118114

Centrum för Östeuropastudier

Centrum för Östeuropastudier (SCEEUS) är ett nationellt fristående kunskapscentrum med hemvist på Utrikespolitiska institutet. Centrumet tillhandahåller policyrelevant analys om Ryssland och övriga länder i Östeuropa.

Sveriges regering fattade beslut i augusti 2020 om att inrätta och finansiera ett fristående Centrum för Östeuropastudier. Centrumets verksamhet regleras i en överenskommelse mellan Utrikesdepartementet (UD) och Utrikespolitiska institutet, där centret har sin organisatoriska hemvist.

Centrumet tillhandahåller policyrelevant analys om Ryssland och övriga länder i Östeuropa och ska bygga en gemensam plattform med andra svenska institutioner som sysslar med området. Centrumet är tänkt att stärka Sveriges röst i det internationella samtalet om regionen. Centrumet erbjuder även en mötesplats nationellt och internationellt för samtal och utbyte om regionen som i det här sammanhanget omfattar Ryssland samt de sex länder som ingår EU:s östliga partnerskap: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Utöver framtagande av skriftliga rapporter och analyser kommer presentationer, seminarier, konferenser, föreläsningar, rundabordssamtal och liknande aktiviteter att arrangeras.

Fokusområden
Centrumets verksamhet kommer att behandla den inrikes- och utrikespolitiska, ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i Ryssland och övriga Östeuropa. Sveriges, EU:s och västs politik i förhållande till de enskilda länderna och regionen i sin helhet kommer också att belysas. Centrumet skall tillhandahålla analyser och rekommendationer om utvecklingen i regionen med bäring på svensk och europeisk utrikes- och säkerhetspolitik både på svenska och engelska. 

 

UI:s andra program och centrum

Europa

Mellanöstern och Nordafrika

Asien

Global politik och säkerhet

Nationellt kunskapscentrum om Kina

Varukorg

Totalt 0