10598
Foto: connel/shutterstock

Forskning

Forskning är en hörnsten i UI:s verksamhet. Institutets forskning handlar om internationella relationer, utrikespolitik, försvar och säkerhet, global styrning, globalisering, demokrati och utveckling. UI:s forskning präglas av mångvetenskaplighet, geografisk och tematisk expertis, samt en tydlig samhällsrelevans. Fokus ligger på frågor av betydelse för Sverige och för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska debatten.

Forskningen vid UI håller mycket hög vetenskaplig kvalitet. UI:s forskare publicerar sig framgångsrikt i vetenskapliga sammanhang och erhåller externa forskningsmedel. I den vetenskapliga kvaliteten ligger också grunden för forskningens samhällsrelevans. Att upprätthålla kvalitet och samhällsrelevans kräver kontinuerlig utveckling av samarbete dels med forskare och analytiker vid andra institut, universitet och högskolor, dels med organisationer, beslutsfattare, myndigheter och företag – i såväl Sverige som i övriga världen.

Forskningen vid UI bedrivs i projekt som ingår i programmen AsienEuropaGlobal politik och säkerhetMellanöstern och Nordafrika samt Ryssland och Eurasien.

Vid UI finns också det Särskilda forskningsprogrammet (SFP). Inom ramen för SFP bedrivs forskning inom internationella relationer med särskild inriktning på internationell säkerhetspolitik i bred bemärkelse. Programmet vänder sig primärt till disputerade forskare och företrädesvis sådana som befinner sig tidigt i sin forskarbana. Huvudsakligen är forskarna anställda vid UI under en treårsperiod på deltid.

Varukorg

Totalt 0