120865
Bild: Specialiststock/TT

Nationellt kunskapscentrum om Kina

Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) bedriver policyrelevant forskning, analys och rådgivning om Kinarelaterade ämnen. Fokuset ligger på frågor av särskild vikt för svenska intressen. Centrumets målsättning är att bidra till en långsiktigt höjd kunskapsnivå om Kina i det svenska samhället.

Centrumet utgör en separat och oberoende funktion vid UI. Verksamheten byggs upp fortlöpande under perioden 2021-2023.  

NKK:s primära målgrupper är Regeringskansliet och statliga myndigheter. Andra målgrupper inkluderar riksdag, kommuner, regioner, akademi, näringsliv, fackföreningar och civilsamhället.  

Verksamheten finansieras genom ett statligt anslag.  

Varukorg

Totalt 0