143635
Foto: Johan Nilsson/TT

Europa

Europaprogrammet bedriver forskning om politiken och institutionerna inom den Europeiska unionen, dess medlemsländer och icke-medlemsländer.

Programmet engagerar sig inom de tre pelarna av UI-verksamhet - forskning, analys och utåtriktad verksamhet - i relation till europeiska frågor. Det främjar kunskap, idéer och debatt i Sverige, i Europa och bortom, genom frekvent samarbete med externa forskare och praktiker.

Programmets nuvarande fokus omfattar tre överlappande områden.

Fokusområden

Europeisk demokrati

Europaprogrammet bedriver forskning om olika ämnen, såsom val och politisk konkurrens; prestandan hos politiska institutioner, särskilt de i de yngre demokratierna i Sydosteuropa, som ofta befinner sig under särskilt stark press; och EU:s policybildningsprocess, där balansen mellan effektivitet och samtycke kan vara svår att uppnå.

Läs mer om vad programmet gjort på temat här.

Europeisk utrikes- och säkerhetspolitik

Europaprogrammet bedriver forskning om EU:s roll på världsarenan, i relation till dess egna beslutsprocesser, till sina europeiska grannländer (inklusive presumtiva medlemsstater), till Nordamerika och till länder längre bort, inte minst Kina. 

Läs mer om vad programmet gjort på temat här.

Europa i den geoekonomiska eran

Inom detta fokusområde lyfter forskare inom Europaprogrammet fram hur Europa påverkas av geoekonomins logik. Det utforskar de förutsättningar under vilka EU måste agera geoekonomiskt och hur specifika instrument och verktyg används och utvecklas.

Läs mer om vad programmet gjort på temat här.

Publikationer

Europaprogrammet producerar forskningsbaserade publikationer. Dessa inkluderar böcker, policyinriktade rapporter och artiklar samt artiklar i akademiska tidskrifter. Åsiktsartiklar och kommentarer publiceras i svenska och internationella medier. Dessa publikationer är tillgängliga för beslutsfattare och allmänheten, både i Sverige och internationellt.

Inom ramen för Europaprogrammet övervakas även utvecklingarna i Europa av UI:s redaktion och presenteras i vår landdatabas, Landguiden, och i UI:s digitala magasin, Utrikesmagasinet.

Partnerskap och samarbete

Byggande på UI:s historia som en plats för forskning och praktik, ingår Europaprogrammet partnerskap med enskilda forskare, institut, organisationer och företag. Europaprogrammet välkomnar stöd från organisationer som inser vikten av oberoende, policyinriktad forskning som informerar beslutsfattande genom en djupare förståelse för politiska och ekonomiska händelser i Europa.

 

Tidigare material finner du i Europaprogrammets arkiv. 

UI:s andra program och centrum

Asien

Global politik och säkerhet

Mellanöstern och Nordafrika

Centrum för Östeuropastudier

Nationellt kunskapscentrum om Kina

Varukorg

Totalt 0