100489

Global politik och säkerhet

Programmet för global politik och säkerhet (GPS) undersöker hur människor och samhällen blir allt mer sammankopplade och beroende av varandra. Beroendet är gränsöverskridande och ofta globalt. Global politik präglas också av ett större antal aktörskategorier med fler och mer komplicerade relationer.

Det kan leda till både samarbete mellan aktörer men också friktion mellan stater, logiker och prioriteringar. På senare tid ser vi en ny typ av gränsdragningar, ofta präglade av identitetspolitik och nationalism. Det globala området är ett ständigt aktuellt och föränderligt kunskapsfält. Forskningen inom programmet söker förstå den globala arenan utifrån olika teoretiska perspektiv och inbegriper en rad olika empiriska fält. Gemensamt för forskningen är att den är problemfokuserad och syftar till ny empirisk kunskap och teoretisk utveckling. Genom forskningen och programmets seminarieserie ”Global Lecture Series”, samt genom UI:s redaktion vill GPS bidra till kunskapsspridning och samhällsdebatt av globala frågeställningar.

GPS har traditionellt fungerat som ett paraply för ett antal forskningsprojekt som skiljer sig åt vad gäller teoretiska perspektiv och ämnesfokus. Således har programmet en relativt stor ämnesbredd. 

Samarbete och nätverk
Genom programmets forskare finns ett stort nätverk av nationella och internationella samarbetspartners. Dessa samarbeten är av stor vikt för forskningsarbetet. Ett urval av dessa är:

  • Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, IGS.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Inom ramen för programmet bevakar institutets redaktörer som en del av institutets folkbildande verksamhet utvecklingen i regionen genom landdatabasen Landguiden, tidskriften Världspolitikens Dagsfrågor och nättidningen Utrikesmagasinet.

 

FORSKNINGSPROJEKT

• Klimatklubbar och negativa utsläpp: vägar mot fossilfria samhällen?

• ”Traditionella värden” som geopolitik

• Sårbara Städer

• Fredens minnespolitik

• Kulturarv efter konflikt

KOMMANDE SEMINARIUM

Alla UI:s seminarier är inställda tillsvidare.

 

Prenumerera gärna på vår podcast, The UI Podcast, för analyser av aktuella utrikespolitiska händelser.

 

Varukorg

Totalt 0