Israel

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/israel/

Israel i sydöstra hörnet av Medelhavet är det enda land i världen som har en judisk majoritetsbefolkning. Staten Israel upprättades 1948 med västmakternas stöd på den mark som var judarnas bibliska hemland men som också var befolkad av muslimer och kristna. Därmed uppstod en av världens mest svårlösta politiska konflikter. Israel har utkämpat flera krig med grannländerna och en ständig konfrontation pågår mellan Israel och palestinierna på Västbanken och i Gaza som ockuperades av Israel 1967.

Geografi och klimat

Israel ligger i Västasien, i den vagt avgränsade del av världen som kallas Mellanöstern. Landet har en lång kust mot Medelhavet och i söder en kort kust mot Aqabaviken, som är en del av Röda havet. Galileen i norr är Israels grönaste och vattenrikaste område. Södra Israel utgörs av Negevöknen.

Yta
22 145 km2 (2018)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Libanon, Syrien, Jordanien, Egypten
Huvudstad med antal invånare
Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad. År 2016 hade Jerusalem 865 000 invånare och Tel Aviv-Jaffa hade 432 900. (2016) 1
Övriga större städer
Haifa (278 900), Rishon LeZyyon (244 000), Petah Tiqwa (231 000), Ashdod (220 200), Beersheba (203 600) (2016)
Högsta berg
Meron (1208 m ö h)
Viktiga floder
Jordan
1. I december 2017 erkände USA Jerusalem som Israels huvudstad

Källor

Befolkning och språk

Israel är en judisk stat och drygt tre fjärdedelar av invånarna är judar. Omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948. De dominerande språken är hebreiska och arabiska.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
judar 76 %, araber och övriga 24 % (2008)
Antal invånare
8 712 400 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
403 (2017)
Andel invånare i städerna
92,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
21,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2017)
Fertilitetsgrad
3,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
82 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
84 år (2016)
Förväntad livslängd för män
81 år (2016)
Språk
hebreiska och arabiska är huvudspråk 1
1. jiddisch, ladino, moghrabi, ryska är minoritetsspråk

Källor

Religion

Israel definieras som en judisk stat – samtidigt råder religionsfrihet. Stat och religion ska vara åtskilda ­– samtidigt har auktoriteter inom ortodox trosutövning ensamrätt på att godkänna äktenskap och skilsmässor. De senaste åren har strikt religiösa grupper ökat sitt inflytande.

Utbildning

Utbildningsnivån är hög i Israel, men det finns stora skillnader. Särskilt skolorna för arabiska elever och för ultraortodoxt judiska barn anses vara i behov av större resurser.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,0 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
91,8 procent (1983)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
15,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,0 procent (2015)

Källor

Kultur

Israel har starka kulturella traditioner inom de flesta konstarter, inte minst musiken och litteraturen. Ett av uttrycken för förnyelse är samtidigt den moderna hebreiskan, som har skapats inom ramen för statsbyggandet.

Massmedier

Det är högt i tak i de israeliska medierna: åsikter av alla slag framförs och den oberoende journalistiken har stark ställning. Men en censurmyndighet kan stoppa rapportering om säkerhet och militära förhållanden.

Fakta – massmedier

Antal mobilabonnemang per 100 invånare
127 (2017)
Andel av befolkningen som använder internet
82 procent (2017)

Källor

Arbetsmarknad

Utbildningsnivån hos den israeliska arbetskraften är hög, men andelen som har ett yrkesarbete är lägre än i Västeuropa. Den treåriga militärtjänsten och de värnpliktigas repmånader kostar samhället många arbetsdagar.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,8 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
6,6 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

Inom befolkningen finns stora skillnader vad gäller utbildning, familjestorlek och möjligheter till försörjning. Huvuddelen av dem som räknas som fattiga är antingen araber eller ultraortodoxa judar (jämför Arbetsmarknad).

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2016)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
100,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
2 756 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
28 procent (2017)

Källor

Seder och bruk

Israel grundades som en sekulär stat men är ändå präglat av religiösa judiska traditioner. Särskilda lagar skyddar den judiska vilodagen, sabbaten, som pågår från fredag kväll till lördag kväll – från solnedgång till solnedgång. Judiska helger, liksom för övrigt också muslimska, inleds på kvällen före själva helgdagen.

Kommunikationer

Israel har kust mot Medelhavet. Det underlättar både fartygs- och flygtrafik. De återkommande konflikterna med grannländer har däremot begränsat internationella väg- och järnvägsförbindelser.

Israel – Äldre historia

Efter att ha levt nästan två årtusenden i förskingringen bland andra folk skulle judarna åter få ett eget hemland. Det var målet för den sionistiska rörelsen som uppstod i slutet av 1800-talet bland judar i Europa. Planerna på att utropa en judisk stat i dåvarande Palestina kom dock på kollisionskurs med arabnationalistiska drömmar efter första världskriget.

Modern historia

Den moderna israeliska staten utropades 1948. Flera krig sedan dess har lett till att Israels yta vuxit. Men fredsavtal har Israel bara uppnått med två av grannländerna, och den svåra frågan om hur landet ska delas med palestinierna har förblivit olöst.

Politiskt system

Israel är en parlamentarisk demokrati. Två stora partier – Arbetarpartiet (vänster) och Likud (höger) – dominerade politiken fram till 2005. Sedan dess är det politiska landskapet mer splittrat, vänsterpartierna har gått bakåt och religiösa partier spelar aktiv roll.

