Israel
Foto: Shutterstock/J van der Wolf

Israel

Israel i sydöstra hörnet av Medelhavet är det enda land i världen som har en judisk majoritetsbefolkning. Staten Israel upprättades 1948 med västmakternas stöd på den mark som var judarnas bibliska hemland men som också var befolkad av muslimer och kristna. Därmed uppstod en av världens mest svårlösta politiska konflikter. Israel har utkämpat flera krig med grannländerna och en ständig konfrontation pågår mellan Israel och palestinierna på Västbanken och i Gaza som ockuperades av Israel 1967.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Juli

  • Riksrevisorer stoppar bidrag till Netanyahu

   Laget av advokater som sköter premiärminister Netanyahus försvar i de pågående korruptionsmålen (se 24 maj) tunnas ut. Ett uppmärksammat avhopp beror enligt israelisk press på att Netanyahu inte får ta emot stora privata bidrag för att täcka sina advokatkostnader. Beslutet har fattats av en kommitté knuten till landets riksrevision efter rekommendation av riksåklagaren. Netanyahu hade önskat ta emot ett lån på på 2,9 miljoner dollar av en förmögen vän i USA. Han har också beordrats att återbetala belopp som han tagit emot från en kusin i USA. Rättegången ska fortsätta den 19 maj, men väntas den dagen bara handla om formalia, inte om sakfrågorna.

  • Säkerhetstjänst får spåra smitta

   Parlamentet knesset antar en lag som ska göra det möjligt att låta den inrikes säkerhetstjänsten Shin Bet sköta smittspårning (se 17 mars och 8 juni). Gränsen för att bruka avancerad övervakning för ändamålet sätts nu till tre veckor. I nästan en månad, efter det att restriktionerna lättats, har det kommit rapporter om att antalet fall av coronasmitta ökar igen. 

  • Juni

  • Gantz bromsar annektering

   Innan covid-19-pandemin har bekämpats kan det inte bli aktuellt med någon annektering av mark på Västbanken, säger Benny Gantz, försvarsminister och alternerande premiärminister. Benjamin Netanyahus koalitionsregering har satt 1 juli som det datum då man kan börja fatta beslut om att införliva nya delar av de ockuperade palestinska områdena med Israel. Enligt avtalet mellan Netanyahu och Gantz kan annektering beslutas antingen av regeringen eller av parlamentet. I regeringen kan Gantz stoppa ett sådant beslut, medan det skulle kunna antas med enkel majoritet i knesset. I takt med att datumet 1 juli närmar sig ökar uppmaningarna från omvärlden till Israel om att avstå från annektering.

  • Motförslag till Trump-plan

   Palestinierna har lagt fram ett motförslag till den amerikanska plan som utgår från att Israel annekterar mark på den ockuperade Västbanken, meddelar premiärminister Mohammad Shtayyeh. I förslaget förutsätts att Palestina blir en oberoende och demilitariserad stat ”med mindre gränsjusteringar där det är nödvändigt”. Förslaget har överlämnats till den så kallade kvartetten: FN, EU, USA och Ryssland. Även i de förslag som tidigare diskuterats i en mångårig fredsprocess mellan Israel och palestinierna har det varit en grundtanke att områden på Västbanken där det finns stora bosättningar skulle överföras till Israel, i utbyte mot israelisk mark som övergår till den palestinska staten.

  • Israels HD stoppar tvångsinlösen

   Högsta domstolen i Israel stoppar en lag från 2017, som skulle ha gjort det möjligt för israeliska staten att expropriera hundratals hektar mark på den ockuperade Västbanken. Det handlar om mark där bosättare har byggt utan klartecken från israeliska staten. Både palestinska och israeliska organisationer hade begärt HD-granskning av lagen. Enligt folkrätten, som förbjuder en ockupationsmakt att flytta in sin egen befolkning i ett intaget område, är samtliga israeliska bosättningar på ockuperad mark olagliga, också sådana som Israel har gett klartecken för.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0