer avlägsen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Juni

  • EU-jurist stöder krav på ursprungsmärkning

   EU:s generaladvokat Gerard Hogan har kommit fram till att varor från områden som Israel ockuperar måste vara tydligt märkta så att konsumenter inte vilseleds. Det ska också framgå om varan är tillverkad i en israelisk bosättning. Generaladvokatens slutsats väntas påverka hur EU-domstolen bedömer sådana fall. Flera EU-länder tillämpar regler om ursprungsmärkning som berör palestinska områden. Sedan de franska reglerna ifrågasatts av bland andra en vintillverkare har Frankrikes högsta domstol begärt ett utlåtande från EU-domstolen.

  • Tröstpris för palestinier i USA-plan

   Marocko, Egypten och Jordanien har enligt källor i Vita huset gått med på att delta när den ekonomiska delen av USA:s nya fredsplan för Israel–Palestina-konflikten presenteras i Bahrain 25­–26 juni. Detaljerna är inte kända, däremot den bärande tanken att palestinierna ska kompenseras ekonomiskt om de godtar vissa politiska förslag. Den politiska delen av planen ska läggas fram senare, datum har inte meddelats. Den palestinska ledningen har avfärdat planen (se 22 maj).

  • Protest bakom helgfirande?

   Firandet av högtiden id al-fitr, som följer på fastemånaden ramadan, inleds. Tidpunkten avgörs i princip av när nymånen kan siktas, men i år läser betraktare också in en politisk protest. I Saudiarabien, som hyser islams heligaste platser, har helgen utlysts dagen innan och vanligen firar palestinierna samtidigt. Skillnaden i år är att Saudiarabien har nära förbindelser med kretsen runt Donald Trump, varifrån det väntas ett proisraeliskt fredsförslag. Det är första gången sedan Palestinska myndigheten inrättades 1994 som id al-fitr inte samordnas med det saudiska firandet.

  • Ilska mot regeringens lönelyft

   Den förra palestinska regeringen gav sig själv löneökningar samtidigt som folkets flertal tvingades leva under knapphetens kalla stjärna, enligt dokument som läckt ut via sociala medier. Ministerlönerna höjdes 2017 i hemlighet med 67 procent och höjningen gjordes retroaktiv från 2014. Nyhetsbyrån AP har fått tillgång till dokumenten och palestinska tjänstemän bekräftar att de är äkta. FN:s Mellanösternsamordnare tar kontakt med premiärminister Shtayyeh, som tillträdde våren 2019, för att framföra indignation. Premiärministern har fryst löneökningen och utlovar en utredning.

  • Bojkottuppmaning till stöd för palestinier

   De 57 medlemsländerna i organisationen Islamiska konferensen (OIC) fördömer USA:s beslut att erkänna Israels övermakt över Jerusalem och att flytta dit landets Israelambassad från Tel Aviv. Toppmötet i Mecka i Saudiarabien uppmanar också till bojkott av länder som följer USA:s beslut.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0