Fakta – politik

Officiellt namn
Medinat Yisrael/ Republiken Israel
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Reuven Rivlin (2014–)
Regeringschef
premiärminister Benjamin Netanyahu (2009-)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Blått och vitt 33, Likud 32, Förenade listan 13, Shas 9, Yisrael Beiteinu 8, Förenade Torahpartiet 7, Yamina 7, Arbetarpartiet-Gesher 6, Demokratilägret 5 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Likud 35, Blått och vitt 35, Shas 8, Förenade Torahpartiet 8, Arbetarpartiet 6, Hadash-Taal 6, Yisrael Beiteinu 5, Förenade högern 5, Kulanu 4, Meretz 4, Raam-Balad 4 (2019) 2
Valdeltagande
69% i parlamentsval september 2019, 68 % i parlamentsval april 2019
Kommande val
parlamentsval 2023
1. Nvyal i september.
2. Nyval i april.

Källor

Demokrati och rättigheter

Israel berömmer sig av att vara ”Mellanösterns enda demokrati” och det är högt i tak för att yppa alla sorters åsikter. I praktiken gynnas landets judiska befolkning i många sammanhang, medan minoriteter kan ha svårare att hävda sina rättigheter. Allra besvärligast är det för de araber som lever under Israels militära ockupation.

 

Aktuell politik

Benjamin Netanyahu har de senaste åren lett en regeringskoalition som beskrivits som den mest högerinriktade i Israels historia. Bosättarrörelsen med stödpartier har flyttat fram sina positioner och en ny nationalitetslag, antagen 2018, får kritik för att diskriminera minoriteter. Det har lett till splittring bland israelerna och krav på samlingsregering. Men efter det att Netanyahu misslyckats med att bilda regering igen, får utmanaren i den politiska mitten, Benny Gantz, chansen.

Fakta – politik

Officiellt namn
Medinat Yisrael/ Republiken Israel
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Reuven Rivlin (2014–)
Regeringschef
premiärminister Benjamin Netanyahu (2009-)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Blått och vitt 33, Likud 32, Förenade listan 13, Shas 9, Yisrael Beiteinu 8, Förenade Torahpartiet 7, Yamina 7, Arbetarpartiet-Gesher 6, Demokratilägret 5 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Likud 35, Blått och vitt 35, Shas 8, Förenade Torahpartiet 8, Arbetarpartiet 6, Hadash-Taal 6, Yisrael Beiteinu 5, Förenade högern 5, Kulanu 4, Meretz 4, Raam-Balad 4 (2019) 2
Valdeltagande
69% i parlamentsval september 2019, 68 % i parlamentsval april 2019
Kommande val
parlamentsval 2023
1. Nvyal i september.
2. Nyval i april.

Källor

Jerusalem

En kärna i judisk tradition är hoppet om Jerusalem: att judar spridda över världen ska samlas där. Nu står Jerusalem under judisk kontroll, men även muslimer och kristna vördar staden och vill vara på plats. De som är palestinier hoppas dessutom, precis som israeler, på att få ha Jerusalem som huvudstad.

Bosättningspolitiken

Israeliska bosättningar på ockuperad mark har anlagts i flera syften alltsedan Israel intog områdena 1967. En av följderna är att samhällen med judisk befolkning utgör ”fakta på marken”, som försvårar förutsättningarna att uppnå fredsavtal med palestinierna och med Syrien.

Utrikespolitik och försvar

USA är Israels främsta allierade, medan förhållandet till EU-länder emellanåt är ansträngt. I sin egen region har Israel förblivit isolerat, trots fredsavtal med två av grannländerna: Jordanien och Egypten. Isoleringen beror främst på den havererade fredsprocessen med palestinierna, som har sympatierna med sig i Mellanöstern. Iran har rollen som Israels ärkefiende. Men de många konflikterna inom och mellan länder i regionen öppnar ibland oväntade fördelar för Israel.

Fakta – försvar

Armén
133 000 man (2015)
Flygvapnet
34 000 man (2015)
Flottan
9 500 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
4,7 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
11,5 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Israel har gått från jordbruksunder till IT-paradis. Högteknologiska produkter och tjänster har ökat omvärldens intresse för utbyte med Israel. Statsstyrning i ekonomin har fått ge vika för privata initiativ. Jordbruket är samtidigt på väg att överföras från kollektivt till enskilt ägande.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
37 176 US dollar (2016)
Total BNP
318 744 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
3,3 procent (2017)
Inflation
-0,1 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
64,1 procent (2015)
Valuta
shekel
Bistånd per person
389 US dollar (1996)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Naturgasfyndigheter i Medelhavet skapar förhoppningar i Israel, som annars har ont om råvaror.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 778 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
6601 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
64 602 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
7,9 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
3,7 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

I generationer har människor, även utanför landet, talat med beundran om hur israelerna lyckats få öknen att blomstra. Det är en romantisk bild med hög sanningshalt – men också med ett högt pris för naturen.

Fakta – jordbruk

Andel av landytan som används för jordbruk
24,7 procent (2015)

Källor

Industri

Israel är Mellanösterns mest industrialiserade land, men utvecklingsnivån varierar mycket mellan olika branscher. 

Utrikeshandel

Israels export, som från början mest handlade om jordbruksprodukter, domineras idag av högteknologi. Men även läkemedel har stor betydelse.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
60160 200 000 US dollar (2016)
Varuimport
68835 300 000 US dollar (2016)
Bytesbalans
-191,1 miljoner US dollar (1999)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2015)
Viktigaste exportvaror
industrivaror, förädlade diamanter, blommor, citrusfrukter, annan frukt, grönsaker, jordnötter, bomull, vapen
Största handelspartner
USA, EU-länder, Kina, Indien

Källor

Turism

Turismen är en av de stora näringarna i Israel. Pilgrimsresor och solsemestrar lockar miljontals besökare från utlandet varje år.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
2 900 000 (2016)
Turistinkomster
6426 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
6,7 procent (2016)

Källor